1.Viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp và 2 điện trở mắc song song 2. Viết công thức tính điện trở của dây dẫn? N

Tính điện trở tương đương của đoạn mạch – Vật Lí 9 – Thầy Phạm Quốc Toản
Tính điện trở tương đương của đoạn mạch – Vật Lí 9 – Thầy Phạm Quốc Toản

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

1 )+ Công thức tính điện trở mắc nối tiếp

Cường độ dòng điện : I=I1=I2=…=In

Hiệu điện thế : U= U1+U2+..+Un

Điện trở tương đương Rtđ= R1+R2+…+Rn

+ công thức tính điện trở mắc song song

Cường độ dòng điện I= I1+I2+..+In

Hiệu điện thế U= U1=U2=…=Un

Điên trở tương đương ;1/Rtđ = 1/R1+1/R2+ 1/R3+…..+ 1/Rn

Với đoạn mạch chỉ có hai điện trở

Rtđ= R1.R2/R1+R2

3)

Q= I^2 .R.t

Trong đó

Q là nhiệt lượng (J)

R là điện trở có dòng điện chạy qua (ôm)

I là cường độ dòng điện (A)

t là thời gian dòng điện chạy qua (s)

2)a)Điện trở là đại lượng vật lí đặc trưng cho sự cản trở dòng điện lớn hay nhỏ của dây dẫn.

R=P*L/S

P là điện trợ suất( quên mất r bạn,sr)

l là chiều dài(m)

s là tiết diện (m vuong)

4)hiệt lượng tỏa ra ở dây dẫn khi có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện, với điện trở và thời gian dòng điện chạy qua
– Hệ thức: Q = I²Rt
Q là nhiệt lượng tỏa ra, đv J (Jun)
I là cường độ dòng điện, đv A (Ampe)
R là điện trở của dây dẫn, đv “Ôm”,
t là thời gian dòng điện chạy qua, đv s (giây)
– Nếu đo nhiệt lượng Q bằng đơn vị calo thì hệ thức của định luật Jun – Len-xơ là Q = 0,24I²

5) I = U/R

= 12/30 = TỰ TÍNH NHA BẠN

XIN HAY NHẤT

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

xin hay nhất ạ

57

81

Sự kiện

Bạn đang xem bài viết: 1.Viết công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp và 2 điện trở mắc song song 2. Viết công thức tính điện trở của dây dẫn? N. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts