Hóa học là gì ? | hóa học lớp 8
Hóa học là gì ? | hóa học lớp 8

Bài 7 trang 20 SGK Hóa học 8>

Đề bài

a) Theo giá trị khối lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon cho trong bài học, hãy tính xem một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam.

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D ?

A. 5,342.10-23 g

B. 6,023.10-23 g

C. 4,482.1023 g

D. 3,990.10-23 g.

(Hãy chọn đáp số đúng, tính và ghi vào vở bài tập).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng của một nguyên tử cacbon bằng: 1,9926.10-23 (g) = 12 đvC

=> Khối lượng của 1 đơn vị cacbon là

1 đvC = \(\dfrac{1,9926.10^{-23}}{12}\) ≈ 1,66.10-24 (g).

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là:

Nhân số trị nguyên tử khối của nhôm với số gam tương ứng của một đơn vị cacbon.

mAl = 27 đvC = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

Đáp án C

Loigiaihay.com

  • Bài 8 trang 20 SGK Hóa học 8
  • Bài 6 trang 20 SGK Hóa học 8
  • Bài 5 trang 20 SGK Hóa học 8
  • Bài 4 trang 20 SGK Hóa học 8
  • Bài 3 trang 20 SGK Hóa học 8

>> Xem thêm

Các bài khác cùng chuyên mục

Bạn đang xem bài viết: Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.