Bài 3 trang 69 SGK Toán 9 tập 1>

Hướng Dẫn Giải Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 Tiểu Học – Trang 69, 70
Hướng Dẫn Giải Sách Giáo Khoa Toán Lớp 5 Tiểu Học – Trang 69, 70


Bài 3 trang 69 SGK Toán 9 tập 1>

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán – Văn – Anh – Lí – Hóa – Sinh – Sử – Địa – GDCD

Đề bài

Hãy tính \(x\) và \(y\) trong hình sau:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

+) Sử dụng định lí Pytago để tính cạnh huyền.

+) Sử dụng hệ thức liên quan đến đường cao để tính đường cao:

\(\dfrac{1}{h^2}=\dfrac{1}{b^2}+\dfrac{1}{c^2}\)

Hoặc sử dụng công thức: \(b.c = h.a\).

Lời giải chi tiết

Đặt tên các điểm như trong hình:

Xét \(\Delta{ABC}\) vuông tại \(A\). Theo định lí Pytago, ta có:

\(BC^2=AB^2+AC^2\)

\(\Leftrightarrow y^2=5^2+7^2\)

\(\Leftrightarrow y^2=74\)

\(\Leftrightarrow y=\sqrt{74}\)

Cách 1: \(\Delta{ABC}\) vuông tại \(A\), đường cao \(AH\), áp dụng công thức \(b.c=h.a\), ta được:

\(AB.AC=AH.BC \)

\(\Rightarrow AH=\dfrac{AB.AC}{BC}=\dfrac{5.7}{\sqrt{74}}=\dfrac{35\sqrt{74}}{74}\).

Cách 2: Áp dụng hệ thức liên quan đến đường cao trong tam giác vuông, ta có:

\(\dfrac{1}{AH^2}=\dfrac{1}{AB^2}+\dfrac{1}{AC^2}\)

\(\Leftrightarrow \dfrac{1}{x^2}=\dfrac{1}{5^2}+\dfrac{1}{7^2}\)

\(\Leftrightarrow \dfrac{1}{x^2}=\dfrac{74}{1225}\)

\(\Leftrightarrow x=\sqrt{\dfrac{1225}{74}}\)

\( \Leftrightarrow x=\dfrac{35\sqrt{74}}{74}\)

Vậy \(\ x=\dfrac{35\sqrt{74}}{74}, \, y=\sqrt {74}\)

 • Bài 4 trang 69 SGK Toán 9 tập 1
 • Bài 5 trang 69 SGK Toán 9 tập 1
 • Bài 6 trang 69 SGK Toán 9 tập 1
 • Bài 7 trang 69 SGK Toán 9 tập 1
 • Bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1

>> Xem thêm

Các bài khác cùng chuyên mục

 • Lý thuyết về đường kính và dây của đường tròn
 • Lý thuyết Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)
 • Lý thuyết đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.
 • Lý thuyết Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.
 • Lý thuyết diện tích hình tròn, hình quạt tròn
 • Đề số 1 – Đề thi vào lớp 10 môn Toán
 • Bài 41 trang 58 SGK Toán 9 tập 2
 • Bài 34 trang 56 SGK Toán 9 tập 2
 • Bài 35 trang 56 SGK toán 9 tập 2
 • Lý thuyết một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bạn đang xem bài viết: Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts