Chào các bạn và các em đã tham khảo chương trình hướng dẫn tự học trên website Luyện Thi Nhanh. Tiếp theo chuỗi các bài học về bài tập số nguyên toán 6 nâng cao – ôn tập chương 2 toán 6. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các dạng bài mới, cách tiếp cận và cách tư duy để giải các dạng toán mới. Mỗi phần đều có các dạng bài mới, thi thoảng sẽ nhắc lại 1 số dạng bài hay vào về số nguyên để các em thực hành tốt hơn. Để nâng cao hiệu quả học bài tập số nguyên toán 6 nâng cao các em hãy để lại cảm nghĩ sau khi tham khảo tài liệu để cho các bạn khác cùng biết nhé!

Ôn tập chương 2 Toán 6

Bài 6.Tìm x,y ∈Z sao cho:3x+4y-xy=15
Bài 7. Tồn tại hay không các số nguyên a,b,c,d sao cho:
a.b.c.d-a = 7531 ; a.b.c.d-b=531; a.b.c.d-c=31; a.b.c.d-d=1;
Bài 8.Chứng tỏ rằng:
a) Tổng của ba số nguyên liên tiếp chia hết cho 3
b) Tổng của năm số nguyên liên tiếp chia hết cho 5
c) Tổng của n số nguyên liên tiếp chia hết cho n khi n là số lẻ.
d) Trong hai số nguyên liên tiếp,chỉ có một số chia hết cho 2.
e) Trong ba số nguyên liên tiếp,chỉ có một số chia hết cho 3.
Bài 9.Tìm n ∈ Z để:
a) n-5 là ước của n-7
b) n^2 – 2n – 22 là bội của n+3.
Bài 10.Chứng minh rằng:
a) Khi chia bình phương của một số nguyên lẻ cho 8 luôn được số dư là 1.
b) Nếu có 6 số nguyên a,b,c,d,e,f thỏa mãn a^2+ b^2+c^2+d^2+e^2=f^2 thì cả
sáu số không đồng thời là số lẻ.
Bài 11.Cho a,b,c,d ∈ Z.Chứng minh rằng:
M=(a-b)(a-c)(a-d)(b-c)(b-d)(c-d)⋮12

Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 3
Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 3
Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 3
Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 3
Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 3
Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 3
Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 3
Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 3

Bạn đang xem bài viết: Bài tập số nguyên toán 6 nâng cao tiết 3. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.