Các dạng bài tập về hàm số mũ logarit

Các Dạng Bài Cơ Bản Của MŨ, LŨY THỪA \u0026 LOGARIT – Toán 12 – Thầy Nguyễn Tiến Đạt
Các Dạng Bài Cơ Bản Của MŨ, LŨY THỪA \u0026 LOGARIT – Toán 12 – Thầy Nguyễn Tiến Đạt

Ngày đăng: 08/01/2019, 20:09

Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 12 BÀI LŨY THỪA Dạng Thực phép tính – Rút gọi biểu thức, lũy thừa MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT – THƠNG HIỂU Nhớ số tính chất sau: ar = = n m n+m a a = a = an m (am)n = am.n (ab)n = an.bn (Đề BGD) Cho biểu thức P đúng? A P x x x x3 , với x Mệnh đề B P x 13 24 C P x D P x 2017 (Đề BGD) Tính giá trị biểu thức P 4 37 A P B P C P D P 2016 2016 = (Đề BGD) Rút gọn biểu thức Q b : b với b 4 A Q b B Q b C Q b D Q b2 (Thpt Chuyên Thái Bình – Lần – 2018) Cho số thực dương a khác a3 a2 a2 Hãy rút gọn biểu thức P 19 a a 12 a 12 A P a B P C P a D P a Nếu (Thpt Chuyên Quốc Học Huế – 2018) Rút gọn biểu thức P x x với x A P x B P x D P x C P x (Chuyên Vĩnh Phúc – Lần – 2018) Cho a số dương, biểu thức a a viết dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ ? A a B a C a D a (Phan Đăng Lưu – Huế – Lần – 2018) Rút gọn biểu thức P x x , với x số thực dương 12 12 A P x B P x C P x D P x (Chuyên Trần Phú – Hải Phòng – Lần – 2018) Biểu thức T a a Viết T dạng lũy thừa số mũ hữu tỷ A a (Thpt Yên Lạc B a – Lần 15 – C a 2018) 15 Rút D a gọn biểu thức a 3a a a a a 1 a A a B A 2a A C A a D A a 10 (Thpt Hà Huy Tập – Hà Tĩnh – Lần – 2018) Rút gọn biểu thức P x x với x0 A P x Số điện thoại : 0946798489 B P x C P x D P x https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang -1- Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 12 11 (Thpt Tứ Kỳ – Hải Dương – Lần – 2018) Thu gọn biểu thức P a a với a thu được: A P a B P a9 C P a D P a 12 (Thpt Chuyên Biên Hòa – Hà Nam – 2018) Cho x , y Viết biểu thức x x m x dạng x biểu thức y : y y dạng y n Tính m n 11 B 13 (Thpt Hải An – Hải Phòng – Lần 63 A 1 A B 6 14 (Thpt Nguyễn Thị Minh Khai – Hà A 11 D – 2018) Tính giá trị biểu thức C C 18 D Nội – HkI – 2018) Cho biểu thức P x x x x Mệnh đề ? 16 12 16 A x B x C x D x 15 (Thpt Chuyên Lương Văn Chánh – Phú Yên – 2018) Rút gọn biểu thức 11 A a a m với a ta kết A a n , m , n * m n a a 5 phân số tối giản Khẳng định sau ? A m2 n2 312 B m2 n2 312 C m2 n2 543 D m2 n 409 16 (Thpt Kiến An – Hải Phòng – Lần – 2018) Cho x , y 1 y y K x y Xác định mệnh đề x x A K x B K x C K x D K x 17 (Chuyên Trần Phú – Hải Phòng – Lần – 2018) Cho a , b biểu thức 2 a b 1 T a b ab 1 Khi đó: a 4 b 1 A T B T C T D T 3 18 (Thpt Hai Bà Trưng – Huế – 2018) Cho a , b Rút gọn biểu thức sau a b ab A a b B b a C a b D a b 19 (Thpt Cao Bá Quát – Hki – 2018) Cho x 0, y viết biểu thức x x x dạng x m biểu thức y : y y dạng y n m n bao nhiêu? A 11 Số điện thoại : 0946798489 B 11 C D https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang -2- Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 12 20 (Thpt Nguyễn Thị Minh Khai – Hà Nội – Hki – 2018) Rút gọn biểu thức P x2 y2 A P x y 1 y y 1 , với x, y x x B P x C P x D P x y MỨC ĐỘ VẬN DỤNG – VẬN DỤNG CAO 21 (Thpt Chuyên Quốc Học Huế – 2018) Có tất ba số thực x, y, z thỏa mãn đồng thời điều kiện x2 y2 16 z2 2 128 xy z xy z A B C 22 (Thpt Chuyên Quốc Học Huế – 2018) Tích D 2017 1 viết dạng ab , a, b 2017 !1 1 1 2017 cặp cặp sau ? A 2018; 2017 B 2019; 2018 C 2015; 2014 D 2016; 2015 Trường – Nam Định – Lần – 2018) Cho biểu thức Tính tổng sau f x x 2018 2018 S 2018 f 2017 f 2016 f f 1 f 2018 23 (Xuân B S A S 2018 2018 C S 2018 1 24 (Thpt Nguyễn Thị Minh Khai – Hà Tĩnh – 2018) Cho f ( x) 10 a b Với Nhận xét: Với Cho nguyên x 12 Biết 2018 2017 C D 2017 2018 Dạng So sánh lũy thừa 25 (Thpt Lý Thái Tổ – Bắc Ninh – 2018) Mệnh đề đúng? A 2018 B 6 3 3 A 4 4 A C Nếu 7 6 6 5 4 4 B 3 3 3 3 2 2 C D 2 2 3 3 26 (Thpt Chuyên Lê Hồng Phong – Nđ – Lần – 2018) Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? số , ta có: Nhận xét : Với x2 a a 1 tối giản Tính b b f (1) f (2) f (2107) 10 với a,b số tự nhiên Các tính chất bất đẳng thức Cho số ngun dương , ta có: Với 2018 D S số tự nhiên lẻ 1 2 B 1 2 2017 1 2018 1 D 2019 2 1 2018 1 2018 2017 1 27 (Sgd – Nam Định – Lần – 2018) Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A C 2017 1 1 1 2 Số điện thoại : 0946798489 2018 B 2018 1 2 D 1 2018 2017 1 2 1 https://www.facebook.com/phong.baovuong 2017 Trang -3- Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 12 28 (Thpt Vân Nội – Hà Nội – Hki – 2018) Cho số thực a thỏa mãn điều kiện a 1 a 1 A a 1.B 12.A 2.C 13.C Mệnh đề sau đúng? B a C a D 1 a BẢNG ĐÁP ÁN 3.B 4.A 5.A 6.B 7.B 8.D 9.D 14.A 15.B 16.D 17.D 18.B 19.B 20.B 23.C 24.C 25.D 26.D 27.B 28.C Số điện thoại : 0946798489 10.C 21.B https://www.facebook.com/phong.baovuong 11.C 22.A Trang -4- Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 12 BÀI HÀM SỐ LŨY THỪA Dạng TXĐ hàm số lũy thừa Tập xác định hàm số lũy thừa tùy thuộc vào giá trị Cụ thể Với nguyên dương, tập xác định Với nguyên âm , tập xác định 3 (Đề BGD) Tìm tập xác định D hàm số y x x 2 A D B D 0; C D ; 1 2; D D \ 1;2 (Đề BGD) Tập xác định D hàm số y x 1 là: A D ;1 B D 1; C D D D \ 1 (Sgd&Đt Bắc Ninh – 2018) Tập xác định hàm số y x 1 là: Với không nguyên, tập xác định A 2; B 2 C \ 2 D (Thpt Chuyên Thái Bình – Lần – 2018) Tập xác định hàm số y x 1 là: A 0; B 1; C 1; D (Tt Diệu Hiền – Cần Thơ – 2018) Hàm số y 4x 1 4 có tập xác định là: A 0; 1 B \ ; C 2 1 D ; 2 (Xuân Trường – Nam Định – Lần – 2018) Tập xác định hàm số y x là: A D \ 2 B D 2; C D ;2 D D ;2 (Thpt Chuyên Thái Bình – Lần – 2018) Tập xác định D hàm số y 2x 1 1 1 1 A D ; B D \ C D ; 2 2 2 D D (Thpt Lương Thế Vinh – Hn – Lần – 2018) Tìm giá trị thực tham số m để hàm số y x m A giá trị m B m có tập xác định C m D m (Thpt Chuyên Vĩnh Phúc – Lần – 2018) Tìm tập xác định D hàm số y ex e5 Số điện thoại : 0946798489 Trang -1- Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 12 A D ln 5; B D 5; C D \ 5 D D 5; Dạng Tính chất hàm số lũy thừa Đồ thị hàm số y x , y x , Tập xác định: 0; Tập xác định: 0; Sự biến thiên Sự biến thiên y ‘ x 1 0 y ‘ x 1 x Giới hạn đặc biệt: lim x 0, x 0 Giới hạn đặc biệt: lim x , lim x x 0 x Tiệm cận: khơng có Ox tiệm cận ngang Oy tiệm cận đứng y’ lim x x Tiệm cận: Bảng biến thiên x x Bảng biến thiên y x y’ y y y x y x 10 (Thpt Kim Liên – Hà Nội – HKI – 2018) Hình vẽ sau đồ thị ba hàm số y x , y x , y x (với x , , y x O x số thực cho trước) Mệnh đề đúng? A B C D 11 (Thpt Chuyên Hùng Vương – Gia Lai – Lần – 2018) Tìm n n giá trị nguyên dương n để hàm số y x x với x 2; 2 có giá trị lớn gấp lần giá trị nhỏ A n B n C n D n 12 Trong hàm số sau, hàm số đồng biến A y x B y x 2 C y x D y x 13 Trong hàm số sau, hàm số nghịch biến khoảng xác định A y x B y x C y x 1 D y x 4 14 Cho hàm số y x Khẳng định sau đúng? A Đồ thị hàm số cho khơng có tiệm cận Số điện thoại : 0946798489 Trang -2- Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 12 B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang khơng có tiệm cận đứng C Đồ thị hàm số cho có tiệm cận đứng khơng có tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số cho có tiệm cận đứng tiệm cận ngang 15 Cho hàm số y Khẳng định đúng? 4x A Đồ thị hàm số cho khơng có tiệm cận B Đồ thị hàm số cho có tiệm cận ngang khơng có tiệm cận đứng C Đồ thị hàm số cho có tiệm cận đứng khơng có tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số cho có tiệm cận đứng tiệm cận ngang 16 Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số y liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số nào? O x A y x B y x C y x D y x 2 17 Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số y liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số nào? O x A y x C y x B y x D y x 18 Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số y liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số nào? O x A y x B y x C y x D y x 2 19 Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số y liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số nào? O x Số điện thoại : 0946798489 Trang -3- Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) A y x C y x B y x TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 12 D y x 4 20 Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số y liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số nào? O y=x x A y x B y x C y x D y x 21 Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số y liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số nào? A y x O y=x x C y x B y x D y x 4 BẢNG ĐÁP ÁN 1.D 2.B 3.C 4.C 5.B 6.C 7.C 8.C 9.D 10.D 11.D 12.C 13.C 14.D 15.B 16.A 17.B 18.D 19.C 20.D 21.A Số điện thoại : 0946798489 Trang -4- Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 12 BÀI LOGARIT Bảng tóm tắt cơng thức Mũ-loarrit thường gặp a 1, a a a a a a a b a b a b a a a , a 1 loga b log a b loga b loga c loga bc b loga b loga c loga c a , a log a b a b a , b 0 b a loga b a a log a b log a b , a , b 0, a 1 a log a a a log a 1, a 1 log a , a 1 loga 0, a * loga b logb a b loga b Dạng Tính giá trị biểu thức chứa logarit (Đề BGD) Cho a, b số thực dương thỏa mãn a , a b loga b Tính P log b a b a A P 5 3 B P 1 C P 1 2.(Đề BGD) Cho log a log b A I B I D P 5 3 Tính I log log 3a log b 2 C I D I a2 (Đề BGD) Cho a số thực dương khác Tính I log a A I B I C I D I 2 (Đề BGD) Cho loga b loga c Tính P loga b 2c A P 108 B P 13 Số điện thoại : 0946798489 C P 31 D P 30 https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang -1- Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 12 (Đề BGD) Cho x , y số thực lớn thoả mãn x 9y 6xy Tính M A M log12 x log12 y log12 x 3y B M C M D M (Đề BGD) Cho a số thực dương khác Tính I log a a A I B I C I 2 D I (Đề BGD) Cho loga x 3, logb x với a, b số thực lớn Tính P logab x 12 A P B P 12 C P 12 D P 12 (Sgd&Đt Bắc Ninh – 2018) Đặt a log Tính theo a giá trị biểu thức log 1125 2a C log 1125 3a a D log 1125 a A log 1125 B log 1125 (Thpt Chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa – 2018) Tính giá trị biểu thức K loga a a với a ta kết A K B K C K D K 10 (Thpt Chuyên Phan Bội Châu – Nghệ An – Lần – 2018) Với số thực a, b bất kì, rút gọn biểu thức P log a log b ta 2 a 2a A P log 2ab B P log ab C P log D P log b b 11 (Thpt Thái Phiên – Hải Phòng – Lần – 2018) Cho a số thực dương bất kì, giá trị có giá trị với log 2a ? A a log 23 B loga C log log a D loga 12 (Thpt Chuyên Biên Hòa – Hà Nam – 2018) Biểu thức log sin log cos có giá trị bằng: 12 12 A 2 C B D log 13 (Toán Học Tuổi Trẻ Số 6) Cho a , b , c số thực dương thỏa mãn T a a log2 , log22 b log24 3c Số điện thoại : 0946798489 b log4 16 , log72 c log7 49 Tính giá trị https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang -2- Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC Câu 22: (THPT CHUYÊN LAM SƠN – THANH HÓA – 2018) Số nghiệm phương trình ln x 1 là: x2 A B C D Câu 23: (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH – LẦN – 2018) Số nghiệm phương trình 2log5 x 3 x là: A B C D Câu 24: (THPT LƯƠNG VĂN TỤY – NINH BÌNH – LẦN – 2018) Phương trình log x 1 log A Vô nghiệm x log8 x có nghiệm? B Một nghiệm C Hai nghiệm D Ba nghiệm Câu 25: (QUẢNG XƯƠNG – THANH HÓA – LẦN – 2018) Phương trình log x log x log có nghiệm thực? A B Câu 26: (THPT CAO BÁ log x 1 log A nghiệm Câu 27: (SỞ C QUÁT – HKI – 2018) Cho phương trình x log8 x Phương trình có nghiệm? B nghiệm GD&ĐT D HÀ TĨNH C nghiệm – 2018) Số nghiệm D Vô nghiệm phương trình log x x x log x 1 2 A B C D Câu 28: (TOÁN HỌC TUỔI TRẺ – THÁNG – 2018) Phương trình x log8 x x log8 x 4 có tập nghiệm 1 B ;8 2 A 2;8 1 1 C ; 2 8 1 D 2; 8 Câu 29: (TT DIỆU HIỀN – CẦN THƠ – 2018) Tập nghiệm phương trình log x x x log x là: A 1 B 4 C 3 D 2 Câu 30: (THPT CHUN HỒNG VĂN THỤ – HỊA BÌNH – 2018) Số nghiệm phương trình x2 x ln x 2018 A Câu 31: (THPT B LÊ XOAY – C LẦN – 2018) D Số nghiệm phương trình sin x cos x log sin x khoảng 0; là: 2 A Số điện thoại : 0946798489 B C D Trang -3- Tốn 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC Câu 32: (XUÂN TRƯỜNG – NAM ĐỊNH – LẦN – 2018) Cho phương trình log x x log3 x x log x x Biết phương trình có nghiệm nghiệm lại có dạng x logb c a a logb c (với a , c số nguyên tố a c ) Khi giá trị a 2b 3c bằng: A B C D Bài tốn tìm nghiệm phương trình logarit có điều kiện nghiệm Câu 33: Tổng giá trị tất nghiệm phương trình log x.log x.log 27 x.log 81 x A 82 B Câu 34: (CHUYÊN log x 1 36 80 ĐHSPHN x 2 C – 2018) Tích D nghiệm phương trình A B C D log Câu 35: (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH – LẦN – 2018) Tổng tất nghiệm thực phương trình log x 3 log x là: A B C D Câu 36: (THPT THANH CHƯƠNG – NGHỆ AN – 2018) Tích tất nghiệm phương trình 1 log x log x A B C D Câu 37: (XUÂN TRƯỜNG – NAM ĐỊNH – LẦN – 2018) Phương trình log x 3 log x 1 có nghiệm số A chẵn B chia hết cho C chia hết cho D chia hết cho Câu 38: (KIM LIÊN – HÀ NỘI – LẦN – 2018) Biết phương trình x ln x ln ln x ln có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 x1 x2 Tính P x2 A B 64 C 64 D Câu 39: (THPT THUẬN THÀNH – BẮC NINH – 2018) Tổng giá trị tất nghiệm phương trình log32 x log x log x bằng: A B 27 C 82 D 80 Câu 40: (TRẦN PHÚ – HÀ TĨNH – LẦN – 2018) Tổng tất nghiệm phương trình log x 1 log x log 3x 5 A B C Câu 41: Tổng bình phương nghiệm phương trình log 22 x log Số điện thoại : 0946798489 D x x Trang -4- Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) A 17 TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC B C D 65 Câu 42: (THPT CHUYÊN NGUYỄN THỊ MINH KHAI – SĨC TRĂNG – 2018) Tính tổng tất nghiệm phương trình log x x x A B C ln x 3 ln10 D Câu 43: (THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI – HÀ NỘI – HKI – 2018) Tổng cc nghiệm phương trnh log x 1 log x 3 l A B C D Câu 44: (THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN – ĐÀ NẴNG – LẦN – 2018) Biết phương trình 3log 22 x log x có hai nghiệm a , b Khẳng định sau đúng? A a b B ab C ab D a b Câu 45: (TT DIỆU HIỀN – CẦN THƠ – 2018) Tích nghiệm phương trình log x 125 x log 225 x A 25 B 630 625 C 125 D 630 Câu 46: (THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH – ĐỒNG NAI – 2018)Tính tổng T nghiệm phương trình log10 x 3log100 x 5 A T 11 B T 110 C T 10 D T 12 Câu 47: (THPT CHUYÊN NGỮ – HÀ NỘI – 2018) Tích tất nghiệm phương 17 trình log 22 x log x 17 A B C D 4 2 Câu 48: (SGD THANH HÓA – LẦN – 2018) Gọi T tổng nghiệm phương trình log x 5log3 x Tính T A T B T 3 C T 36 D T 243 Câu 49: (ĐẶNG THÚC HỨA – NGHỆ AN – LẦN – 2018) Tích tất nghiệm phương trình log 22 x log x A 1 B C 1 D Câu 50: (THTP LÊ QUÝ ĐÔN – HÀ NỘI – LẦN – 2018) Cho phương trình log 25 x log x Tích nghiệm phương trình bao nhiêu? A 5 Số điện thoại : 0946798489 B 3 C 2 D Trang -5- Tốn 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC Câu 51: (THPT THÁI PHIÊN – HẢI PHỊNG – LẦN – 2018) Phương trình log3 x log 3x có tổng nghiệm A 81 B C 12 D 84 Câu 52: (THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI – HÀ NỘI – HKI – 2018) Tích nghiệm phương trình log x log 3 x A 27 B 243 Câu 53: (HỒNG BÀNG – HẢI C 36 PHÒNG – D 81 LẦN – 2018) Phương trình phương trình log x x có hai ngiệm x1 , x2 Tính P x1 x2 x1 x2 A 11 B Câu 54: (THPT NGUYỄN C TRÃI – ĐÀ NẴNG D – 2018) Giải log x.log3 x x.log3 x log x 3log3 x x Ta có tổng tất nghiệm A 35 B Câu 55: (THCS – THPT C 10 NGUYỄN KHUYẾN D – 2018) Nếu phương trình log 32 x a log a x a có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 B x1 x2 a A x1 x2 C x1 x2 D x1,2 4a Câu 56: (TT DIỆU HIỀN – CẦN THƠ – 2018) Số tiền mà An để dành hàng ngày x (đơn log vị nghìn đồng, x log3 x với x ) biết x nghiệm phương trình Tổng số tiền mà An để dành sau tuần ( ngày) là: A B 21 C 24 D 14 Câu 57: (SGD&ĐT BRVT – 2018) Tổng giá trị tất nghiệm phương trình log x log x log A B C D 12 Câu 58: (THPT YÊN KHÁNH A – LẦN – 2018) Tính tổng nghiệm phương trình log x 1 log A x 5 B 1 C 3 D Câu 59: (CỤM CHUN MƠN – HẢI PHỊNG – LẦN – 2018) Tích nghiệm phương trình log x log x A B C D Câu 60: (THPT CAO BÁ QUÁT – HKI – 2018) Cho phương trình log 3.2 x 1 x có hai nghiệm x1 , x2 Tổng x1 x2 là: A log Số điện thoại : 0946798489 B C D Trang -6- Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) Câu 61: (SGD&ĐT BẮC TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC NINH – 2018) Cho phương trình 2x 1 log x x log 1 x , gọi S tổng tất nghiệm x x Khi đó, giá trị S A S 2 B S 13 C S D S 13 Câu 62: (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH – LẦN – 2018) Tính tích tất nghiệm x x x thực phương trình log 2 2x A B C D Câu 63: (TOÁN HỌC VÀ TUỔI TRẺ SỐ – 2018) Biết x1 , x2 hai nghiệm phương x2 x trình log x x x 1 x2 a b 2x với a , b hai số nguyên dương Tính a b A a b 16 B a b 11 C a b 14 D a b 13 Câu 64: (THPT YÊN LẠC – LẦN – 2018) Tính tổng S tất nghiệm phương 5x 3x x1 x trình: ln 5.3 30 x 10 6x A S B S C S 1 D S Câu 65: (THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI – HÀ TĨNH – 2018) Phương trình log x x 3 x x log x 1 có số nghiệm T tổng nghiệm S Khi T S A Câu 66: (Mã B đề 101-THPTQG C 2018) Cho D a 0, b0 thỏa mãn log a 2b1 9a b 1 log ab1 3a 2b 1 Giá trị a 2b A B C D Câu 67: Cho a , b thỏa mãn log a 5b 1 16a b 1 log8 ab1 4a 5b 1 Giá trị a 2b 27 A B C D 20 Theo dõi facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong để nhận tài liệu hay ngày Câu 68: (THPT VÂN NỘI – HÀ NỘI – HKI – 2018) Gọi S tập hợp tất nghiệm x0 phương trình log3 (tan x ) log (sin x) thỏa mãn x0 0;5 Hỏi tập S có tập con? A Số điện thoại : 0946798489 B C D 64 Trang -7- Tốn 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC Dạng PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CHỨA THAM SỐ Bài tốn tìm m để phương trình logarit có nghiệm Câu 69: Hỏi có giá trị 2017; 2017 nguyên m để phương trình log mx log x 1 có nghiệm nhất? A 2017 B 4014 C 2018 D 4015 Câu 70: (THPT QUỐC GIA 2018 – MÃ ĐỀ 102) Cho phương trình x m log ( x m ) với m tham số Có giá trị nguyên m 15;15 để phương trình cho có nghiệm? A 16 B C 14 D 15 Câu 71: (TOÁN HỌC TUỔI TRẺ SỐ 5) Gọi S tập tất giá trị ngun khơng dương m để phương trình log x m log5 x có nghiệm Tập S có tập con? A B C D Câu 72: (THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI – HÀ TĨNH – 2018) Tìm tất giá trị tham số m để phương trình log3 x m log x8 m có hai nghiệm phân biệt m 1 A m m 1 B m 2 C 1 m D 1 m 1 Câu 73: (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH – LẦN – 2018) Số giá trị nguyên tham số m để phương trình log A x 1 log mx có hai nghiệm phân biệt B C D Vô số Câu 74: (THPT HOÀNG HOA THÁM – HƯNG YÊN – 2018) Số giá trị nguyên âm m để phương trình log A x 1 log5 mx x B có nghiệm C D Lớn Câu 75: (CHUYÊN ĐHSPHN – 2018) Tìm tất giá trị tham số a để phương trình sau có nghiệm log x a log x a A a 1 B a C a D Không tồn a Câu 76: (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC – LẦN – 2018) Tìm tất giá trị tham số m để phương trình ln m ln m x x có nhiều nghiệm A m B m C m e D m 1 Câu 77: (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC – LẦN – 2018) Gọi S tập tất giá trị nguyên không dương m để phương trình log x m log x có nghiệm Tập S có tập con? A Số điện thoại : 0946798489 B C D Trang -8- Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC Câu 78: (SGD – NAM ĐỊNH – LẦN – 2018) Tìm tập hợp tất giá trị thực m để phương trình log x 1 log mx x m có hai nghiệm phân biệt? C m \ 5 B m A m 3; \ 5 D m 3;7 Câu 79: (ĐẶNG THÚC HỨA – NGHỆ AN – LẦN – 2018) Có giá trị nguyên tham số m để phương trình A log mx có nghiệm nhất? log x 1 B C Vố số D Câu 80: (SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH – HKII – 2018) Tìm tập hợp tất giá trị thực m để phương trình log x 1 log mx x m có hai nghiệm phân biệt? A m 3;7 \ 5 Câu 81: (SỞ log GD&ĐT 2018 C m R \ 5 B m R HƯNG (mx x ) log 2018 YÊN – 2018) D m 3;7 Cho phương trình ( 14 x 29 x 2) ( m tham số) Tìm tất giá trị thực m để phương trình có nghiệm thực phân biệt A m ; 24 B m 19; 24 C m ;19 98 98 39 D m 19; Câu 82: (THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG – HÀ NỘI – HKII – 2018) Cho phương trình log mx x log 14 x 5 29 x 1 Có giá trị nguyên tham số m để phương trình 1 có ba nghiệm phân biệt? A B C D Câu 83: (SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ – 2018) Có giá trị nguyên dương tham số x mx m để phương trình log x mx x có hai nghiệm thực phân x2 biệt? A B C D Câu 84: (SGD&ĐT HÀ NỘI – 2018) Số giá trị nguyên nhỏ 2018 tham số m để phương trình log 2018 x m log 1009 x có nghiệm A 2020 B 2017 C 2019 D 2018 Câu 85: (THPT CHUYÊN NGỮ – HÀ NỘI – 2018) S a; b tập giá trị m để phương trình log mx x log 14 x 29 x có ba nghiệm phân biệt Khi hiệu H b a bằng: A B C D Câu 86: (THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG – NAM ĐỊNH – LẦN – 2018) Tìm tham số m để phương trình log A m Số điện thoại : 0946798489 B m 2018 x log 2018 mx C m có nghiệm thực D m Trang -9- Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC Bài tốn tìm m để phương trình logarit có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước Câu 87: Xét số nguyên dương a, b cho phương trình a ln x b ln x có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 phương trình 5log x b log x a có hai nghiệm phân biệt x3 , x4 thỏa mãn x1 x2 x3 x4 Tính giá trị nhỏ S S 2a 3b A Smin 30 B Smin 25 C Smin 33 D Smin 17 Câu 88: Tìm giá trị thực m để phương trình log 23 x m log x 2m có hai nghiệm thực x1 , x2 thỏa mãn x1 x2 81 A m 4 B m 44 C m 81 D m Câu 89: (THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH – PHÚ YÊN – 2018) Tìm giá trị thực tham số m để phương trình log 52 x m log x m có hai nghiệm thực x1 , x2 thỏa mãn x1x2 625 A Khơng có giá trị m B m C m 4 D m 44 Câu 90: (THPT NGUYỄN HUỆ – TT HUẾ – 2018) Gọi m0 giá trị thực tham số m để phương trình log 32 x 2m 3 log x 4m có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1 x2 27 Mệnh đề sau đúng? A m0 4;6 B m0 3; C m0 1;3 D m0 1;1 Câu 91: (SGD&ĐT BRVT – 2018) Giá trị thực tham số m để phương trình log 32 x 3log x 3m có hai nghiệm thực x1 , x2 thỏa mãn thuộc khoảng sau đây? 5 A ;0 B 0; 3 Câu 92: (SGD&ĐT BẮC GIANG 10 C ; 3 – LẦN – x1 3 x2 3 72 10 D ;5 2018) Cho phương trình log 0,5 m x log x x ( m tham số) Có giá trị ngun dương m để phương trình có nghiệm thực? A 17 B 18 C 23 D 15 Câu 93: (THPT THANH MIỆN I – HẢI DƯƠNG – LẦN – 2018) Cho phương trình log 2 x m 3m log x Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x1 x2 16 m A m Câu 94: (CTN m 1 B m – LẦN m 1 C m – 2018) log x x 2m 4m log x mx 2m2 m D m 4 Cho Biết phương trình S a; b c; d , Số điện thoại : 0946798489 Trang -10- Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC a b c d tập hợp giá trị tham số m để phương trình cho có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 thỏa mãn x12 x22 Tính giá trị biểu thức A a b 5c 2d A A B A C A D A Câu 95: (THPT CHUYÊN BIÊN HÒA – HÀ NAM – 2018) Tìm tất giá trị tham số m để phương trình log32 x m log3 x 3m có hai nghiệm x1 , x2 thỏa mãn x1.x2 27 A m 2 B m 1 C m D m Câu 96: (THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH – ĐỒNG NAI – 2018) Có số nguyên m để phương trình log x 3x m x2 5x m x2 x Có hai nghiệm phân biệt lớn A B Vô số Câu 97: (CHUYÊN VINH – C LẦN – D 2018) Cho phương trình log x x log5 x x log m x x Có giá trị nguyên dương khác m cho phương trình cho có nghiệm x lớn ? A Vơ số B C D Câu 98: (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU – NGHỆ AN – LẦN – 2018) Biết phương trình log x m log x có nghiệm nhỏ Hỏi m thuộc đoạn đây? 1 A ; B 2;0 2 C 3;5 5 D 4; 2 Bài tốn tìm m để phương trình logarit có nghiệm thuộc khoảng cho trước Câu 99: (TỐN HỌC VÀ TUỔI TRẺ SỐ – 2018) Tìm giá trị thực tham số m để bất phương trình log 0,02 log 3x 1 log 0,02 m có nghiệm với x ;0 A m B m C m D m Câu 100: (PHAN ĐĂNG LƯU – HUẾ – LẦN – 2018) Cho phương trình 4m 1 Hỏi có giá trị m m 1 log 21 x 1 m log 3 x 1 ngun âm để phương trình 1 có nghiệm thực đoạn ; ? A Câu 101: B C D (SỞ GD&ĐT YÊN BÁI – 2018) Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình log 22 x log x m có hai nghiệm phân biệt thuộc khoảng 0;1 A m 4;0 Số điện thoại : 0946798489 B m 0; C m 4; D m 4; Trang -11- Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) Câu 102: TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC (THPT CẦU GIẤY – HKI – 2018) Phương trình log 22 x log x m có nghiệm x 1;8 a m b Khi tích số ab bằng: A 18 Câu 103: B 54 C 12 D (TT DIỆU HIỀN – CẦN THƠ – 2018) Giá trị m để phương trình log32 x log32 x 2m có nghiệm thuộc đoạn 1; 3 A m 16 B m C m D m BẢNG ĐÁP ÁN 1.B 11.D 21.C 31.D 41.D 51.D 61.D 71.D 81.D 91.C 101.A 2.A 12.A 22.D 32.B 42.B 52.B 62.D 72.B 82.A 92.A 102.C 3.D 13.A 23.B 33.A 43.B 53.D 63.C 73.A 83.B 93.B 103.D Số điện thoại : 0946798489 4.B 14.C 24.C 34.B 44.C 54.C 64.A 74.B 84.A 94.B 5.A 15.A 25.C 35.B 45.C 55.C 65.B 75.C 85.B 95.C 6.A 16.A 26.B 36.C 46.A 56.B 66.C 76.B 86.C 96.C 7.D 17.A 27.C 37.D 47.D 57.C 67.A 77.B 87.A 97.D 8.D 18.C 28.D 38.C 48.C 58.B 68.A 78.A 88.D 98.B 9.C 19.A 29.B 39.C 49.A 59.A 69.C 79.C 89.A 99.D 10.B 20.B 30.C 40.A 50.A 60.B 70.C 80.A 90.D 100.D Trang -12- Toán trắc nghiệm (Thầy Nguyễn Bảo Vương ) CHUYÊN ĐỀ ƠN THI ĐẠI HỌC BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT Dạng BẤT PHƯƠNG TRÌNH KHƠNG CHỨA THAM SỐ Bài tốn bất phương trình (khơng có điều kiện nghiệm) Câu 1: (THPT CHUYÊN HẠ LONG – LẦN – 2018) Tập nghiệm bất phương trình log x 1 log x A 1; 5 B ;6 2 C ;6 D 6; Câu 2: (SGD&ĐT HÀ NỘI – 2018) Tập nghiệm bất phương trình log x x A ; 3; B ; C 2;3 D 3; Câu 3: (THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG – NĐ – LẦN – 2018) Các giá trị x thỏa mãn bất phương trình log x 1 là: A x B x 3 C x D x 10 Câu 4: (THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG – PHÚ THỌ – LẦN – 2018) Tập nghiệm bất phương trình log x A 0;1 B ;1 C 1; D 0; Câu 5: (CHUYÊN KHTN – LẦN – 2018) Tập nghiệm bất phương trình log x 1 là: A ;10 B 1;9 C 1;10 D ;9 Câu 6: Tập nghiệm bất phương trình log x 1 A 9; B 4; C 1; Câu 7: (SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ – 2018) Tập nghiệm S D 10; bất phương trình log x 1 A S 1;9 B S 1;10 C S ;10 D S ;9 Câu 8: [HỒNG LĨNH – HÀ TĨNH – LẦN – 2018] Tập nghiệm bất phương trình log3 x 1 A ;14 1 B ;5 2 1 C ;14 2 1 D ;14 2 Câu 9: (THPT CHUYÊN NGUYỄN THỊ MINH KHAI – SÓC TRĂNG – 2018) Tập nghiệm bất phương trình log 3x log x A ;7 B 0;7 C 7; 14 D 0; 3 Theo dõi facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong để nhận tài liệu hay ngày Số điện thoại : 0946798489 Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang -1- Toán trắc nghiệm (Thầy Nguyễn Bảo Vương ) CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC Câu 10: (THPT CẦU GIẤY – HKI – 2018) Tìm tập nghiệm S bất phương trình log x 1 log x 1 2 B S ; 2 A S 1; C ; D S 2; Câu 11: (THPT LƯƠNG THẾ VINH – HN – LẦN – 2018) Tập nghiệm bất phương trình log x 1 log 11 x A S 1; 4 11 C S 3; 2 B S ; 4 D S 1; Câu 12: (SGD&ĐT ĐỒNG THÁP – 2018) Tập nghiệm bất phương trình 4x log3 x 3 A S 2; B S 2;0 C S ; 2 D S \ ; 2 Câu 13: (THPT HẬU LỘC – TH – 2018) Tập nghiệm bất phương trình log log x 1 1 là: A S 1; B S ; 5; C S 5; D S 5; 1 1; Câu 14: (THPT TRẦN PHÚ – ĐÀ NẴNG – 2018) Gọi S tập nghiệm bất phương trình log x 5 log x 1 Hỏi tập S có phần tử số nguyên dương bé 10 ? A B 15 C D 10 Câu 15: (CHUYÊN TRẦN PHÚ – HẢI PHÒNG – LẦN – 2018) Bất phương trình log x log 22 x có nghiệm nguyên? 2 A Nhiều 10 nghiệm C B Nhiều 10 nghiệm D Câu 16: (XUÂN TRƯỜNG – NAM ĐỊNH – LẦN – 2018) Bất phương trình log x log x 1 có nghiệm nguyên? A B C D Câu 17: (THPT YÊN LẠC – LẦN – 2018) Tập nghiệm S bất phương trình: 1 log x 3 log x là: 2 5 A S ; 2 Câu 18: (SỞ 3 5 B S ; 2 2 GD&ĐT BÌNH 1 5 C S ;1 D S ;1 ; 2 2 THUẬN – 2018) Bất phương trình log x 2019 log x 2018 có tập nghiệm Số điện thoại : 0946798489 Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang -2- Toán trắc nghiệm (Thầy Nguyễn Bảo Vương ) CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC B 10;102018 A 10;102018 D 10;102018 C 1; 2018 Câu 19: Giải bất phương trình log x 3 log x 3 A x B x C Vô nghiệm D x Câu 20: (SỞ GD&ĐT LÀO CAI – 2018) Số nghiệm thực nguyên bất phương trình log x 11x 15 A B C D Câu 21: (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU – NGHỆ AN – LẦN – 2018) Số nghiệm nguyên bất phương trình log x log3 x log x.log3 x A B C D Vô số Câu 22: (THPT LƯƠNG VĂN TỤY – NINH BÌNH – LẦN – 2018) Tập nghiệm bất phương trình x x 3x x 1 A 0;1 2; B ;1 2; C 1; 2 D ;0 2; Bài tốn bất phương trình logarit có điều kiện nghiệm Câu 23: (THPT THANH MIỆN I – HẢI DƯƠNG – LẦN – 2018) Bất phương trình log x2 x 1 có tập nghiệm T ; a b; Hỏi M a b 4x 1 4 A M 12 B M C M D M 10 Câu 24: (THPT CAN LỘC – HÀ TĨNH – LẦN – 2018) Giải bất phương trình log 3x log x tập nghiệm a ; b Hãy tính tổng S a b A S 11 Câu 25: (THPT 31 B S LÝ THÁI TỔ – BẮC C S 28 15 NINH – D S 2018) Bất phương trình 3x log log có tập nghiệm a; b Tính giá trị P 3a b x3 A P B P C P 10 D P Câu 26: (THPT CHUYÊN THÁI BÌNH – LẦN – 2018) Tập nghiệm bất phương 3 trình 3log x 3 log x log x S a; b Tính P b a A B C D Câu 27: (THPT NAM TRỰC – NAM ĐỊNH – 2018) Tổng nghiệm nguyên bất phương trình log x 25 log A 70 x 75 B 64 C 62 D 66 Câu 28: (THPT LƯƠNG VĂN CAN – LẦN – 2018) Cho bất phương trình log x 1 log x Có số nguyên A 10000 Số điện thoại : 0946798489 B 10001 x thoả mãn bất phương trình C 9998 Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong D 9999 Trang -3- Toán trắc nghiệm (Thầy Nguyễn Bảo Vương ) CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC Câu 29: (THPT KIẾN AN – HẢI PHÒNG – LẦN – 2018) Tìm tất giá trị thực tham số a a thỏa mãn 2a a A a B a 2017 2017 a 22017 2017 C a 2017 D a 2017 Câu 30: (TT DIỆU HIỀN – CẦN THƠ – 2018) Trong nghiệm x; y thỏa mãn bất phương trình log x2 y2 x y Giá trị lớn biểu thức T x y bằng: A B C D Câu 31: (THPT LÊ XOAY – LẦN – 2018)Giả sử S a, b tập nghiệm bất phương trình x x x3 x log x x x log x x x Khi b a A B C D Dạng BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CHỨA THAM SỐ Bài tốn tìm m để bất phương trình có nghiệm Câu 32: (TOÁN HỌC VÀ TUỔI TRẺ SỐ – 2018) Tìm giá trị thực tham số m để bất phương trình log 0,02 log 3x 1 log 0,02 m có nghiệm với x ;0 A m B m C m D m Câu 33: (THPT YÊN LẠC – LẦN – 2018) Tìm số nguyên m nhỏ để bất phương trình log x x 1 x3 x log x m (ẩn x ) có hai nghiệm phân biệt A m B m C m D m 1 Câu 34: (THPT YÊN KHÁNH A – LẦN – 2018) Tìm tất giá trị thực tham số a để ln 1 x x ax với x A a B a C a D a Câu 35: (THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN – ĐÀ NẴNG – LẦN – 2018) Bất phương trình ln x 3 ln x ax 1 nghiệm với số thực x khi: A 2 a 2 B a 2 C a D 2 a Câu 36: (THPT CHUYÊN LAM SƠN – THANH HĨA – 2018) Cho bất phương trình: log x 1 log mx x m 1 Tìm tất giá trị m để 1 nghiệm với số thực x : A m Câu 37: (CHUYÊN B m HÀ TĨNH – LẦN C 3 m – 2018) D m ; m Cho bất phương trình log x x log x x m Có giá trị nguyên tham số m để bất phương trình có tập nghiệm chứa khoảng 1;3 ? A 35 Số điện thoại : 0946798489 B 36 C 34 Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong D 33 Trang -4- Toán trắc nghiệm (Thầy Nguyễn Bảo Vương ) CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC Câu 38: (SGD THANH HÓA – LẦN – 2018) Có giá trị nguyên tham số log 22 x 3log x m log x m 0;10 để tập nghiệm bất phương trình chứa khoảng 256; A B 10 C D Câu 39: (THPT LƯƠNG ĐẮC BẰNG – THANH HÓA – LẦN – 2018) Tìm tất giá trị thực tham số k để bất phương trình log log 3x 1 log k có 5 nghiệm với x ;0 A k B k C k D k Câu 40: (CHUYÊN VINH – LẦN – 2018) Gọi a số thực lớn để bất phương trình x x a ln x x 1 nghiệm với x Mệnh đề sau đúng? A a 2;3 C a 6;7 B a 8; D a 6; 5 Câu 41: (ĐỀ THI GIỮA KỲ II YÊN PHONG – 2018) Có số nguyên m cho bất phương trình ln ln x ln mx x m có tập nghiệm A B Câu 42: (CHUYÊN HÀ TĨNH C – LẦN – D 2018) Cho bất phương trình log x x log x x m Có giá trị nguyên tham số m 2 để bất phương trình có tập ngiệm chứa khoảng 1;3 ? A 35 B 36 C 34 D 33 Câu 43: (THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG – NĐ – LẦN – 2018) Xét bất phương trình log 22 x m 1 log x Tìm tất giá trị tham số m để bất phương trình có nghiệm thuộc khoảng B m ;0 A m 0; 2; C m ; D m ;0 Câu 44: (SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM – 2018) Có giá trị nguyên thuộc khoảng 9;9 tham số m để bất phương trình 3log x log m x x 1 x x có nghiệm thực? A B C 10 D 11 BẢNG ĐÁP ÁN 1.D 2.C 3.A 4.A 5.B 6.A 7.A 8.D 9.B 10.B 11.A 12.A 13.B 14.C 15.C 16.D 17.A 18.A 19.B 20.C 21.B 22.A 23.D 24.A 25.B 26.C 27.D 28.D 29.D 30.B 31.A 32.D 33.B 34.D 35.D 36.B 37.C 38.C 39.B 40.C 41.C 42.C 43.C 44.B Số điện thoại : 0946798489 Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang -5- … thực tham số m để hàm số y log x m xác định 2;3 2m 1 x A 1 m B m C 1 m D m Dạng Tính đạo hàm cấp hàm số mũ, hàm số logarit Câu 29: Tính đạo hàm hàm số y A y… Số điện thoại : 0946798489 https://www.facebook.com/phong.baovuong Trang -9- Toán 12 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TÀI LIỆU HỌC TẬP LỚP 12 BÀI HÀM SỐ MŨ- HÀM SỐ LŨY THỪA Dạng Tìm tập xác định hàm số. .. Trong hàm số có hàm số nghịch biến tập xác định hàm số A B C D Câu 93: (CHUYÊN HÀ TĨNH – LẦN – 2018) Cho hàm số y x ln 1 x Mệnh đề sau đúng? A Hàm số đồng biến khoảng 1; B Hàm

– Xem thêm –

Xem thêm: Các dạng bài tập về hàm số mũ logarit, , [toanmath.com] – Phân dạng và bài tập trắc nghiệm lũy thừa, mũ và logarit có đáp án – Nguyễn Bảo Vương

Bạn đang xem bài viết: Các dạng bài tập về hàm số mũ logarit. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts