Khi mở TÀI KHOẢN CÔNG TY có cần phải có KẾ TOÁN TRƯỞNG hay là có cần phải ĐĂNG KÝ THUẾ hay không?
Khi mở TÀI KHOẢN CÔNG TY có cần phải có KẾ TOÁN TRƯỞNG hay là có cần phải ĐĂNG KÝ THUẾ hay không?

Bạn hỏi

Có phải tất cả các công ty đều bắt buộc phải có kế toán trưởng không?

Gonna Pass trả lời:

Quy định về doanh nghiệp bắt buộc phải có kế toán trưởng

Theo Điều 20, nghị định 174/2017/NĐ-CP

Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này.

Phụ trách kế toán:

Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Quy định về doanh nghiệp siêu nhỏ năm 2018

– Theo Điều 6, nghị định 39/2018/NĐ-CP

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

2. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Như vậy, Đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ thỏa mãn quy định tại Điều 6, nghị định 39/2018/NĐ-CP sẽ không bắt buộc phải có kế toán trưởng.

Các doanh nghiệp không thuộc doanh nghiệp siêu nhỏ nếu không thực hiện bố trí vị trí kế toán trưởng theo quy định sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Quy định về thời gian bắt buộc bổ nhiệm kế toán trưởng và mức xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán

Theo Điều 20, NĐ 174/2017/NĐ-CP quy định thời gian bố trí vị trí kế toán trưởng

Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

Theo Khoản 1, Điều 17 Nghị định 41/2018 quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán

1, Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

2, Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán để làm dịch vụ kế toán cho đơn vị mình;

3, Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo thời hạn quy định;

4, Không tổ chức bàn giao công tác kế toán khi có thay đổi về người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán;

5, Không thông báo theo quy định khi thay đổi kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.

=> Như vậy, doanh nghiệp thuộc quy định là doanh nghiệp phải bố trí vị trí kế toán trưởng nhưng không thực hiện hoặc không bố trí kế toán phụ trách theo đúng quy định pháp luật có thể bị phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000

Một cá nhân có thể làm kế toán trưởng cho nhiều công ty hay không?

Biên soạn: Lê Thị Minh Ngoan – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass

Bạn đang xem bài viết: Có phải tất cả các công ty đều bắt buộc phải có kế toán trưởng không?. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.