Cách sử dụng hàm tháng trong excel

Các Hàm Ngày Tháng Trong Excel
Các Hàm Ngày Tháng Trong Excel

Cách sử dụng hàm tháng trong excel

Cách sử dụng hàm tháng trong excel

Trong bảng dữ liệu Excel, bạn chỉ muốn lấy giá trị tháng trong cột ngày tháng năm để phục vụ cho công việc tính toán của mình nhưng lại không biết cách thực hiện. Excel hỗ trợ cho bạn hàm tách tháng đó là hàm MONTH trong Excel, hàm chuyển đổi một số seri thành một tháng.

Excel – Hàm POWER, hàm tính lũy thừa

Để hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như các sử dụng hàm MONTH trong Excel, hàm chuyển đổi một số seri thành một tháng, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM MONTH TRONG EXCEL

Cú Pháp: MONTH( Serial_number)

Trong Đó: Serial_number là giá trị bắt buộc. Là giá trị ngày của tháng mà bạn muốn tìm.

Chức Năng: Tách giá trị tháng trong một ngày cụ thể. Tháng được trả về dưới dạng số nguyên, có giá trị từ 1 đến 12.

Ví dụ:

Ta có bảng tính như hình bên dưới và ta muốn lấy giá trị Tháng từ cột Ngày:

Các bạn thực hiện như sau:

+ Tại ô B3 bạn nhập như sau =MONTH(A3) và nhấn Enter. Kết quả ô B3=5.

+ Bạn nhấp chuột và kéo kết quả cho các ô còn lại.

Trong khuôn khổ bài viết trên chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm MONTH trong Excel, nhờ đó bạn có thể dễ dàng tách giá trị tháng trong bảng tính. Ngoài ra bạn có thể tham khảo hàm DAY trong Excel để tách giá trị ngày.

Việc đếm số ngày tháng trong Excel nếu bạn gặp khó khăn, hãy sử dụng hàm DATEIF – Hàm đếm số ngày, tháng, năm trong Excel.

Bạn đang xem bài viết: Cách sử dụng hàm tháng trong excel. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts