BÀI TẬP TỔNG HỢP HÌNH HỌC 8- CHƯƠNG 1 – ĐẦY ĐỦ

Bài 1 :Cho ABC vuông tại A. Kẻ trung tuyến AD. Gọi M là điểm đối xứng của A qua D. Gọi E và F là trung điểm của AB và AC. K là điểm đối xứng của D qua E.

 1. Tứ giác ABMC là hình gì?
 2. Chứng minh tứ giác AEDF là hình chữ nhật
 3. Tứ giác ADBK là hình gì?
 4. Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AEDF là hình vuông?

Bài 2 : Cho tam giác ABC cân tại A, trung tuyến AM, Gọi I là trung điểm của AC, K là điểm đối xứng của M qua I

 1. Chứng minh tứ giác AMCK là HCN
 2. AKMB là hình gì?
 3. Tính diện tích tứ giác AMCK biết AB = 5cm, AM = 4cm
 4. Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AMCK là hình vuông?

Bài 3 : Cho ABC vuông tại A ( AB < AC ) , M là trung điểm của BC. Từ M kẻ đường thẳng song song với AC, AB lần lượt cắt AB tại E, cắt AC tại F.

 1. Chứng minh tứ giác EFCB là hình thang.
 2. Chứng minh Tứ giác AEMF là HCN
 3. Gọi O là trung điểm của AM. Chứng minh E và F đối xứng nhau qua O
 4. Gọi D là trung điểm của MC. Chứng minh tứ giác OMDF là hình thoi

Bài 4 : Cho hình chữ nhật ABCD, gọi M là trung điểm của BC, AM cắt CD tại E.

 1. Chứng minh tứ giác ABEClà hình bình hành
 2. chứng minh C là trung điểm của DE
 3. Qua D vẽ đường thẳng song song với BE, cắt BC tại I. Chứng minh tứ giác BEID là hình thoi.
 4. Gọi O là giao điểm của Ac và BD; K là trung điểm của IE. Chứng minh rằng: C là trung điểm của OK.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Bạn đang xem bài viết: BÀI TẬP TỔNG HỢP HÌNH HỌC 8- CHƯƠNG 1 – ĐẦY ĐỦ – Xuctu.com. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.