Bài kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 3

Bài kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 3

I. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời em cho là đúng nhất.

Câu 1: (M1) (1 điểm)

Chữsố 4 trong số 846 có giá trị làbao nhiêu?

A. 4 B. 40 C. 400 D. 840

Câu 2: (M1) (1 điểm)

Trong phép chia cho 9, số dư lớn nhất có thể được là số nào?

A. 10 B. 8 C. 7 D. 1

Câu 3: (M2) (1 điểm)

9m 8cm = . cm. Sốthích hợp cần điền vào chỗ chấm là số nào?

A. 98 B. 980 C. 809 D. 908

Bạn đang xem tài liệu “Bài kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 3”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

TRƯỜNG TIỂU HỌC – THCS MƯỜNG SẠI Họ và tên: Lớp 3 … BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN: TOÁN LỚP 3 Năm học: 2020 – 2021 Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề) Điểm Lời nhận xét, đánh giá TRẮC NGHIỆM Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời em cho là đúng nhất. Câu 1: (M1) (1 điểm) Chữsố 4 trong số 846 có giá trị làbao nhiêu? A. 4 B. 40 C. 400 D. 840 Câu 2: (M1) (1 điểm) Trong phép chia cho 9, số dư lớn nhất có thể được là số nào? A. 10 B. 8 C. 7 D. 1 Câu 3: (M2) (1 điểm) 9m 8cm = . cm. Sốthích hợp cần điền vào chỗ chấm là số nào? A. 98 B. 980 C. 809 D. 908 Câu 4: (M1) (1đ) Hình bên có bao nhiêu góc vuông? 1 2 3 4 Câu 5: (M3) (1đ) Một đàn gà có 14 con, người ta nhốt mỗi lồng 4 con. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu cái lồng để nhốt gà? A. 3 cái B. 4 cái C. 5 cái D. 6 cái Câu 6: (M3) (1đ) Mỗi can có 8l dầu. Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu? A. 48 B. 56 C. 25 D. 45 TỰ LUẬN Câu 7: (M2) (1đ) Đặt tính rồi tính: 487 + 204 . 660 – 251 124 x 3 847 : 7 Câu 8: (M2) (1 điểm) Tìm x: x + 86 = 144 . 570 : x = 5 . Câu 9: (M3) (1đ) Bao thứ Nhất đựng 104 kg gạo, bao thứ Hai đựng được gấp 5 lần bao thứ Nhất. Hỏi cả hai bao đựng được bao nhiêu ki – lô – gam gạo? Câu 10: (M4) (1đ) Phép chia có số chia là số lớn nhất có một chữ số, thương là số nhỏ nhất có hai chữ số, số dư là số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị chia trong phép chia đó.

Tài liệu đính kèm:

  • bai_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_1_mon_toan_lop_3.docx

Bạn đang xem bài viết: Bài kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 3. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.