CẬP NHẬT: Danh sách 27 trường đại học thông báo học viên, sinh viên đi học lại vào ngày 2/3

Tính đến ngày 29/2, có tất cả 27 trường đại học trên cả nước đã thông báo đến học viên, sinh viên trở lại trường tiếp tục học tập từ ngày 2/3. Danh sách cụ thể như sau:

1. Đại học Quốc gia Hà Nội: Các trường trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội bao gồm Đại học Công nghệ, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Giáo dục, Trường Đại học Việt Nhật) và các Khoa (Khoa Luật, Khoa Y Dược, Khoa Quốc tế, ĐHQGHN, Khoa Quản trị và Kinh doanh) sẽ cho học viên, sinh viên đi học trở lại từ ngày 2/3.

Riêng sinh viên quốc tế tại những vùng dịch sẽ tiếp tục được nghỉ cho đến khi có thông báo mới.

2. Đại học Bách khoa Hà Nội: Các sinh viên sẽ đi học lại từ 2/3/2020.

3. Học viện Tòa án: Học viện Tòa án tổ chức đón học viên khóa VII – Đào tạo nghiệp vụ xét xử và sinh viên các khóa về nhập học từ 8h00 ngày 1/3/2020.

4. Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM: Sinh viên đi học từ ngày 2/3.

5. Đại học Y Dược TP. HCM: Sinh viên đi học từ ngày 2/3.

6. Đại học Vinh: Các bậc học, loại hình đào tạo: đại học, sau đại học, trung học phổ thông trở lại hoạt động giảng dạy, học tập, công tác bình thường từ thứ Hai, ngày 02/3/2020

7. ĐH Kinh tế Nghệ An: Sinh viên đi học lại từ ngày 2/3.

8. ĐH Cần Thơ: Học viên, sinh viên đi học lại từ ngày 2/3.

9. ĐH Y Dược Cần Thơ: Tất cả sinh viên hệ chính quy đi học lại từ ngày 2/3. Riêng đối tượng vừa học vừa làm năm 1, năm 3, năm 4 đi học từ ngày 9/3. Đối tượng vừa học vừa làm năm 2 đi học từ ngày 13/4.

Thông báo của Đại học Y dược Cần Thơ.

10. Đại học Tây Nguyên: Toàn thể sinh viên, học viên đi học lại từ ngày 2/3.

11. Đại học Điện lực: Sinh viên đi học lại từ ngày 2/3.

12. Đại học Hà Nội: Sinh viên đi học lại từ ngày 2/3.

13. Đại học Công nghệ miền đông: Sinh viên đi học lại từ ngày 2/3.

14. Đại học Sài Gòn: Sinh viên đi học lại từ ngày 2/3.

Thông báo của Đại học Sài Gòn.

15. Đại học Y Hà Nội: Sinh viên đi học từ ngày 2/3.

16. Đại học Dược Hà Nội: Sinh viên đi học từ ngày 2/3.

17. Đại học Y dược TP.HCM: Sinh viên đi học từ ngày 2/3.

18. Đại học Y dược Hải Phòng: Sinh viên đi học từ ngày 2/3.

19. Đại học Y dược Thái Bình: Sinh viên đi học từ ngày 2/3.

20. Đại học Y tế công cộng: Sinh viên đi học từ ngày 2/3.

21. Đại học điều dưỡng Nam Định: Sinh viên đi học từ ngày 2/3.

22. Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam: Sinh viên đi học từ ngày 2/3.

23. Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương: Sinh viên đi học từ ngày 2/3.

24. Đại học Kỹ thuật y dược Đà Nẵng: Sinh viên đi học từ ngày 2/3.

25. Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Sinh viên đi học từ ngày 2/3.

26. Đại học Văn hóa Hà Nội: Sinh viên đi học từ ngày 3/3.

27. Đại học Mỹ thuật Công nghiệp: Sinh viên đi học từ ngày 2/3.

Bạn đang xem bài viết: CẬP NHẬT: Danh sách 27 trường đại học thông báo học viên, sinh viên đi học lại vào ngày 2/3. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts