Trong chương trình Toán lớp 6, các bạn sẽ được học hai phần là phần Số học và Hình học. Đối với phần Số học, các bạn sẽ được học nhiều dạng toán. Vậy những dạng toán lớp 6 gồm những gì? Phương pháp giải như thế nào? Các bạn hãy tham khảo tài liệu bên dưới. Chúng tôi có tổng hợp đầy đủ Các dạng Toán lớp 6 có lời giải – phần Số học.

Thông báo: Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

Các dạng toán lớp 6 phần Số học

Phần Số học lớp 6, các bạn sẽ được học với ba chuyên đề. Nó bao gồm:

  • Chuyên đề 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
  • Chuyên đề 2: Số nguyên
  • Chuyên đề 3: Phân số

Trong mỗi chuyên đề sẽ có nhiều dạng toán từ cơ bản đến toán nâng cao lớp 6. Để nắm vững mỗi dạng toán, các bạn cần ghi nhớ lí thuyết mỗi dạng từ đó vận dụng vào giải các dạng Toán lớp 6 có lời giải – phần Số học lớp 6.

Đối với môn Toán, chỉ có làm bài tập mới giúp các bạn nâng cao năng lực học. Do đó, hãy tải tài liệu bên dưới và rèn luyện thật chăm chỉ những dạng bài tập. Mỗi dạng sẽ có phương pháp giải chung, các bạn hãy tìm hiểu để vận dụng vào giải bài.

Một số dạng toán nâng cao lớp 6

  • Dạng toán về tính chất chia hết của một tổng
  • Dạng toán về thứ tự thực hiện các phép tính
  • Dạng toán về luỹ thừa cùng cơ số
  • Dạng toán về luỹ thừa với số mũ tự nhiên
  • Dạng toán về số phần tử của một tập hợp
  • Dạng toán về tập hợp các số tự nhiên

Ngoài những dang toán trên, toán nâng cao lớp 6 còn có một số dạng toán khác. Hãy tham khảo tài liệu để tìm hiểu thêm các dạng toán và bài tập vận dụng.

Sưu tầm: Thu Hoài

Bạn đang xem bài viết: Các dạng Toán lớp 6 có lời giải. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.