Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 170, 171 SGK Toán 4>

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Sơ đồ tư duy: Các đại lượng – Toán 4

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 yến = … kg 1 tạ = … yến

1 tạ = … kg 1 tấn = … tạ

1 tấn = … kg 1 tấn = … yến

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo khối lượng:

Lời giải chi tiết:

1 yến = 10kg 1 tạ = 10 yến

1 tạ = 100kg 1 tấn = 10 tạ

1 tấn = 1000kg 1 tấn = 100 yến

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10 yến = … kg \(\displaystyle {1 \over 2}\) yến = … kg

50kg = …. yến 1 yến 8kg = … kg

b) 5 tạ = … yến 1500kg = … tạ

30 yến = … tạ 7 tạ 20kg = …. kg

c) 32 tấn = … tạ 4000kg = … tấn

230 tạ = … tấn 3 tấn 25kg = … kg

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng đơn vị đo khối lượng:

Lời giải chi tiết:

a) 10 yến = 100kg \(\displaystyle{1 \over 2}\) yến = 5kg

50kg = 5 yến 1 yến 8kg = 18kg

b) 5 tạ = 50 yến 1500kg = 15 tạ

30 yến = 3 tạ 7 tạ 20kg = 720kg

c) 32 tấn = 320 tạ 4000kg = 4 tấn

230 tạ = 23 tấn 3 tấn 25kg = 3025kg

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Điền dấu thích hợp (>; <; =) vào chỗ chấm:

2kg 7 hg … 2700g 60kg 7g … 6007g

5kg 3g … 5035g 12 500g … 12kg 500g

Phương pháp giải:

Đổi các số đo về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

Lời giải chi tiết:

+) 2kg 7 hg = 27hg = 2700g.

Vậy: 2kg 7 hg = 2700g.

+) 60kg 7g = 60 007g. Mà 60 007g > 6007g.

Vậy: 60kg 7g > 6007g.

+) 5kg 3g = 5003g. Mà 5003g < 5035g.

Vậy: 5kg 3g < 5035g.

+) 12 500g = 12 000g + 500g = 12kg + 500g = 12kg 500g.

Vậy 12 500g = 12kg 500g

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Một con cá cân nặng 1kg 700g, một bó rau cân nặng 300g. Hỏi cả cá và rau cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

Đổi: 1kg 700g = 1700g

Cân nặng của cả rau và cá = cân nặng của bó rau + cân nặng của con cá.

Đổi kết quả vừa tìm được sang đơn vị đo là ki-lô-gam, lưu ý rằng 1kg = 1000g.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 Con cá: 1kg 700g

1 Bó rau: 300g

Cá và rau: …. kg?

Bài giải

Đổi: 1kg 700g = 1700g

Cả cá và rau cân nặng số ki-lô-gam là:

1700 + 300 = 2000 (g)

2000g = 2kg

Đáp số: 2kg.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Một xe ô tô chở được 32 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50kg. Hỏi chiếc xe đó chở được tất cả bao nhiêu tạ gạo ?

Phương pháp giải:

Cân nặng của 32 bao gạo = cân nặng của 1 bao gạo \(\times \) 32.

Đổi kết quả vừa tìm được sang đơn vị đo là tạ, lưu ý rằng 1 tạ = 100kg

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 bao gạo: 50 kg

32 bao gạo: … tạ?

Bài giải

Xe ô tô chở được tất cả số gạo là:

50 × 32 = 1600 (kg)

1600kg = 16 tạ

Đáp số: 16 tạ gạo.

  • Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171, 172 SGK Toán 4
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 172, 173 SGK Toán 4
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 173 SGK Toán 4
  • Bài 1, 2, 3, 4 trang 174 SGK Toán 4
  • Bài 1, 2, 3, 4, 5 (Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó) trang 175 SGK Toán 4

>> Xem thêm

Bạn đang xem bài viết: Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.