Câu 1, 2, 3, 4 trang 92 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2

Vở bài tập Toán lớp 5 – trang 7, 8 – Bài 93: Luyện tập chung – Cô Nguyễn Lan (HAY NHẤT)
Vở bài tập Toán lớp 5 – trang 7, 8 – Bài 93: Luyện tập chung – Cô Nguyễn Lan (HAY NHẤT)

1. Tính :

a. \({7 \over 8} + 1 – {3 \over 4}\) =

b. \({{15} \over {24}} – {3 \over 8} – {1 \over 6}\) =

c. 895,72 + 402,68 – 634,87 =

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a. \({8 \over {15}} + {7 \over 4} + {7 \over {15}} + {5 \over 4}\) =

b. 98,54 – 41,82 – 35,72 =

3. Một trường tiểu học có \({5 \over 8}\) số học sinh xếp loại khá, \({1 \over 5}\) số học sinh xếp loại giỏi, còn lại là học sinh xếp loại trung bình. Hỏi :

a. Số học sinh xếp loại trung bình chiếm bao nhiêu số học sinh toàn trường ?

b. Nếu trường tiểu học đó có 400 học sinh thì có bao nhiêu học sinh xếp loại trung bình ?

4. Tìm những giá trị số thích hợp của a và b để có :

a + b = a – b

Bài giải

1.

a. \({7 \over 8} + 1 – {3 \over 4} = {7 \over 8} + {8 \over 8} – {6 \over 8} = {{7 + 8 – 6} \over 8} = {9 \over 8} = 1{1 \over 8}\)

b. \({{15} \over {24}} – {3 \over 8} – {1 \over 6} = {{15} \over {24}} – {9 \over {24}} – {4 \over {24}} = {{15 – 9 – 4} \over {24}} = {2 \over {24}} = {1 \over {12}}\)

c.

\(\eqalign{
& 895,72 + 402,68 – 634,87 \cr
& = \left( {895,72 + 402,68} \right) – 634,87 \cr
& = 1298,4 – 634,87 \cr
& = 663,53 \cr} \)

2.

a. \({8 \over {15}} + {7 \over 4} + {7 \over {15}} + {5 \over 4} \)

\(= \left( {{8 \over {15}} + {7 \over {15}}} \right) + \left( {{7 \over 4} + {5 \over 4}} \right)\)

\(= {{15} \over {15}} + {{12} \over 4} = 1 + 3 = 4\)

b.

\(\eqalign{
& 98,54 – 41,82 – 35,72 \cr
& = 98,54 – \left( {41,82 + 35,72} \right) \cr
& = 98,54 – 77,54 = 21 \cr} \)

3.

Bài giải

a. Số phần trăm học sinh khá giỏi của trường tiểu học là :

\({5 \over 8} + {1 \over 5} = {{33} \over {40}} = {{82,5} \over {100}} = 82,5\% \)

Số phần trăm học sinh đạt loại trung bình là :

100% – 82,5% = 17,5%

b. Số học sinh đạt loại trung bình là :

400 ⨯ 17,5 : 100 = 70 (học sinh)

Đáp số : a. 18,5%

b. 70 học sinh.

4.

Ta thấy : b = 0 thì a + 0 = a – 0 = a

Vậy : a là số bất kỳ, còn b = 0

Sachbaitap.com

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan

Các bài khác cùng chuyên mục

Bạn đang xem bài viết: Câu 1, 2, 3, 4 trang 92 Vở bài tập (VBT) Toán 5 tập 2. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts