Live 21/4: Toán 10 : Ôn thi cuối kì 2 chương trình mới ( Tự Luận)
Live 21/4: Toán 10 : Ôn thi cuối kì 2 chương trình mới ( Tự Luận)

Mô tả

Nội dung cuốn sách Bứt phá 9 cộng (+) môn Toán lớp 10 gồm 9 chuyên đề ( 6 chuyên đề đại số và 3 chuyên đề hình học). Mỗi chuyên đề được chia nhỏ thành các chủ đề, mỗi chủ đề được biên soạn theo cấu trúc thống nhất.

 • Dạng bài
 • Ví dụ minh họa
 • Bài tập tự luyện cùng các đề kiểm tra giữa kì và bài kiểm tra cuối kì.

Chi tiết nội dung trong cuốn Bứt phá 9+ môn toán 10 như sau:

ĐẠI SỐ

Chuyên đề I. Mệnh đề – Tập hợp

 1. Mện đề
 2. Tập hợp
 3. Các phép toán trên tập hợp
 4. Các tập hợp số
 5. Sự gần đúng – sai số

Chuyên đề II: Hàm số bậc nhất và bậc hai

 1. Ôn tập về hàm số
 2. Hàm số y = ax + b
 3. Hàm số y = ax² + bx + c (a ≠ 0)

Chuyên đề III: Phương Trình – Hệ Phương Trình

 1. Đại cương về phương trình
 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai
 3. Phương trình, hệ phương trình nhiều ẩn

Chuyên đề IV: Bất đẳng thức, bất phương trình

Chuyên đề V: Thống kê

Chuyên đề VI: Cung và góc lượng giác

HÌNH HỌC

Chuyên đề I: Vecttơ

Chuyên đề II: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Chuyên đề III: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

ĐỀ THI

 1. Đề kiểm tra học kì I
 2. Đề kiểm tra học kì II

Bứt phá 9+ môn toán lớp 10 sẽ giúp các em tự học toàn diện và đạt kết quả cao, sách cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô giáo!

Lưu ý: Những em học sinh đã mua sách sẽ được tham gia vào nhóm hỗ cùng giáo viên và cộng tác viên để trao đổi, giải đáp các nội dung liên quan!

Bạn đang xem bài viết: Bứt phá 9+ Toán 10 (theo chương trình GDPT 2018). Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.