Bài 3 trang 164 (Phép chia) SGK Toán 5>

Đề bài

Tính nhẩm:

a) \(25 : 0,1\) \(25 × 10\)

\(48 : 0,01\) \(48 × 100\)

\(95 : 0,1\) \(72 : 0,01\)

b) \(11 : 0,25\) \(11 × 4\)

\(32 : 0,5\) \(32 × 2\)

\(75 : 0,5\) \(125 : 0,25\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

– Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1,; 0,01; 0,001; … ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó một, hai, ba, … chữ số 0.

– Muốn nhân một số tự nhiên với 10; 100; 1000; … ta chỉ việc thêm vào bên phải số đó một, hai, ba, … chữ số 0.

– Muốn chia một số cho 0,25 ta chỉ việc nhân số đó với 4.

– Muốn chia một số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số đó với 2.

Lời giải chi tiết

a) \(25 : 0,1 = 250\) \(25 × 10 = 250\)

\(48 : 0,01 = 4800\) \(48 × 100 = 4800\)

\(95 : 0,1 = 950\) \(72:0,01=7200\)

b) \(11 : 0,25 = 11 × 4 = 44\)

\(11 × 4 = 44\)

\(32 : 0,5 = 32 × 2 = 64\)

\(32 × 2 = 64\)

\(75 : 0,5 = 75 × 2 = 150\)

\(125 : 0,25 =125 × 4 = 500.\)

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3, 4 trang 163, 164 SGK Toán 5: Tại đây

Loigiaihay.com

Bạn đang xem bài viết: Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.