Chứng minh công thức tính điện trở của mạch nối tiêp. Đề xuất phương án thí nghiệm kiểm chứng công thức R = R1 + R2 bằng cách điền các từ thích hợp vào chỗ trống ở đoạn văn sau:

Ví dụ 3 hai cách tìm điện trở tương đương trong đoạn mạch gồm 3 điện trở mắc song song với nhau
Ví dụ 3 hai cách tìm điện trở tương đương trong đoạn mạch gồm 3 điện trở mắc song song với nhau

Chứng minh công thức tính điện trở của mạch nối tiêp. Đề xuất phương án thí nghiệm kiểm chứng công thức R = R1 + R2 bằng cách điền các từ thích hợp vào chỗ trống ở đoạn văn sau:

a, Chứng minh công thức tính điện trở của đoạn mạch nối tiếp (được gọi là điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch mắc nối tiếp) gồm hai điện trở R1 và R2:

Rtđ = R1 + R2

b, Đề xuất phương án thí nghiệm kiểm chứng công thức Rtđ = R1 + R2 bằng cách điền các từ thích hợp vào chỗ trống ở đoạn văn sau:

Mắc mạch điện như sơ đồ hình 9.3, trong đó R1, R2, và UAB đã biết. Giữ giá trị UAB ……………….., đo IAB; sau đó ……………….R1, R2 bằng điện trở tương đương Rtđ, đo I’AB. So sánh I’AB với IAB.

a, Có:

U = I . Rtđ

U1 = I1 . R1

U2= I2 . R2

Có: U = U1 + U2 = I1 . R1 + I2 . R2 = I . Rtđ

Mà trong đoạn mạch nối tiếp I = I1 = I2

$\Rightarrow$ Rtđ = R1 + R2

b, Mắc mạch điện như sơ đồ hình 9.3, trong đó R1, R2, và UAB đã biết. Giữ giá trị UAB không đổi, đo IAB; sau đó thay R1, R2 bằng điện trở tương đương Rtđ, đo I’AB. So sánh I’AB với IAB.

Giải những bài tập khác

Bình luận

Giải bài tập những môn khác

Giải sgk lớp 9 VNEN

Tài liệu lớp 9

Văn mẫu lớp 9
Đề thi lên 10 Toán
Đề thi môn Hóa 9
Đề thi môn Địa lớp 9
Đề thi môn vật lí 9
Tập bản đồ địa lí 9
Ôn toán 9 lên 10
Ôn Ngữ văn 9 lên 10
Ôn Tiếng Anh 9 lên 10
Đề thi lên 10 chuyên Toán
Chuyên đề ôn tập Hóa 9
Chuyên đề ôn tập Sử lớp 9
Chuyên đề toán 9
Chuyên đề Địa Lý 9
Phát triển năng lực toán 9 tập 1
Bài tập phát triển năng lực toán 9

Bạn đang xem bài viết: Chứng minh công thức tính điện trở của mạch nối tiêp. Đề xuất phương án thí nghiệm kiểm chứng công thức R = R1 + R2 bằng cách điền các từ thích hợp vào chỗ trống ở đoạn văn sau:. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts