Công nghệ 11: Bài 6. Thực hành biểu diễn vật thể

Vẽ hình chiếu cạnh – Hình cắt – Hình chiếu trục đo Gá lỗ tròn – Hình 1 Bài 6 SGK Công nghệ 11
Vẽ hình chiếu cạnh – Hình cắt – Hình chiếu trục đo Gá lỗ tròn – Hình 1 Bài 6 SGK Công nghệ 11

Công nghệ 11: Bài 6. Thực hành biểu diễn vật thể

Bài 6: Thực hành biểu diễn các đối tượng

Tóm tắt lý thuyết

I – CHUẨN BỊ

– Dụng cụ vẽ: Dụng cụ vẽ kỹ thuật (thước, thước kẻ, compa,…), bút chì cứng, bút chì mềm, tẩy,…

– Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4, ca rô hoặc giấy lót

– Tư liệu: Sách giáo khoa

II – NỘI DUNG

– Từ 2 hình chiếu vẽ hình chiếu thứ 3 và hình chiếu trục đo của vật thể.

III – CÁC BƯỚC NHỎ

Bước 1: Đọc bản vẽ của hai hình chiếu

– Hình chiếu đứng gồm 2 phần, với các kích thước khác nhau:

+ Phần trên có chiều cao 28, đường kính 30.

+ Phần dưới có chiều cao là 12, chiều dài là 60.

– Ở giữa là một lỗ hình trụ có Φ14, 40. cao

– Có hai rãnh trên đế

Bước 2. Vẽ hình chiếu thứ 3 ở bên phải hình chiếu đứng

Lần lượt vẽ từng phần như cách vẽ kệ chữ L tại Bài 3: Thực hành vẽ hình chiếu của vật thể đơn giản

Bước 3. Vẽ một hình cắt

– Khi vẽ mặt cắt trên hình chiếu đứng cần xác định vị trí của mặt phẳng cắt. Nếu hình chiếu đứng là hình chiếu đối xứng, hãy vẽ nửa hình cắt bên phải của trục đối xứng

– Đối với ổ trục, hình chiếu đứng là đối xứng, nên chọn mặt phẳng cắt đi qua rãnh trên để xem lỗ tâm của ổ trục và song song với mặt phẳng hình chiếu đứng. Phần rắn của vật thể tiếp xúc với mặt phẳng cắt bị đứt nét. Các nửa vòng bi cho thấy rõ hơn lỗ, độ dày ống và độ dày đế

Bước 4. Vẽ hình chiếu trục đo

– Chọn trục đo

– Chọn mặt phẳng cơ sở

Hình 6.6. Chọn trục đo và mặt phẳng cơ sở

– Tiến hành vẽ theo các bước

Hình 6.7. Vẽ hình chiếu trục đo của ổ trục

– Xóa các đường thừa, làm nổi bật hình ảnh

Hình 6.8. Hình dạng của vật thể sau khi thực hiện các bước vẽ

Ghi kích thước, dòng và nội dung của khung cùng tên Bài 3: Thực hành vẽ hình chiếu của vật thể đơn giản

bản tóm tắt

Hi vọng với phần thực hành biểu diễn vật thể đã học ở trên, các em sẽ đọc được bản vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản; biết cách vẽ hình chiếu thứ ba, hình cắt và các trục của đối tượng đơn giản từ hình vẽ hai hình chiếu.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Công nghệ 11

Thông tin cần xem thêm:

Hình Ảnh về Công nghệ 11: Bài 6. Thực hành biểu diễn vật thể

Video về Công nghệ 11: Bài 6. Thực hành biểu diễn vật thể

Wiki về Công nghệ 11: Bài 6. Thực hành biểu diễn vật thể

Công nghệ 11: Bài 6. Thực hành biểu diễn vật thể

Công nghệ 11: Bài 6. Thực hành biểu diễn vật thể -

Bài 6: Thực hành biểu diễn các đối tượng

Tóm tắt lý thuyết

I – CHUẨN BỊ

– Dụng cụ vẽ: Dụng cụ vẽ kỹ thuật (thước, thước kẻ, compa,…), bút chì cứng, bút chì mềm, tẩy,…

– Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4, ca rô hoặc giấy lót

– Tư liệu: Sách giáo khoa

II – NỘI DUNG

– Từ 2 hình chiếu vẽ hình chiếu thứ 3 và hình chiếu trục đo của vật thể.

III – CÁC BƯỚC NHỎ

Bước 1: Đọc bản vẽ của hai hình chiếu

– Hình chiếu đứng gồm 2 phần, với các kích thước khác nhau:

+ Phần trên có chiều cao 28, đường kính 30.

+ Phần dưới có chiều cao là 12, chiều dài là 60.

– Ở giữa là một lỗ hình trụ có Φ14, 40. cao

– Có hai rãnh trên đế

Bước 2. Vẽ hình chiếu thứ 3 ở bên phải hình chiếu đứng

Lần lượt vẽ từng phần như cách vẽ kệ chữ L tại Bài 3: Thực hành vẽ hình chiếu của vật thể đơn giản

Bước 3. Vẽ một hình cắt

– Khi vẽ mặt cắt trên hình chiếu đứng cần xác định vị trí của mặt phẳng cắt. Nếu hình chiếu đứng là hình chiếu đối xứng, hãy vẽ nửa hình cắt bên phải của trục đối xứng

– Đối với ổ trục, hình chiếu đứng là đối xứng, nên chọn mặt phẳng cắt đi qua rãnh trên để xem lỗ tâm của ổ trục và song song với mặt phẳng hình chiếu đứng. Phần rắn của vật thể tiếp xúc với mặt phẳng cắt bị đứt nét. Các nửa vòng bi cho thấy rõ hơn lỗ, độ dày ống và độ dày đế

Bước 4. Vẽ hình chiếu trục đo

– Chọn trục đo

– Chọn mặt phẳng cơ sở

Hình 6.6. Chọn trục đo và mặt phẳng cơ sở

– Tiến hành vẽ theo các bước

Hình 6.7. Vẽ hình chiếu trục đo của ổ trục

– Xóa các đường thừa, làm nổi bật hình ảnh

Hình 6.8. Hình dạng của vật thể sau khi thực hiện các bước vẽ

Ghi kích thước, dòng và nội dung của khung cùng tên Bài 3: Thực hành vẽ hình chiếu của vật thể đơn giản

bản tóm tắt

Hi vọng với phần thực hành biểu diễn vật thể đã học ở trên, các em sẽ đọc được bản vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản; biết cách vẽ hình chiếu thứ ba, hình cắt và các trục của đối tượng đơn giản từ hình vẽ hai hình chiếu.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Công nghệ 11

[rule_{ruleNumber}]

Bài 6: Thực hành biểu diễn các đối tượng

Tóm tắt lý thuyết

I – CHUẨN BỊ

– Dụng cụ vẽ: Dụng cụ vẽ kỹ thuật (thước, thước kẻ, compa,…), bút chì cứng, bút chì mềm, tẩy,…

– Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4, ca rô hoặc giấy lót

– Tư liệu: Sách giáo khoa

II – NỘI DUNG

– Từ 2 hình chiếu vẽ hình chiếu thứ 3 và hình chiếu trục đo của vật thể.

III – CÁC BƯỚC NHỎ

Bước 1: Đọc bản vẽ của hai hình chiếu

– Hình chiếu đứng gồm 2 phần, với các kích thước khác nhau:

+ Phần trên có chiều cao 28, đường kính 30.

+ Phần dưới có chiều cao là 12, chiều dài là 60.

– Ở giữa là một lỗ hình trụ có Φ14, 40. cao

– Có hai rãnh trên đế

Bước 2. Vẽ hình chiếu thứ 3 ở bên phải hình chiếu đứng

Lần lượt vẽ từng phần như cách vẽ kệ chữ L tại Bài 3: Thực hành vẽ hình chiếu của vật thể đơn giản

Bước 3. Vẽ một hình cắt

– Khi vẽ mặt cắt trên hình chiếu đứng cần xác định vị trí của mặt phẳng cắt. Nếu hình chiếu đứng là hình chiếu đối xứng, hãy vẽ nửa hình cắt bên phải của trục đối xứng

– Đối với ổ trục, hình chiếu đứng là đối xứng, nên chọn mặt phẳng cắt đi qua rãnh trên để xem lỗ tâm của ổ trục và song song với mặt phẳng hình chiếu đứng. Phần rắn của vật thể tiếp xúc với mặt phẳng cắt bị đứt nét. Các nửa vòng bi cho thấy rõ hơn lỗ, độ dày ống và độ dày đế

Bước 4. Vẽ hình chiếu trục đo

– Chọn trục đo

– Chọn mặt phẳng cơ sở

Hình 6.6. Chọn trục đo và mặt phẳng cơ sở

– Tiến hành vẽ theo các bước

Hình 6.7. Vẽ hình chiếu trục đo của ổ trục

– Xóa các đường thừa, làm nổi bật hình ảnh

Hình 6.8. Hình dạng của vật thể sau khi thực hiện các bước vẽ

Ghi kích thước, dòng và nội dung của khung cùng tên Bài 3: Thực hành vẽ hình chiếu của vật thể đơn giản

bản tóm tắt

Hi vọng với phần thực hành biểu diễn vật thể đã học ở trên, các em sẽ đọc được bản vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản; biết cách vẽ hình chiếu thứ ba, hình cắt và các trục của đối tượng đơn giản từ hình vẽ hai hình chiếu.

Đăng bởi: Trường ĐH KD & CN Hà Nội

Chuyên mục: Lớp 11, Công nghệ 11

Bạn thấy bài viết Công nghệ 11: Bài 6. Thực hành biểu diễn vật thể có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu không hãy comment góp ý thêm về Công nghệ 11: Bài 6. Thực hành biểu diễn vật thể bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn

#Công #nghệ #Bài #Thực #hành #biểu #diễn #vật #thể

Bạn đang xem bài viết: Công nghệ 11: Bài 6. Thực hành biểu diễn vật thể. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts