[Tổng cục Thuế] HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỘ
[Tổng cục Thuế] HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỘ

 • Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng
  Kinh nghiệm làm kế toán xây dựng
  02/07/2020 Số lần xem: 2762
  Công việc của kế toán xây dựng cần làm những gì, cần chú ý những gì đó là câu hỏi chung của nhiều bạn kế toán. CADS chia sẻ những kinh nghiệm làm kế toán xây dựng và những chú ý trong quá trình làm kế toán trong công ty xây dựng.
 • Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018
  Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 11/2018
  10/10/2018 Số lần xem: 2285
  Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ: Doanh nghiệp mới thành lập bắt buộc dùng hóa đơn điện tử 01/11/2018. Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy thì được phép sử dụng cho tới ngày 01/11/2020
 • Kinh nghiệm kiểm tra nhanh báo cáo tài chính trước khi quyết toán
  Kinh nghiệm kiểm tra nhanh báo cáo tài chính trước khi quyết toán
  04/09/2018 Số lần xem: 2340
  Kỹ năng lập báo cáo tài chính & quyết toán thuế là những kỹ năng cần thiết cho bất kỳ ai muốn làm việc trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Tuy nhiên, việc làm thế nào để kiểm tra xem báo cáo tài chính đã lên đúng chưa và còn sai sót gì không thì hiện nhiều kế toán vẫn chưa nắm rõ. Sau đây là một số kỹ năng giúp kiểm tra nhanh báo cáo tài chính,…
 • Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2018
  Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2018
  04/08/2018 Số lần xem: 2746
  Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2018, cách xác định thu nhập tính thuế, các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN theo Luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất hiện hành như: Luật thuế TNCN – Luật số 26/2012/QH13, Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/TT-BTC
 • Những lỗi nhỏ kế toán dễ bị phạt tiền theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP (tháng 5-2018)
  Những lỗi nhỏ kế toán dễ bị phạt tiền theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP (tháng 5-2018)
  04/08/2018 Số lần xem: 1566
  Bắt đầu từ ngày 01-05-2018, khi Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, những lỗi nhỏ dưới đây cũng khiến kế toán bị phạt tiền:
 • Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
  Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
  21/01/2015 Số lần xem: 2424
  Ngày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất.
 • Thông tư số 119/2014/TT-BTC cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
  Thông tư số 119/2014/TT-BTC cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
  29/08/2014 Số lần xem: 2586
  Ngày 26/08/2014 – Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2014/TT-BTC, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư số 08, Thông tư số 85/2014/TT-BTC, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành…
 • Từ 01-01-2014 áp dụng biểu mẫu khai thuế theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
  Từ 01-01-2014 áp dụng biểu mẫu khai thuế theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
  09/12/2013 Số lần xem: 2626
  Ngày 06 tháng 11 năm 2013 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật Quản lý thuế; luật Sửa đổi bổ sung luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013.
  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/12/2013 và thay thế Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Theo đó, biểu mẫu hồ…
 • Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.1.7
  Tổng cục thuế nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.1.7
  18/08/2013 Số lần xem: 1960
  Để hỗ trợ Người nộp thuế (NNT) một số nội dung về kê khai thuế theo quy định tại công văn số 8336/BTC-TCT và công văn số 8355/BTC-CST ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi bổ sung Luật thuế GTGT, TNDN và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Thông…
 • Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về hoá đơn, chứng từ
  Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về hoá đơn, chứng từ
  18/08/2013 Số lần xem: 1998
  Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn về việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ; xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá…
 • Quy định mới về hóa đơn thực hiện từ 01/07/2013
  Quy định mới về hóa đơn thực hiện từ 01/07/2013
  18/08/2013 Số lần xem: 1733
  Ngày 15/5/2013 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 64/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013 thay thế cho các quy định hiện hành về hóa đơn (Thông tư số 153/2010/TT-BTC). Sau đây là tổng hợp một số nội dung mới của Thông tư số 64/2013/TT-BTC trong việc sử dụng, phát hành hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ:
 • Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính
  Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính
  18/08/2013 Số lần xem: 2517
  Ngày 17/05/2013 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ.
 • Nghị định 83/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi
  Nghị định 83/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi
  18/08/2013 Số lần xem: 2061
  Ngày 22/06/2013, Chính Phủ ban hành Nghị định 83/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.
 • Tự in hóa đơn lợi - hại ra sao?
  Tự in hóa đơn lợi – hại ra sao?
  25/12/2010 Số lần xem: 24389
  Việc cơ quan thuế trao cho doanh nghiệp quyền tự in hóa đơn là một cải cách lớn về mặt tư duy quản lý nhà nước. Tự in hóa đơn giúp doanh nghiệp chủ động hơn về in, phát hành và sử dụng hóa đơn chứng từ đồng thời đặt ra nhiều thách thức về mặt quản lý doanh nghiệp.
 • Bảy cách cải thiện tính thanh khoản của công ty
  Bảy cách cải thiện tính thanh khoản của công ty
  25/12/2010 Số lần xem: 7397
  Thanh khoản là khả năng thanh toán những hóa đơn đáo hạn bằng tiền mặt của công ty. Sau đây là bảy cách thức nhanh gọn và dễ dàng giúp bạn cải tiến tính thanh khoản của công ty mình:
 • Doanh nghiệp được tự in hoá đơn: Tự quyết, tự chịu trách nhiệm
  Doanh nghiệp được tự in hoá đơn: Tự quyết, tự chịu trách nhiệm
  26/08/2010 Số lần xem: 6955
  Từ ngày 1.1.2011, DN sẽ được phép tự in hoá đơn, kể cả hoá đơn đỏ. Theo Bộ Tài chính thì từ nay đến năm 2011, DN cần có lộ trình và kế hoạch để tự in hoá đơn cho DN mình. Đây là bước cải cách thủ tục hành chính, để DN chủ động hơn trong kinh doanh, song điều đó cũng có nghĩa DN sẽ phải chịu trách nhiệm lớn hơn trong quản lý hoá đơn này.
 • Doanh nghiệp chuẩn bị tự in hóa đơn
  Doanh nghiệp chuẩn bị tự in hóa đơn
  26/08/2010 Số lần xem: 6791
  Cuối tháng 8 tới, Bộ Tài chính sẽ ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy địnhvề hóa đơn theo hướng để doanh nghiệp tự in hoặc khuyến khích dùng hóa đơn điện tử, thay vì phần lớn mua và sử dụng hóa đơn do Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phát hành như lâu nay.
 • Những nội dung mới của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo quyết định 19
  Những nội dung mới của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo quyết định 19
  12/11/2009 Số lần xem: 6716
  Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 thay thế Quyết định số 999TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với các chính sách tài chính áp dụng cho các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành…
 • Hạch toán Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thực tế có rắc rối như lý thuyết (Phần 2)
  Hạch toán Thuế thu nhập doanh nghiệp – Thực tế có rắc rối như lý thuyết (Phần 2)
  01/10/2008 Số lần xem: 2029
  Trên đây là một số khoản mục thường có chênh lệch giữa cơ sở tính thuế và cơ sở kế toán, do đó làm phát sinh Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (Nếu là chênh lệch tạm thời được khấu trừ) hoặc Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Nếu là Chênh lệch tạm thời chịu thuế).

Bạn đang xem bài viết: Chế độ, thông tư kế toán. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.