✅ Bài 10: Triệu và lớp triệu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Giải bài toán con bò 10 triệu bán 12 triệu, rồi mua lại 15 triệu bán 17 triệu đơn giản nhất
Giải bài toán con bò 10 triệu bán 12 triệu, rồi mua lại 15 triệu bán 17 triệu đơn giản nhất

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1 BÀI 10: TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU


Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 12 – Bài 10: Triệu và lớp triệu

Bài 1 trang 12 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 300 000 ; 400 000 ; 500 000 ; …………; ………… ; ………… ; 900 000 ; …………

b)2 000 000 ; 4 000 000 ; 6 000 000 ; ………… ; ………… ; …………

c) 10 000 000 ; 20 000 000 ; 30 000 000 ;…………; ………… ; 60 000 000 ; …………; …………; 90 000 000 ; …………

Lời giải:

a) 300 000 ; 400 000 ; 500 000 ; 600 000 ; 700 000 ; 800 000 ; 900 000 ; 1000 000.

b) 2 000 000 ; 4 000 000 ; 6 000 000 ; 8 000 000 ; 10 000 000 ; 12 000 000.

c) 10 000 000 ; 20 000 000 ; 30 000 000 ; 40 000 000 ; 50 000 000 ; 60 000 000 ; 70 000 000 ; 80 000 000 ; 90 000 000 ; 100 000 000.

Bài 2 trang 12 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Nối (theo mẫu):

Bài 3 trang 12 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

Số3 250 000325 000
Giá trị của chữ số 33 000 000
Giá trị của chữ số 2
Giá trị của chữ số 5

Lời giải:

Số3 250 000325 000
Giá trị của chữ số 33 000 000300 000
Giá trị của chữ số 2200 00020 000
Giá trị của chữ số 550 0005000

Bài 4 trang 12 vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1: Viết tiếp để có một hình vuông:

Bạn đang xem bài viết: ✅ Bài 10: Triệu và lớp triệu ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts