EVENT 10 CỦ CHO ANH EM NHÉ
EVENT 10 CỦ CHO ANH EM NHÉ


Bài 19 trang 13 SGK Toán 6 tập 1>

Đề bài

Viết tập hợp \(A\) các số tự nhiên nhỏ hơn \(10\), tập hợp \(B\) các số tự nhiên nhỏ hơn \(5\), rồi dùng kí hiệu \(⊂\) để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp trên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Sử dụng: Nếu mọi phần tử của tập hợp \(B\) đều thuộc tập hợp \(A\) thì tập hợp \(B\) gọi là tập hợp con của tập hợp \(A\).

Kí kiệu là: \(B ⊂ A\).

Lời giải chi tiết

Tập hợp \(A\) gồm các số tự nhiên nhỏ hơn \(10\) nên \(A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}\);

Tập hợp \(B\) gồm các số tự nhiên nhỏ hơn \(5\) nên \(B = \{0; 1; 2; 3; 4\}\).

Nhận thấy mọi phần tử của tập hợp \(B\) đều thuộc tập hợp \(A\) nên \(B ⊂ A.\)

Loigiaihay.com

  • Bài 20 trang 13 SGK Toán 6 tập 1
  • Bài 21 trang 14 SGK Toán 6 tập 1
  • Bài 22 trang 14 SGK Toán 6 tập 1
  • Bài 23 trang 14 SGK Toán 6 tập 1
  • Bài 24 trang 14 SGK Toán 6 tập 1

>> Xem thêm

Các bài khác cùng chuyên mục

Bạn đang xem bài viết: Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.