Địa Lý Lớp 6 Sách Chân Trời Sáng Tạo Bài 1 | Hệ Thống Kinh Vĩ Tuyến Và Tọa Độ Địa Lí Trang 114 – 116
Địa Lý Lớp 6 Sách Chân Trời Sáng Tạo Bài 1 | Hệ Thống Kinh Vĩ Tuyến Và Tọa Độ Địa Lí Trang 114 – 116

Câu hỏi trang 6:

– Quan sát hình 1, em hãy kể tên tám hành tinh trong hệ Mặt Trời và cho biết Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy trong các hành tinh, thoe thứ tự xa dần Mặt Trời?

Trả lời:

– Tám hành tinh trong hệ Mặt Trời: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Thiên Vương, Hải Vương.

– Trái Đất ở vị trí thứ 3 trong các hành tinh, theo thứ tự xa dần Mặt Trời.

Câu hỏi trang 7:

? – Dựa vào hình 2, hãy cho biết độ dài bán kính và đường Xích đạo của Trái Đất.

Trả lời:

– Độ dài bán kính Trái Đất là: 6.370 km.

– Độ dài đường xích đạo của Trái Đất: 40.076 km.

?- Hãy cho biết các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu là những đường gì? Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường gì?

Trả lời:

– Các đường nối liền hai điểm cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu là những đường kinh tuyến.

– Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường vĩ tuyến.

?- Hãy xác định trên quả Địa Cầu đường kinh tuyến gốc và đường vĩ tuyến gốc.

Trả lời:

– Đường kinh tuyến gốc: kinh tuyến 0⁰, là đường đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn (nước Anh).

– Đường vĩ tuyến gốc: vĩ tuyến 0⁰, là đường xích đạo.

?- Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ?

Trả lời:

Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến 180o.

Câu hỏi trang 8:

– Hãy chỉ nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, các vĩ tuyến Bắc và vĩ tuyến Nam trên quả Địa Cầu hoặc trên hình .

Trả lời:

– Nửa cầu Bắc nằm phía trên đường xích đạo.

– Nửa cầu Nam nằm phía dưới đường xích đạo.

– Các vĩ tuyến Bắc là các vĩ tuyến nằm từ xích đạo đến cực Bắc.

– Các vĩ tuyến Nam là các vĩ tuyến nằm từ xích đạo đến cực Nam.

Bạn đang xem bài viết: Câu hỏi trong bài 1 trang 6-7-8 sách giáo khoa địa lý lớp 6. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.