Nhạc chill quán quen ep.319~Em có quay về được không | Có ai hẹn hò cùng em chưa, Ngày em đẹp nhất
Nhạc chill quán quen ep.319~Em có quay về được không | Có ai hẹn hò cùng em chưa, Ngày em đẹp nhất

Tài liệu gồm 34 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo, bao gồm tóm tắt lý thuyết, bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm (có đáp án và lời giải chi tiết) chủ đề phương trình đường tròn trong chương trình Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS): Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. Phương trình đường tròn.
2. Tiếp tuyến của đường tròn.
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
Dạng 1: NHẬN DẠNG PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.
Phương pháp:
+ Dạng 1: Đường tròn 2 2 2 C x a y b R có tâm I a b bán kính R.
+ Dạng 2: Đường tròn 2 2 C x y ax by x 2 2 0 với 2 2 a b c 0 có tâm I a b bán kính 2 2 R a b c.
Dạng 2: VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN.
Phương pháp:
+ Cách 1: Tìm tâm I a b bán kính R 0. Suy ra 2 2 2 C x a y b R.
+ Cách 2: Gọi phương trình đường tròn: 2 2 x y ax by c 2 2 0 2 2 a b c 0. Từ điều kiện của đề bài đưa đến hệ phương trình với 3 ẩn số a b c. Giải hệ phương trình tìm a b c.
Dạng 3: VIẾT PHUƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN.
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
IV. LỜI GIẢI CHI TIẾT.

Bạn đang xem bài viết: Chủ đề phương trình đường tròn Toán 10 KNTTVCS. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.