7 đề ôn thi giữa kỳ 2 Toán 10 có đáp án và lời giải

Toán 4 | Đề kiểm tra giữa kì 2 | Đề số 2 | Ôn thi học kì 2 | Thầy Nguyễn Văn Quyền
Toán 4 | Đề kiểm tra giữa kì 2 | Đề số 2 | Ôn thi học kì 2 | Thầy Nguyễn Văn Quyền

Tài liệu gồm 101 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Nguyễn Bảo Vương, tuyển chọn 7 đề ôn thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 10 có đáp án và lời giải chi tiết, các đề được biên soạn theo hình thức đề trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 35 câu, chiếm 07 điểm, phần tự luận gồm 04 câu, chiếm 03 điểm, thời gian làm bài 90 phút.

Ma trận đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 10

Mục lục tài liệu 7 đề ôn thi giữa kỳ 2 Toán 10 có đáp án và lời giải – Nguyễn Bảo Vương:
1. Đề số 1.
+ Đề bài (Trang 1).
+ Đáp án và lời giải (Trang 5).
2. Đề số 2.
+ Đề bài (Trang 15).
+ Đáp án và lời giải (Trang 20).
3. Đề số 3.
+ Đề bài (Trang 31).
+ Đáp án và lời giải (Trang 35).
4. Đề số 4.
+ Đề bài (Trang 45).
+ Đáp án và lời giải (Trang 49).
5. Đề số 5.
+ Đề bài (Trang 59).
+ Đáp án và lời giải (Trang 63).
6. Đề số 6.
+ Đề bài (Trang 73).
+ Đáp án và lời giải (Trang 77).
7. Đề số 7.
+ Đề bài (Trang 87).
+ Đáp án và lời giải (Trang 91).

Bạn đang xem bài viết: 7 đề ôn thi giữa kỳ 2 Toán 10 có đáp án và lời giải. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts