Các tài khoản sử dụng trong kế toán bán hàng

#1 Các Tài Khoản Kế Toán Thường Dùng Và Cách Ghi Nhớ
#1 Các Tài Khoản Kế Toán Thường Dùng Và Cách Ghi Nhớ

Đăng nhập

 • 1. Kế toán Tiền mặt
 • 2. Kế toán Ngân hàng
 • 3. Kế toán nhập hàng, công nợ với nhà cung cấp
 • 4. Kế toán doanh thu và công nợ phải thu khách hàng
 • 5. Kế toán lương và các khoản trích theo lương
 • 6. Kế toán tài sản cố định và đầu tư XD cơ bản
 • 7. Kế toán công cụ dụng cụ, chi phí ngắn hạn, dài hạn
 • 8. Kế toán doanh thu-chi phí tài chính, thu nhập – chi phí khác
 • 9. Kế toán các loại chi phí, giá vốn và giá thành
 • 10. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
 • 06/10/2022 Mẫu Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Theo Quy Định Mới Nhất
 • 22/04/2022 Cách Hạch Toán Lương Và Các Khoản Trích Theo Lương
 • 15/04/2022 Cách Dùng Hàm Countif Trong Excel – Ứng Dụng Trong Kế Toán
 • 31/03/2022 Công Việc Của Kế Toán Tổng Hợp – Mô Tả Chi Tiết
 • 26/03/2022 Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ Mới Nhất – Kế Toán Lê Ánh
 • 4
 • 3935
 • 11,469,005

Các tài khoản sử dụng trong kế toán bán hàng

Để xử lý tốt các công việc kế toán bán hàng, các bạn cần phải ghi nhớ các tài khoản sử dụng trong kế toán bán hàng. Bài viết dưới đây, các kế toán trưởng tại lớp học đào tạo kế toán tổng hợp của Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các tài khoản thường dùng trong kế toán bán hàng.

1. Sơ đồ hạch toán trong kế toán bán hàng:

Các bạn tham khảo sơ đồ hạch toán của một Doanh Nghiệp dưới đây để có cái nhìn khái quát nhất về các tài khoản sử dụng trong kế toán bán hàng:

2. Các tài khoản sử dụng trong kế toán bán hàng:

2.1. Tài khoản 156: Hàng hóa

– Dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các loại hàng hóa của doanh nghiệp bao gồm hàng hóa tại các kho hàng, quầy hàng, hàng hóa bất động sản. Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

– Kết cấu TK 156: Thuộc nhóm tài sản

+ Số phát sinh tăng: Ghi bên Nợ

+ Số phát sinh giảm: Ghi bên Có

+ Số dư cuối kỳ: Ghi bên Nợ

Bên nợ

Bên có

– Giá trị của hàng hóa mua vào (bao gồm cả các loại thuế không được hoàn lại: thuế NK, thuế TTĐB của hàng NK, thuế GTGT của hàng NK…)

– Giá trị của hàng hóa bán ra.

2.2. Tài khoản 157 “ Hàng gửi đi bán ”:

– Được sử dụng để theo dõi giá trị của hàng hóa, sản phẩm tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng hoặc nhờ bán đại lý, ký gửi đã hoàn thành bàn giao cho người mua nhưng chưa được xác định là tiêu thụ.

– Kết cấu TK 157: Thuộc nhóm tài sản

+ Số phát sinh tăng: Ghi bên Nợ

+ Số phát sinh giảm: Ghi bên Có

+ Số dư cuối kỳ: Ghi bên Nợ

Bên nợ

Bên có

– Trị giá hàng hóa đã chuyển bán hoặc giao cho cơ sở đại lý.

– Giá thành dịch vụ đã hoàn thành nhưng chưa được chấp nhận thanh toán.

– Trị giá hàng hóa, dịch vụ đã được xác định là tiêu thụ.

– Trị giá hàng hóa bị bên mua trả lại.

2.3. Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

– Dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động SXKD từ các giao dịch và các nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ.

– Kết cấu TK 511: Thuộc nhóm nguồn vốn:

+ Số phát sinh tăng: Ghi bên Có

+ Số phát sinh giảm: Ghi bên Nợ

+ Không có số dư cuối kỳ

Bên nợ

Bên có

– Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm do: giảm giá hàng bán, chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại,…

– Tăng do bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán.

Doanh nghiệp có thể sử dụng tài khoản này gồm 6 tài khoản cấp 2:

+ TK5111 “ Doanh thu bán hàng hoá ”

+ TK5112 “ Doanh thu bán thành phẩm ”

+ TK5113 “ Doanh thu cung cấp dịch vụ ”

+ TK5114 “ Doanh thu trợ cấp, trợ giá ” ( Thông tư 200)

+ TK 5117 “ Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư” ( Thông tư 200)

+ TK 5118 “ Doanh thu khác”

2.4. Tài khoản 521: Các khoản giảm trừ doanh thu

– Dùng để phản ánh toàn bộ số tiền giảm trừ cho người mua hàng được tính giảm trừ vào doanh thu hoạt động kinh doanh: chiết khấu thương mại, giá trị hàng bán bị trả lại, và các khoản giảm giá hàng bán cho người mua trong kỳ.

– Kết cấu TK 521: Thuộc nhóm nguồn vốn

+ Số phát sinh tăng: Ghi bên Có

+ Số phát sinh giảm: Ghi bên Nợ

+ Không có số dư cuối kỳ

Có số phát giảm bên Nợ, phát sinh tăng bên Có; không số dư cuối kỳ.

Bên nợ

Bên có

– Trị giá của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính vào nợ phải thu của khách hàng;

– Các khoản giảm giá hàng bán.

– Kết chuyển toàn bộ các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ sang TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”.

Doanh nghiệp có thể sử dụng tài khoản này gồm 3 tài khoản cấp 2:

+ TK5211 “ Chiết khấu thương mại ”

+ TK5212 “ Hàng bán bị trả lại ”

+ TK5213 “ Giảm giá hàng bán ”

2.5. Tài khoản 632: Giá vốn hàng bán

– Dùng để phản ánh giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư bán trong kỳ.

– Kết cấu TK 632: Thuộc nhóm tài sản

+ Số phát sinh tăng: Ghi bên Nợ

+ Số phát sinh giảm: Ghi bên Có

+ Không có số dư cuối kỳ

Bên nợ

Bên có

– Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bán trong kỳ

– Trị giá vốn của hàng bán bị trả lại

– Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bán trong kỳ sang TK 911 “ Xác định KQKD”.

2.6. Tài khoản 131: Phải thu của khách hàng.

– Dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ, cung cấp dịch vụ.

– Kết cấu TK 131: Thuộc nhóm tài sản. khóa học kế toán

Lưu ý:
Tài khoản này có thể có số dư bên Có. Số dư bên Có phản ánh số tiền nhận trước, hoặc số đã thu nhiều hơn số phải thu của khách hàng chi tiết theo từng đối tượng cụ thể. Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy số dư chi tiết theo từng đối tượng phải thu của tài khoản này để ghi cả hai chỉ tiêu bên “Tài sản” và bên “Nguồn vốn”.

Bên nợ

Bên có

– Là số tiền phải thu của khách hàng về sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ đã giao, dịch vụ đã cung cấp và được xác định là đã bán trong kỳ.

– Là số tiền khách hàng đã trả nợ; đã nhận ứng trước, trả trước của khách hàng; các khoản giảm giá hàng bán, người mua trả lại hàng, hoặc số tiền chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại cho người mua.

* Ngoài ra kế toán nghiệp vụ bán hàng còn sử dụng các tài khoản khác có liên quan như:

+ TK111: Tiền mặt

+ TK112: Tiền gửi ngân hàng

+ TK3331: Thuế GTGT đầu ra

+ TK641: Chi phí bán hàng ( Thông tư 200)

+ TK642: Chi phí quản lý

>>> Xem thêm: Cách hạch toán chiết khấu thương mại

Trên đây là Quy định về việc đóng nhờ bảo hiểm xã hội bắt buộc ở công ty. Mong bài viết trên của Kế toán Lê Ánh giúp ích cho bạn đọc.

Để hiểu rõ và nắm bắt được đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp cần làm bạn nên tham khảo khóa học kế toán tổng hợp. Rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn hữu ích sẽ được chính các Kế toán trưởng giỏi truyền đạt cho các bạn trong khóa học Kế toán thực hành này. Mời các bạn tìm hiểu thông tin về khóa học kế toán tổng hợp thực hành.

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo khóa học kế toán và khóa học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để biết được thông tin của các khóa học này.

Bình luận

Tin tức mới

Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ Mới Nhất - Kế Toán Lê Ánh

Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ Mới Nhất – Kế Toán Lê Ánh

Biên bản đối chiếu công nợ lập ra nhằm ghi lại số liệu công nợ chính xác nhất. Dưới đây, kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất.

Những Sai sót hay gặp trong kế toán hàng tồn kho

Những Sai sót hay gặp trong kế toán hàng tồn kho

Sai sót hay gặp trong kế toán hàng tồn kho. Bạn lần đầu làm kế toán hàng tồn kho nên vẫn chưa có những kinh nghiệm nhất đinh.Bạn chưa có kinh nghiệm trong làm kế toán hàng tồn kho? Bạn lo lắng và bỡ ngỡ.

Hướng dẫn chi tiết cách viết hóa đơn thương mại

Hướng dẫn chi tiết cách viết hóa đơn thương mại

Đa phần các bạn kế toán xuất nhập khẩu đều chưa biết cách viết hóa đơn thương mại sao cho chuẩn quốc tế. Nhiều hóa đơn thương mại thiếu dữ liệu, chênh số liệu với hồ sơ bị ngân hàng hoặc hải quan giữ lại gây mất thời gian.

Hóa đơn thương mại trong hoạt động xuất khẩu

Hóa đơn thương mại trong hoạt động xuất khẩu

Hóa đơn thương mại, tiếng Anh là Commercial invoice, là một loại chứng từ dùng để thay thế cho hóa đơn xuất khẩu. Đây là chứng từ quan trọng trong ngoại thương, không kém gì bộ hồ sơ hải quan.

Mô tả công việc phải làm của Kế toán công nợ tại Doanh nghiệp

Mô tả công việc phải làm của Kế toán công nợ tại Doanh nghiệp

Kế toán công nợ đóng 1 vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Họ sẽ thực hiện các mảng công việc sau:

Cách định khoản Hàng bán bị trả lại

Cách định khoản Hàng bán bị trả lại

Hàng bán bị trả lại được ghi nhận vào tài khoản 5212. Khi phát sinh nghiệp vụ hàng bán bị trả lại, các kế toán tổng hợp cần hạch toán như sau:

Hóa đơn thương mại và cách sử dụng hóa đơn thương mại thay thế hóa đơn xuất khẩu

Hóa đơn thương mại và cách sử dụng hóa đơn thương mại thay thế hóa đơn xuất khẩu

Nhằm giảm thiểu và thống nhất các mẫu giấy tờ lưu hành trong các nghiệp vụ kinh tế, Bộ Tài chính đã ra quyết định về việc lập và sử dụng hóa đơn thương mại cho hoạt động xuất khẩu. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp đào tạo kế toán thực hành tạ

Cách hạch toán trong kế toán bán hàng

Cách hạch toán trong kế toán bán hàng

Với mỗi phương thức bán hàng, chúng ta có cách hạch toán riêng, tùy theo Doanh nghiệp áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp nào.

Cách hạch toán chiết khấu thương mại

Cách hạch toán chiết khấu thương mại

Chiết khấu thương mại là chính sách không thể thiếu giúp doanh nghiệp tăng doanh thu bán hàng của mình, Kế toán Tổng hợp cần nắm vững cách hạch toán chiết khấu thương mại đối với bên bán và bên mua.

Các công việc cần phải làm của Kế toán Bán hàng

Các công việc cần phải làm của Kế toán Bán hàng

Kế toán bán hàng là một trong những công việc quan trọng của doanh nghiệp. Muốn trở thành Kế toán bán hàng giỏi, bạn cần phải trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết phù hợp với công việc của một người Kế toán bán hàng.

Quy trình bán hàng tại Doanh nghiệp

Quy trình bán hàng tại Doanh nghiệp

Với mỗi mô hình, lĩnh vực kinh doanh, trình độ quản lý khác nhau của từng Doanh nghiệp sẽ có quy trình bán hàng khác nhau. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ sơ đồ quy trình bán hàng của một Doanh nghiệp thường gặp để các bạn tham khảo.

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

Chiết khấu thanh toán là khoản mà người bán giảm trừ cho người mua khi thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn ghi trong hợp đồng.

Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

Ngoài thực tế các công ty thương mại thường xuyên phát sinh việc mua hàng bán ngay không qua kho. Khi có đơn đặt hàng thì mới đi mua hàng từ Nhà cung cấp, không đưa về nhập kho mà chuyển thẳng đến cho khách hàng luôn.

2 Bước hạch toán đầy đủ với hàng hóa cho biếu tặng năm 2016 theo Thông tư mới nhất

2 Bước hạch toán đầy đủ với hàng hóa cho biếu tặng năm 2016 theo Thông tư mới nhất

Hạch toán chính xác hàng hóa cho biếu tặng là việc làm cần thiết của Kế toán. Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn cách hạch toán đúng cho trường hợp này như sau:

Bạn đang xem bài viết: Các tài khoản sử dụng trong kế toán bán hàng. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts