Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập

Toán 4 Bài 58 – Trang 68 – Luyện Tập
Toán 4 Bài 58 – Trang 68 – Luyện Tập

Xem thêm: CHƯƠNG II: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN

Bài 1 trang 68 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính:

\(a) \;5,9 : 2 + 13,06\); \(b)\;35,04 : 4 – 6,87\);

\(c)\;167 : 25 : 4\); \(d)\;8,76 \times 4 : 8\).

Lời giải:

a) 5,9 : 2 + 13,06

= 2,95 + 13,06

= 16,01

b) 35,04 : 4 – 6,87

= 8,76 – 6,87

= 1,89

c) 167 : 25 : 4

= 6,68 : 4

= 1,67

d) 8,76 x 4 : 8

= 35,04 : 8

= 4,38

Bài 2 trang 68 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính rồi so sánh kết quả:

a) \(8,3 \times 0,4\) và \(8,3 \times 10 : 25\);

b) \(4,2 \times 1,25\) và \(4,2 \times 10 : 8\);

c) \(0,24 \times 2,5\) và \(0,24 \times 10 : 4\).

Lời giải:

a) \(8,3 × 0,4 = 3,32 ;\)

\(8,3 × 10 : 25 =83:25= 3,32;\)

Vậy: \(8,3 × 0,4 = 8,3 × 10 : 25\;;\)

b) \(4,2 × 1,25 = 5,25;\)

\(4,2 × 10 : 8 =42:8 = 5,25;\)

Vậy: \(4,2 × 1,25 = 4,2 × 10 : 8\;;\)

c) \(0,24 × 2,5 = 0,6;\)

\(0,24 × 10 : 4 =2,4:4 = 0,6.\)

Vậy: \(0,24 × 2,5 = 0,24 × 10 : 4.\)

Bài 3 trang 68 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó.

Lời giải:

Chiều rộng mảnh vườn là:

\(24 × \dfrac{2}{5} = 9,6\;(m)\)

Chu vi mảnh vườn là:

\((24 + 9,6 ) × 2 = 67,2\;(m)\)

Diện tích mảnh vườn là:

\(24 × 9,6 = 230,4\;(m^2)\)

Đáp số: Chu vi: \(67,2m\);

Diện tích: \(230,4m^2\).

Bài 4 trang 68 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Trong 3 giờ xe máy đi được 93 km. Trong 2 giờ ô tô đi được 103 km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét?

Lời giải:

Mỗi giờ xe máy đi được:

93 : 3 = 31 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được:

103 : 2 = 51,5 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy:

51,5 – 31 = 20,5 (km)

Đáp số: 20,5km.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan

Các bài khác cùng chuyên mục

Bạn đang xem bài viết: Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán lớp 5 – Luyện tập. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts