Bài 1, 2, 3, 4 trang 167, 168 SGK Toán 3>

Bài 1, 2, 3, 4 trang 167, 168 SGK Toán 3>

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 167, 168 SGK Toán 3. Bài 1. Một người đi xe đạp trong 12 phút được 3km. Hỏi nếu cứ đạp xe đều như vậy trong 28 phút thì đi được bao nhiêu kilomet?

Bài 1

Một người đi xe đạp trong 12 phút được 3km. Hỏi nếu cứ đạp xe đều như vậy trong 28 phút thì đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

– Thời gian để đi được 1 km là 12 phút : 3

– Số ki-lô-mét đi trong 28 phút = 28 : thời gian để đi được 1 km.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

12 phút: 3km

28 phút: … km?

Bài giải

1 km đi hết số phút là:

12 : 3 = 4 (phút)

28 phút đi được số ki-lô-mét là :

28 : 4 = 7 (km)

Đáp số: 7 km.

Bài 2

Có 21 kg gạo chia đều vào 7 túi. Hỏi phải lấy mấy túi đó để được 15 kg gạo ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

21kg gạo : 7 túi

15 kg gạo: ? túi.

– Tìm một túi đựng được bao nhiêu ki-lô-gam.

– Tìm số túi để được 15kg bằng cách lấy 15 chia cho số vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là :

21 : 7 = 3 (kg)

Để được 15kg gạo thì số túi phải lấy là :

15 : 3 = 5 (túi)

Đáp số: 5 túi.

Bài 3

Điền dấu nhân hoặc chia (x / 🙂 thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải:

Đặt dấu nhân hoặc chia vào ô trống rồi tính, nếu bằng kết quả đã cho thì đó là dấu cần điền; nếu không, em thay đổi vị trí các dấu để được phép tính đúng.

Chú ý: Nếu kết quả có giá trị nhỏ hơn số ban đầu thì em nên đặt phép tính chia vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Cho biết:

Lớp 3A có 10 học sinh giỏi, 15 học sinh khá, 5 học sinh trung bình.

Lớp 3B có 7 học sinh giỏi, 20 học sinh khá, 2 học sinh trung bình.

Lớp 3C có 9 học sinh giỏi, 22 học sinh khá, 1 học sinh trung bình.

Lớp 3D có 8 học sinh giỏi, 19 học sinh khá, 3 học sinh trung bình.

Hãy lập bảng theo mẫu rồi viết số thích hợp vào ô trống trong bảng ?

Phương pháp giải:

– Đọc số liệu đã cho trong bài rồi lần lượt điền vào chỗ trống.

– Tính tổng giá trị các cột và các hàng rồi điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com.

Bạn đang xem bài viết: Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts