Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông – Bài 1 – Toán 9 – Cô Huệ Chi (HAY NHẤT)
Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông – Bài 1 – Toán 9 – Cô Huệ Chi (HAY NHẤT)


Bài 4 trang 69 SGK Toán 9 tập 1>

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán – Văn – Anh

Đề bài

Hãy tính \(x\) và \(y\) trong hình sau:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

+) Sử dụng hệ thức liên quan đến đường cao và hình chiếu \(h^2=b’.c’\). Biết \(h,\ c’\) tính được \(b’\).

+) Tính độ dài cạnh huyền: \(a=b’+c’\).

+) Sử dụng hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền \(b^2=b’.a\). Biết \(a,\ b’\) tính được \(b\).

Lời giải chi tiết

Đặt tên các đỉnh của tam giác như hình bên dưới

Xét \(\Delta{ABC}\) vuông tại \(A\), đường cao \(AH\).

Áp dụng hệ thức \(h^{2}=b’.c’\), ta có:

\(AH^{2}=HB.HC\)

\(\Leftrightarrow 2^2=1.x\)

\(\Rightarrow x= 4.\)

Ta có: \(BC = BH+HC = 1+4=5 \)

Áp dụng hệ thức \(b^{2}=b’.a\), ta có:

\(AC^{2}=CH.BC\)

\( \Leftrightarrow y^{2}=5. 4\)

\(\Leftrightarrow y^2=20\)

\(\Leftrightarrow y =\sqrt{20}=2\sqrt{5}.\)

Vậy \(x=4,\ y=2\sqrt 5\).

  • Bài 5 trang 69 SGK Toán 9 tập 1
  • Bài 6 trang 69 SGK Toán 9 tập 1
  • Bài 7 trang 69 SGK Toán 9 tập 1
  • Bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 1
  • Bài 9 trang 70 SGK Toán 9 tập 1

>> Xem thêm

Các bài khác cùng chuyên mục

Bạn đang xem bài viết: Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.