Bài 1, 2, 3 trang 98 SGK Toán lớp 5 – Chu vi hình tròn

Toán lớp 5 – Chu vi hình tròn – trang 98 – Cô Nguyễn Anh (DỄ HIỂU NHẤT)
Toán lớp 5 – Chu vi hình tròn – trang 98 – Cô Nguyễn Anh (DỄ HIỂU NHẤT)

Bài 1 trang 98 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính chu vi hình tròn có đường kính d:

a) d = 0,6cm; b) d = 2,5dm; c) \(\displaystyle {4 \over 5}\)m.

Lời giải:

a, Chu vi hình tròn là:

0,6 × 3,14 = 1,884 (cm)

b, Chu vi hình tròn là:

2,5 × 3,14 = 7,85 (dm)

c,

Đổi: \(\displaystyle {4 \over 5}m = 0,8m\)

Chu vi của hình tròn là:

\(0,8 \times 3,14 = 2,512\;(m)\)

Bài 2 trang 98 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Tính chu vi hình tròn có bán kính r:

a) r = 2,75cm; b) r = 6,5dm; c) r = \(\dfrac{1}{2}\)m

Lời giải:

a) Chu vi của hình tròn là:

\(2,75 \times 2 \times 3,14 = 17,27 \;(cm) \)

b) Chu vi của hình tròn là:

\( 6,5 \times 2 \times 3,14 = 40,82 \;(dm)\)

c) Chu vi của hình tròn là:

\(\dfrac{1}{2} \times 2 \times 3,14 = 3,14 \;(m)\)

Bài 3 trang 98 SGK Toán lớp 5

Câu hỏi:

Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe đó.

Phương pháp:

Tóm tắt:

Đường kính bánh xe : 0,75m

Chu vi bánh xe : … m ?

– Chu vi bánh xe bằng chu vi hình tròn đường kính 0,75m.

– Muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14.

Lời giải:

Chu vi của bánh xe đó là:

0,75 x 3,14 = 2,355 (m)

Đáp số: 2,355 m.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan

Các bài khác cùng chuyên mục

Bạn đang xem bài viết: Bài 1, 2, 3 trang 98 SGK Toán lớp 5 – Chu vi hình tròn. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts