Các tập hợp số trong toán học dùng để bao hàm phạm vi một loại số xác định. Nó giúp khu trú đối tượng số liệu cần đề cập đến. Các tập hợp này được ký hiệu bằng những chữ cái in hoa khác nhau.

Các tập hợp số trong toán học

Có những tập hợp số như sau:

 • Tập hợp số tự nhiên, ký hiệu N
  Đây là tập hợp số cơ bản nhất. Bao gồm các số đếm từ 0, 1, 2, 3, 4,… ngay từ khi được giới thiệu về số học. Tuy nhiên ký hiệu của tập hợp này các em học sinh được làm quen với những bài toán đơn giản từ Toán lớp 6
  Lưu ý tập số N* là tập con của N (không bao gồm số 0)
 • Tập hợp số nguyên, ký hiệu Z
  Số nguyên bao gồm các số tự nhiên và các số đối của chúng (số âm)
  Tập hợp số tự nhiên N là tập hợp con của tập hợp số nguyên Z
 • Tập hợp số hữu tỉ, ký hiệu Q
  Số hữu tỉ là số có thể biểu diễn được dưới dạng phân số. Phân số này có thể là số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn:
  Ví dụ:
  2/5 = 0,4 => số thập phân hữu hạn
  2/3 = 0,6666… => số thập phân vô hạn tuần hoàn
  Tập hợp số nguyên Z là tập hợp con của tập hợp số hữu tỉ Q
 • Tập hợp số thực, ký hiệu R
  Ta cần biết đến tập hợp số vô tỉ, ký hiệu là I. Số vô tỉ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn
  Ví dụ: √2 ≈ 1,414213562 => số thập phân vô hạn không tuần hoàn
  Tập hợp số thực R bao gồm tập hợp số hữu tỉ Q và tập hợp số vô tỉ I

Các tập hợp số trong toán học - Trắc nghiệm các tập hợp số
Các tập hợp số trong toán học - Trắc nghiệm các tập hợp số

Trắc nghiệm nhanh về các tập hợp số

Sưu tầm: Lê Anh

Bạn đang xem bài viết: Các tập hợp số trong toán học. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.