Bài 2 trang 100 (Diện tích hình tròn) SGK Toán 5>

TOÁN LỚP 5 – SGK/ Trang 100 – LUYỆN TẬP – Thầy Nhựt TV
TOÁN LỚP 5 – SGK/ Trang 100 – LUYỆN TẬP – Thầy Nhựt TV

Bài 2 trang 100 (Diện tích hình tròn) SGK Toán 5>

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán – Văn – Anh

Đề bài

Tính diện tích hình tròn có đường kính \(d\):

a) \(d = 12cm\) ;

b) \(d = 7,2dm\) ;

c) \(d= \dfrac{4}{5}m\) .

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Tính bán kính hình tròn : \(r = d : 2\).

– Tính diện tích hình tròn: \(S = r × r × 3,14\).

Lời giải chi tiết

a) Bán kính hình tròn là:

\(12 : 2 = 6 \;(cm)\)

Diện tích hình tròn là:

\(6 × 6 × 3,14 = 113,04 \;(cm^2)\)

b) Bán kính hình tròn là:

\(7,2 : 2 = 3,6 \;(dm)\)

Diện tích hình tròn là:

\(3,6 × 3,6 × 3,14 = 40,6944 \;(dm^2)\)

c) \( \dfrac{4}{5}m=0,8m\)

Bán kính hình tròn là:

\(0, 8 : 2 = 0,4 \;(m)\)

Diện tích hình tròn là:

\(0,4 \times 0,4 \times 3,14 = 0,5024\;\left( {{m^2}} \right)\)

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3 trang 100 SGK Toán 5: Tại đây

Loigiaihay.com

  • Bài 3 trang 156 SGK Toán 5
  • Lý thuyết hàng của số thập phân, đọc, viết số thập phân
  • Bài 2 trang 156 (Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích – tiếp theo) SGK Toán 5
  • Bài 4 trang 159 SGK Toán 5
  • Bài 3 trang 161 SGK Toán 5
  • Bài 4 trang 162 (Phép nhân) SGK Toán 5
  • Bài 1 trang 155 (Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích – tiếp theo) SGK Toán 5

Bạn đang xem bài viết: Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts