Giải bài 7 trang 12 SGK toán 9 tập 2
Giải bài 7 trang 12 SGK toán 9 tập 2

Bài 7 trang 69 SGK Toán 9 tập 2>

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán – Văn – Anh

Đề bài

Cho hai đường tròn cùng tâm \(O\) với bán kính khác nhau. Hai đường thẳng đi qua \(O\) cắt hai đường tròn đó tại các điểm \(A, B, C, D, M, N, P, Q\) (h.8)

a)Em có nhận xét gì về số đo của các cung \(AM, CP, BN, DQ\).

b) Hãy nêu tên các cung nhỏ bằng nhau.

c) Hãy nêu tên hai cung lớn bằng nhau.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa \({360^o}\) và số đo của cung nhỏ (có chung hai mút với cung lớn)

Hai cung bằng nhau có số đo bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a) Các cung nhỏ \(\overparen{AM}, \overparen{CP}, \overparen{BN}, \overparen{DQ}\) có cùng số đo (cùng bằng góc BON)

b) \(\overparen{AM}\) = \(\overparen{DQ}\); \(\overparen{BN}\) = \(\overparen{PC}\); \(\overparen{AQ}\) =\(\overparen{ MD}\); \(\overparen{BP}\) =\(\overparen{NC}\).

c) Các cung lớn bằng nhau:

\(\overparen{AMDQ} = \overparen{MAQD}\); \(\overparen{BNCP} = \overparen{NBPC}\)

Chú ý:

+ Phân biệt “so sánh hai cung” và “so sánh số đo hai cung”:

Ta chỉ so sánh được hai cung trong cùng một đường tròn hoặc trong hai đường tròn bằng nhau.

So sánh số đo hai cung : luôn so sánh được

+ Ở câu c, ta có thể chọn 2 cung lớn bằng nhau khác, chẳng hạn: \(\overparen{AQDM} = \overparen{DMAQ}\); \(\overparen{BPCN} = \overparen{CNBP}\)

  • Bài 8 trang 70 SGK Toán 9 tập 2
  • Bài 9 trang 70 SGK Toán 9 tập 2
  • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Bài 1 – Chương 3 – Hình học 9
  • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Bài 1 – Chương 3 – Hình học 9
  • Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Bài 1 – Chương 3 – Hình học 9

>> Xem thêm

Các bài khác cùng chuyên mục

Bạn đang xem bài viết: Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.