Chất béo là trieste của glixerol với axit béo. Triolein có công thức cấu tạo thu gọn là

[VI SINH] Thực tập Bài Phân Lập Vi Khuẩn + Kháng Sinh đồ_Cô Như Lê CTUMP
[VI SINH] Thực tập Bài Phân Lập Vi Khuẩn + Kháng Sinh đồ_Cô Như Lê CTUMP

Chất béo là trieste của glixerol với axit béo. Triolein có công thức cấu tạo thu gọn là A. C3H5(OOCC17H31)3. B. C3H5(OOCC17H35)3. C. C3H5(OOCC15H31)3. D. C3H5(OOCC17H33)3. Đáp án và lời giải Đáp án:D Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử? Bài tập trắc nghiệm 15 phút Khái niệm, cấu tạo, đồng phân, danh pháp Lipit – Hóa học 12 – Đề số 9 Làm bài Chia sẻ Một số câu hỏi khác cùng bài thi. Chất béo là este của axit béo với: Chất béo là trieste của glixerol với axit béo. Triolein có công thức cấu tạo thu gọn là Chất béo là trieste của chất béo với: Công thức của glixerol là ? Chất béo là: Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo (triglixerit) cần 1,61 mol O2, sinh ra 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cũng m gam chất béo này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì khối lượng muối tạo thành là: Chất béo là trieste của axit béo với ancol nào sau đây Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo? Cho glixelol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm và , số loại trieste được ra tối đa là: . Tên gọi của axit X và Y lần lượt: Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm. Nhận định nào sau đây về liên kết gen là KHÔNG đúng? Dung dịch X chứa 14,6 gam HCl và 22,56 gam Cu(NO3)2. Thêm m (gam) bột sắt vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp kim loại có khối lượng là 0,5m (gam) và chỉ tạo khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là: Rút gọn tổng sau: . Vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới là : Cho hàm số có đồ thị (C). Với giá trị nào của tham số m thì đồ thị (C) cắt trục Ox tại bốn điểm phân biệt trong đó có đúng 3 điểm có hoành độ lớn hơn ? Cho một hệ sinh thái rừng gồm các loài và nhóm các loài sau: nấm, vi khuẩn, trăn, diều hâu, quạ, mối, kiến, chim gõ kiến, thằn lằn, sóc, chuột, cây gỗ lớn, cây bụi, cỏ nhỏ. Các loài nào sau đây có thể xếp vào bậc dinh dưỡng cấp 2 Este X không tác dụng với Na. X tác dụng dd NaOH thu được một ancol duy nhất là CH3OH và muối natri ađipat. CTPT của X là: Nhà xe khoán cho hai tài xế ta-xi An và Bình mỗi người lần lượt nhận lít và lít xăng. Hỏi tổng số ngày ít nhất là bao nhiêu để hai tài xế chạy tiêu thụ hết số xăng của mình được khoán, biết rằng chỉ tiêu cho hai người một ngày tổng cộng chỉ chạy đủ hết lít xăng, lượng xăng tiêu thụ của mỗi người trong từng ngày là bằng nhau? Tại thời điểm ban đầu người ta có 1,2 gam . Radon là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T = 3,6 ngày. Sau khoảng thời gian t = 1,4 ngày số nguyên tử còn lại là bao nhiêu? Khi tính , biến đổi nào dưới đây là đúng

Bạn đang xem bài viết: Chất béo là trieste của glixerol với axit béo. Triolein có công thức cấu tạo thu gọn là. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts