✅ Bài 76: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 92 Trang 6+7 Luyện Tập #mshanh
Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 92 Trang 6+7 Luyện Tập #mshanh

GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 1 BÀI 76: LUYỆN TẬP


Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 92, 93 – Bài 76: Luyện tập

Bài 1 trang 92 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tính (Theo mẫu):

Mẫu: 6% + 15% = 21% 112,5% – 13% = 99,5%

14,2% × 3 = 42,6% 60% : 5 = 12%

a)17% + 18,2% = ………………………;

b) 60,2% – 30,2% = ……………

c) 18,1% × 5 = ………………………;

d) 53% : 4 = ……………

Bài 2 trang 92 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Theo kế hoạch, năm qua thôn Đông dự định trồng 25ha khoai tây, thôn Bắc dự định trồng 32ha khoai tây. Hết năm, thôn Đồng trồng được 27ha khoai tây, thôn Bắc cũng trồng được 27ha khoai tây.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Thôn Đông đã thực hiện được …………… kế hoạch cả năm và đã vượt mức …………… kế hoạch cả năm.

b) Thôn Bắc đã thực hiện được …………… kế hoạch cả năm.

Bài 3 trang 93 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Một người mua nước mắm hết 1 600 000 đồng. Sau khi bán hết số nước mắm, người đó thu được 1 720 000 đồng. Hỏi:

a) Tiền bán bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

b) Người đó lãi bao nhiêu phần trăm?

Bài 4 trang 93 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Một người gửi tiết kiệm 1 000 000 đồng. Một năm sau người đó rút về, cả tiền gửi lẫn lãi được 1 080 000 đồng. Hỏi cả tiền gửi lần lãi bằng bao nhiêu phần trăm số tiền gửi?

A. 108% B. 10,8% C. 1,08% D. 8%.

Bạn đang xem bài viết: ✅ Bài 76: Luyện tập ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts