Biểu mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng và những thông tin cần biết

Đăng bởi Timviec365.vn – 18973 lượt xem

  • “Tất tần tật” thông tin về cách xử lý và viết biên bản trả hàng
  • Hồ sơ xin việc gồm những gì? – Bộ mẫu hoàn chỉnh nhất

Biểu mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng mới nhất 2019

Biểu mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng được lập khi nào?

Ví dụ, trong trường hợp một doanh nghiệp, vì bất kỳ lý do gì, đã giữ lại một đơn vị bên ngoài để cung cấp dịch vụ kế toán thuế đầy đủ cho phép doanh nghiệp quản lý báo cáo tài chính một năm. Bây giờ, doanh nghiệp không muốn thuê một nhà cung cấp dịch vụ kế toán khác, và muốn bổ nhiệm một người khác vào làm vị trí kế toán trưởng trong công ty của mình thì lúc này doanh nghiệp sẽ cần phải bãi nhiệm kế toán trưởng cũ để có thể bổ nhiệm kế toán trưởng mới vào làm việc.

Muốn lập biểu mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng thì cần chuẩn bị những gì?

Khi thay đổi kế toán trưởng, đại diện kế toán của đơn vị kế toán phải nộp các tài liệu làm việc và kế toán giữa kế toán trưởng cũ và kế toán trưởng mới, bên cạnh đó chính là tiến hành thông báo cho các bộ phận liên quan trong đơn vị cũng như ngân hàng lập tài khoản giao dịch để họ có thể nắm bắt được những thông tin có liên quan tới kế toán trướng mới, vì thường kế toán là người được ủy quyền giao dịch ngân hàng. Kế toán trưởng mới chịu trách nhiệm về công việc của mình kể từ ngày bàn giao. Cựu kế toán trưởng phải luôn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và khách quan của thông tin và tài liệu kế toán trong suốt thời gian họ đảm nhận công việc.

Ngoài ra cũng cần phải tiến hành đăng ký tại cơ quan thuế, Phòng Kế hoạch và Đầu tư và, nếu cần, tại ngân hàng để thông báo cho họ biết được những thông tin có liên quan tới kế toán trưởng mới.

Xem thêm: Mẫu quy trình thử việc

Biểu mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng mới nhất

Biểu mẫu này không có biểu mẫu tiêu chuẩn, mà nó sẽ được tiến hành điều chỉnh theo đơn vị bạn làm việc. Và sau đây chính là một ví dụ điển hình nhất cho bạn tham khảo:

Những thông tin có liên quan tới kế toán trưởng và những điều cần lưu ý

Kế toán trưởng là một chức danh đặc biệt, đứng đầu bộ máy kế toán của một công ty. Theo thông tin được ghi trong Luật kế toán 88/2015/QH13 định nghĩa một số quy định cụ thể liên quan đến tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng cụ thể như sau:

Kế toán trưởng được ủy quyền ký vào hóa đơn

Theo Điều 6 của Thông tư 156/2013/ TT-BTC, người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể ủy quyền cho Kế toán trưởng ký các văn bản ủy quyền và chứng từ giao dịch với cơ quan thuế trong đó bao gồm cả biên lai thu tiền.

Ngoài ra, theo điểm d, khoản 2, Điều 16 Thông tư 39/2014 / TT-BTC, người đại diện theo pháp luật của công ty có thể ủy quyền cho người bán hàng trực tiếp ký hóa đơn. Tuy nhiên, đối với hóa đơn được ủy quyền, chỉ phía trên bên trái của hóa đơn là được đóng dấu

(Công văn quy định theo số 30632 / CT-TTHT ngày 16 tháng 5 năm 2017)

Xem thêm: Mẫu quy trình nghỉ việc

Kế toán trưởng không được phép ủy quyền cho người khác dùng tài khoản thanh toán của mình

Theo sửa đổi tại khoản 2, Điều 1 của Thông tư số 32/2016 / TTNN, chỉ chủ tài khoản thanh toán mới có thể ủy quyền cho bên thứ ba sử dụng tài khoản thanh toán của mình. Trước đây, tại khoản 1, Điều 4 Thông tư 23/2014 / TT-Ngân hàng Nhà nước, Chủ tài khoản và Kế toán trưởng được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán.

Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2017, việc ký kết cơ quan thanh toán phải là chữ ký của Kế toán trưởng

(Thông tư số 32/2016 / TT-Ngân hàng Nhà nước ngày 26/12/2016)

Xem thêm: Mẫu quản lý con dấu trong doanh nghiệp

Trách nhiệm chính của kế toán trưởng là gì?

Theo khoản 3, Điều 51 của Luật kế toán số 88/2015 / QH13: “kế toán viên cũ phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán được thực hiện trong thời gian làm kế toán.” Vì vậy, tại thời điểm làm công việc kế toán, trách nhiệm luôn liên quan đến kế toán, ngay cả khi họ đã nghỉ việc.

Thời hạn lưu giữ của một tài liệu kế toán lên đến 10 năm (Điều 13 Nghị định số 174/2016 / ND-CP), kế toán vẫn sẽ chịu trách nhiệm về chữ ký của chính mình cho tới thời điểm nó bị tiêu hủy. Chính vì vậy sau khi bãi nhiệm thì kế toán cần lập biên bản bàn giao tài liệu cho công ty để làm tròn trách nhiệm của mình với công ty.

(Luật số 88/2015 / QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015)

Các doanh nghiệp nhỏ được phép quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng

Về nguyên tắc, mỗi công ty phải có một kế toán trưởng.

Tuy nhiên, nguyên tắc trên là không bắt buộc đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ quy định tại điểm 1, điều 3 của Nghị định 56/2009 / ND-CP tuyển dụng nhân sự rất ít, không quá 10 người.

Các công ty không nhỏ nhưng mới thành lập cũng được phép miễn chức vụ này

Mặc dù không bắt buộc phải có một kế toán trưởng, các doanh nghiệp siêu nhỏ và khởi nghiệp phải đảm bảo rằng ai đó chịu trách nhiệm về kế toán.

(Điều 20 Nghị định số 174/2016 / ND-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016)

Trình độ chuyên môn của kế toán trưởng

Theo Điều 51; Theo Điều 54 của Luật Kế toán 88/2015 / QH13, Kế toán trưởng phải có:

1. Bằng trung cấp kế toán. Cụ thể, kế toán trưởng của doanh nghiệp có số vốn theo điều lệ bằng hoặc lớn hơn 10 tỷ đồng hoặc doanh nghiệp nhà nước phải có bằng đại học.

2. Chứng chỉ về kế toán trưởng

3. Cần khoảng ít nhất 2-3 năm làm việc trong ngành. Đặc biệt, kế toán trưởng trong các công ty có sử dụng 50% vốn nhà nước phải có ít nhất năm năm kinh nghiệm (điểm 5 Điều 21 Nghị định số 174/2016 / ND-CP).

(Nghị định số 174/2016 / ND-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016)

>>> Tham khảo: Khi bị bãi nhiệm, chưa đến thời gian nhân lương, người kế toán trưởng có thể sử dụng mẫu giấy đề nghị tạm ứng để xin tạm ứng trước tiền lương với lãnh đạo hoặc cấp trên.

Không vay tiền từ công ty môi giới hiện đang làm việc

Theo thông tin mới nhất nhận được từ khoản 25, Điều 1 Nghị định số 145/2016 / ND-CP, Kế toán trưởng (cùng với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị / Thành viên) không được phép vay tiền từ công ty bạn đang làm việc. Vi phạm quy định này sẽ bị phạt tiền từ 150 đến 200 triệu đồng.

(Nghị định số 145/2016 / ND-CP ngày 1 tháng 11 năm 2016)

Kế toán trưởng bắt buộc cần có mặt trong hội đồng tiến hành tiêu hủy tài liệu kế toán

Theo Luật Kế toán, tài liệu kế toán lưu trữ có thể bị hủy. Các công ty được phép tạo ra các hội đồng phá hủy của riêng họ, nhưng hội đồng này phải đảm bảo sự hiện diện của kế toán trưởng

(Thư chính thức số 3668 / CT-TTHT ngày 22 tháng 4 năm 2016)

Xem thêm: Mẫu phiếu thăng chức

Kế toán trưởng không được phép ký thừa ủy quyền giám đốc của công ty chứng khoán

Trong chế độ kế toán dành riêng cho công ty chứng khoán, kế toán trưởng không được ủy quyền kế thừa ủy quyền ký thay giám đốc điều hành / giám đốc công ty chứng khoán để ký chứng từ kế toán.

(Thông tư số 210/2014 / TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014)

Kế toán trướng ký “thừa ủy quyền” không được phép đóng dấu treo

Nếu tổng giám đốc của công ty (người đại diện theo pháp luật) có văn bản ủy quyền của kế toán trưởng ký giấy ủy quyền trên hóa đơn bán hàng, hóa đơn sẽ luôn được đóng dấu theo tiêu chuẩn “Người bán” đồng thời lúc này sẽ không được đóng dấu treo.

(Công văn số 9599 / CT-TTHT ngày 23 tháng 10 năm 2015)

Kế toán trưởng có ủy quyền ký hóa đơn, chữ ký hay đóng dấu treo?

Mặc dù theo thông tin chính thức số 30632 / CT-TTHT ngày 16/5/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội nếu kế toán trưởng ký theo ủy quyền chỉ nhận được dấu treo, nhưng trước đó, vào ngày 20 tháng 1 năm 2015, trong công văn số 209 / TCT-CS, Tổng cục Thuế tuyên bố rằng Con dấu được ủy quyền đóng tại chữ ký của trưởng, phó hoặc cấp dưới được ủy quyền trực tiếp.

Theo Luật Kế toán, kế toán trưởng là cấp dưới trực tiếp của người đại diện theo pháp luật. Do đó, chữ ký của kế toán trưởng được ký với ủy quyền luôn được đóng dấu theo tiêu chí “Trưởng đơn vị”, nghĩa là nó không phép đóng dấu trep

(Nội dung quy định trong số 209 / TCT-CS ngày 20 tháng 1 năm 2015)

Xem thêm: Mẫu phiếu đề nghị tiếp khách

Kế toán trưởng trong nhà nước được hưởng trợ cấp trách nhiệm là bao nhiêu?

Hiện tại, việc bổ nhiệm, thu hồi và bồi thường cho chức danh Kế toán trưởng tại các cơ quan nhà nước được thực hiện theo Thông tư số 163/2013 / TTLT-BTC-BNV. Vị trí này được hưởng trợ cấp trách nhiệm 0,2.

(Công văn số 3828 / LĐTBXH-TCCB ngày 15 tháng 10 năm 2014)

Liệu kế toán trường có thể ký công văn gửi cho cơ quan thuế?

Theo quy định tại điều 5, điều 6 của thông tư số 156/2013 / TT-BTC, các tài liệu liên quan đến cơ quan thuế phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật của công ty. Trong trường hợp chuyển giao cho cấp dưới thì cần phải có mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc đi kèm với hồ sơ ban đầu trong thời gian được ủy quyền.

Do đó, nếu kế toán trưởng ký vào các tài liệu liên quan đến cơ quan thuế, anh ta phải đảm bảo rằng mình đã được nộp hoặc kèm theo giấy ủy quyền, tài liệu mới sẽ được nhận.

(theo quy định tại số 5836 / CT-TTHT 24/7/2014)

Những tiêu chí để bổ nhiệm kế toán trưởng mới sau khi ra quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng là gì?

Tính tới thời điểm hiện tại có tới 2 quy định liên quan tới việc bổ nhiệm kế toán trưởng

Chi tiết như sau:

• Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm người đứng đầu kế toán làm việc trong các cơ quan nhà nước, hiệp hội, cơ quan nhà nước hoặc ngoài công lập … trên cơ sở thông tư chung số 163/2013 / TTLT-BTC-BNV 15 Tháng 11 năm 2013. Nhiệm kỳ của một kế toán trưởng làm trong nhà nước thưởng là 5 năm, sau 5 năm cần phải ra quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng.

• Đối với các công ty, bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, chi nhánh và văn phòng đại diện ở nước ngoài, việc bổ nhiệm và quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng dựa trên thông tư chung 13/2005 / TTLT-BTC-BLĐTBXH Ngày 7 tháng 2 năm 2005.

(Thông tư chung số 163/2013 / TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013)

Xem thêm: Mẫu phiếu đánh giá khóa học

Kế toán trưởng cần thực hiện mua bán chứng khoán tại công ty đang làm việc đúng hạn

Nếu bạn là kế toán trưởng của một công ty giao dịch công khai (công ty có cổ phiếu giao dịch công khai) và bạn mua và bán chứng khoán của công ty đó, bạn phải chắc chắn rằng bạn mua, bán theo đúng như thời hạn quy định.

Trong trường hợp vi phạm, sẽ bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng

(Điểm 1 Điều 27 Nghị định 108/2013 / ND-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013)

Xem thêm: Mẫu phiếu đánh giá tín nhiệm

Nếu làm thêm nhiệm vụ trưởng phòng, kế toán trưởng cũng sẽ không được nhận thêm phụ cấp

Đây là quy định đối với 100% công ty nhà nước, điều này sẽ chỉ là yếu tố tham khảo với công ty tư nhân..

Trong tập đoàn nhà nước, nếu kế toán trưởng đồng thời giữ thêm chức vụ trưởng phòng quản trị và chuyên gia, anh ta không thể yêu cầu chức vụ kế toán trưởng và không được hưởng lợi từ các khoản bồi thường bổ sung cho trưởng phòng.

(Công văn số 1828 / LĐTBXH-LĐTL ngày 9 tháng 6 năm 2011)

Kế toán trưởng tại Việt Nam có thể là người nước ngoài?

Luật kế toán hiện hành số 88/2015 / QH13 và luật kế toán cũ số 03/2003 / QH11 có ghi rõ ràng nội dung không bắt buộc kế toán trưởng phải là công dân Việt Nam. Do đó, người nước ngoài có giấy phép lao động phù hợp với nghề kế toán và tài chính vẫn có thể được đề xuất bổ nhiệm làm kế toán trưởng tại các công ty Việt Nam

Theo quy định tại điểm c, khoản 1, mục IV của Thông tư chung số 13/2005 / TTLT-BTC-BLDTBXH, người nước ngoài phải được bổ nhiệm làm kế toán trưởng trong các doanh nghiệp FDI hoặc doanh nghiệp Việt Nam bắt buộc cần phải có một trong những loại chứng chỉ gồm:

+Giấy chứng nhận kế toán hoặc kiểm toán viên, do một tổ chức nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam công nhận;

+Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính Việt Nam cấp;

+ Giấy chứng nhận quy trình đào tạo kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính;

Và cũng phải đáp ứng được đầy đủ những điều kiện sau thì mới được bổ nhiệm làm kế toán sau khi doanh nghiệp quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng.

+ Đã làm kế toán ít nhất 2 năm, trong đó có 1 năm làm kế toán tại Việt Nam

+ Không là đối tượng bị cấm làm kế toán theo luật

+ Cư trú tại Việt Nam từ một năm trở lên, nghĩa là phải có thẻ thường trú.

Theo điều 21 của nghị định chính phủ 174/2016 / ND-CP và luật kế toán ghi rõ trong nội dung số 88/2015 / QH13:

1. Kế toán trưởng phụ trách kế toán phải có các tiêu chí quy định tại các điểm a, c và d, khoản 1, điều 54 của Luật Kế toán và không rơi vào trường hợp kế toán không được ủy quyền như quy định tại Điều 19 của Nghị định số 174. Bộ Tài chính quy định việc tổ chức, đào tạo và cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng, bao gồm:

Theo các điểm a, c và d, khoản 1, Điều 54 của Luật kế toán, cụ thể như sau:

“Kế toán trưởng phải đáp ứng các tiêu chí và điều kiện sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật

b) Có trình độ chuyên môn và kỹ năng kế toán.

(c) Có trình độ chuyên môn và kỹ năng kế toán ở trình độ trung cấp trở lên.

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

d) Có ít nhất hai năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kế toán cho những người có trình độ chuyên môn ở trình độ đại học trở lên.

Sau khi quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng và bổ nhiệm kế toán trưởng mới, công ty/ doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và ngân hàng về tài khoản giao dịch mở để cập nhật thông tin mới.

Xem thêm: Mẫu nhật ký công việc

Nội dung quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng và trưởng phòng yêu cầu cần trình bày rõ ràng và đầy đủ các nội dung:

+ Các bên theo quy định chung của văn bản quyết định: tên công ty, số, thời gian, trích xuất, căn cứ liên quan, chữ ký của người có thẩm quyền phê duyệt quyết định

+ Liên quan đến nội dung: Quyết định phải chứa tất cả các thông tin cơ bản của người được chỉ định, số chứng minh nhân dân, nơi cấp, ngày cấp, địa chỉ thường trú, chức vụ người đó đang nắm giữ. Trong đó có ghi rõ nhiệm vụ mà người được bổ nhiệm cần phải làm.

Xem thêm: Bảng thanh toán tiền lương

Lúc nào có thể sử được mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng?

Hình thức quyết định bổ nhiệm thường được sử dụng khi có quyết định bổ nhiệm cho vị trí kế toán trưởng cho doanh nghiệp sau khi quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng cũ.

Mẫu quyết định được đưa ra sau khi đã được ban lãnh đạo công ty đồng ý và kết quả sau khi bỏ phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu của những người trong công ty / cơ quan.

Hướng dẫn viết và trình bày mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

a,Hình thức:

Mẫu quyết định bổ nhiệm bao gồm phần giới thiệu, nội dung và phần kết thúc:

Phần giới thiệu bao gồm:

Quốc hiệu cần được trình bày theo đúng nguyên tắc trình bày văn bản hành chính, được viết đúng bôi đậm, in hoa, cỡ chữ 12-13.

Tên của quyết định

Tên của giám đốc / tổng giám đốc của công ty

Những thông tin có liên quan

b, Nội dung

Nội dung của mẫu quyết định bổ nhiệm bao gồm các điều khoản và điều kiện liên quan đến vị trí thực tế của người được bổ nhiệm.

c, Phần cuối cùng

Phần cuối cùng bao gồm địa chỉ và chữ ký của đại diện hội đồng quản trị, được ký và đóng dấu. Bạn đọc tham khảo thêm các bài mẫu quyết định tuyển dụng, mẫu quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng và mẫu quyết định chỉ định thầu nếu thấy hữu ích.

Trên đây là những thông tin có liên quan tới quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng, hy vọng thông qua bài viết này bạn đọc sẽ nắm bắt được nhiều thông tin cần thiết và hữu ích nhất!

Tác giả: Timviec365.vn

Tìm kiếm

Tìm Việc Làm Mới Nhất Tìm Kiếm Ứng Viên

Tài liệu mới

Tài liệu mới

Bạn đang xem bài viết: Biểu mẫu quyết định bãi nhiệm kế toán trưởng và những thông tin cần biết. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.