Tạp chí Khoa học Công nghệ quân sự: Viettel hiện thực hoá Khát vọng làm chủ Công nghệ
Tạp chí Khoa học Công nghệ quân sự: Viettel hiện thực hoá Khát vọng làm chủ Công nghệ

Cụ thể, danh mục các chuyên ngành gồm: Chiến lược quốc phòng; Chiến lược quân sự; Nghệ thuật chiến dịch; Chiến thuật; Lịch sử nghệ thuật quân sự; Hậu cần quân sự; Chỉ huy, quản lý kỹ thuật; Tình báo quân sự; Quản lý biên giới và cửa khẩu; Công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang.

Danh mục tạp chí uy tín gồm:

Số

TT

Tên tạp chí

Chỉ số

ISSN

Loại

Cơ quan

1

Quốc phòng toàn dân

0866-7527

Tạp chí

Bộ Quốc phòng

2

Khoa học Quân sự

1859-0101

Tạp chí

Trung tâm Thông tin Khoa học quân sự, Bộ Quốc phòng

3

Nghệ thuật quân sự

Việt Nam

1859-0454

Tạp chí

Học viện Quốc phòng

4

Quân sự Quốc phòng

2615-983X

Tạp chí

Bộ Tổng tham mưu

5

Nghiên cứu Chiến thuật – Chiến dịch

1859-4166

Tạp chí

Học viện Lục quân

6

Giáo dục Lý luận chính trị quân sự

1859-056X

Tạp chí

Học viện Chính trị

7

Nghiên cứu khoa học Hậu cần quân sự

1859-1337

Tạp chí

Học viện Hậu cần

8

Khoa học và Huấn luyện Hải quân

1859-3763

Tạp chí

Học viện Hải quân

9

Khoa học, Giáo dục Phòng không – Không quân

1859-3569

Tạp chí

Học viện Phòng không – Không quân

10

Khoa học giáo dục

Biên phòng

1859-2813

Tạp chí

Học viện Biên phòng

11

Khoa học Tình báo

quốc phòng

1859-4484

Tạp chí

Học viện Khoa học Quân sự

12

Khoa học và Kỹ thuật

1859-0209

Tạp chí

Học viện Kỹ thuật Quân sự

  1. Danh mục nhà xuất bản uy tín: Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân

Bạn đang xem bài viết: Công bố danh mục chuyên ngành và tạp chí khoa học uy tín ngành Khoa học quân sự. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.