Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (SGK – Tr4) – Môn Toán 12 – Thầy Nguyễn Công Chính
Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (SGK – Tr4) – Môn Toán 12 – Thầy Nguyễn Công Chính

Tài liệu gồm 247 trang, được biên soạn bởi các thành viên nhóm Chinh Phục Kì Thi THPT Quốc Gia Năm 2020, tuyển chọn các câu hỏi và bài tập Giải tích 12 hay nhất và khó nhất từ các đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán của các trường THPT và sở GD&ĐT trên cả nước, có đáp án và lời giải chi tiết.

CHƯƠNG 1. HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN.
+ Chủ đề 1. Tính đơn điệu của hàm số.
+ Chủ đề 2. Cực trị của hàm số.
+ Chủ đề 3. Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất.
+ Chủ đề 4. Tiệm cận của đồ thị hàm số.
+ Chủ đề 5. Đọc đồ thị – biến đổi đồ thị.
+ Chủ đề 6. Tương giao điều kiện có nghiệm.
+ Chủ đề 7. Bài toán tiếp điểm – sự tiếp xúc.
+ Chủ đề 8. Các dạng câu hỏi thường xuất hiện trong đề thi.

CHƯƠNG 2. MŨ VÀ LOGARIT
+ Chủ đề 1. Lũy thừa.
+ Chủ đề 2. Hàm số lũy và logarit.
+ Chủ đề 3. Phương trình – bất phương trình mũ.
+ Chủ đề 4. Phương trình – bất phương trình logarit.
+ Chủ đề 5. Các dạng câu hỏi thường xuất hiện trong đề thi.

CHƯƠNG 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG.
+ Chủ đề 1. Một số nguyên hàm cơ bản.
+ Chủ đề 2. Phương pháp tìm nguyên hàm.
+ Chủ đề 3. Tích phân cơ bản.
+ Chủ đề 4. Phương pháp tính tích phân.

CHƯƠNG 4. SỐ PHỨC.
+ Chủ đề 1. Các phép toán số phức.
+ Chủ đề 2. Phương trình bậc hai với hệ số phức.
+ Chủ đề 3. Tập hợp điểm biểu diễn số phức.
+ Chủ đề 4. Max – min của môđun số phức.
+ Chủ đề 5. Ứng dụng hình học của tích phân.
+ Chủ đề 6. Các dạng câu hỏi thường xuất hiện trong đề thi.

Xem thêm: Chuyên đề vận dụng cao Hình học 12

Bạn đang xem bài viết: Chuyên đề vận dụng cao Giải tích 12. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.