Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Tổng của hai số bằng 80, hiệu của chúng bằng 14. Tìm hai số đó.

Tổng của hai số bằng 90, số này gấp đôi số kia. Tìm hai số đó.

Hiệu của hai số bằng 22 , số này gấp đôi số kia. Tìm hai số đó, biết rằng:

Tìm hai số đó, biết rằng:

Tìm hai số đó, biết rằng các phép chia nói trên đều là phép chia hết

Hỏi có bao nhiêu gói kẹo được lấy ra từ thùng thứ nhất, biết rằng số gói kẹo còn lại trong thùng thứ nhất nhiều gấp hai lần số gói kẹo còn lại trong thùng thứ hai ?

Tính quãng đường Hà Nội – Thanh Hóa.

Hỏi trường Đại học của Py-ta-go có bao nhiêu người ?

Tốp trồng cây đông hơn tốp làm vệ sinh là 8 người. Hỏi tốp trồng cây có bao nhiêu học sinh ?

Ông của Bình hơn Bình 58 tuổi. Nếu cộng tuổi của bố (hay ba) Bình và hai lần tuổi của Bình thì bằng tuổi của ông và tổng số tuổi của cả ba người bằng 130. Hãy tính tuổi của Bình.

Bài viết được xem nhiều nhất

Liên hệ | Chính sách

Bạn đang xem bài viết: Bài 6 + 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.