Công thức mảng trong Excel – Hướng dẫn và ví dụ

Mình Đã ALL-IN Vào Thị Trường Tiền Ảo Crypto 💰🤕 #crypto #daututaichinh
Mình Đã ALL-IN Vào Thị Trường Tiền Ảo Crypto 💰🤕 #crypto #daututaichinh

Công thức mảng trong Excel – Hướng dẫn và ví dụ

Mục lục nội dung

Công thức mảng là công thức có thể thực hiện nhiều phép tính của một hoặc nhiều mục trong một mảng. Các công thức mảng có thể trả về nhiều giá trị hoặc một kết quả duy nhất. Hôm nay Thủ Thuật Phần Mềm sẽ giới thiệu cho bạn đọc một số công thức mảng phổ biến hay được sử dụng nhé.

Ví dụ về công thức mảng đa ô

Bạn có bảng kê chi tiết số lượng và đơn giá của một số mặt hàng bán trong tháng:

Để tính tổng cộng doanh số bạn phải tính doanh số từng mục, rồi cộng lại.

Thay vì cách làm trên, bạn thay thế bằng cách làm trên =SUM(C4:C13*D4:D13) và nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shif + Enter.

Lưu ý: Với công thức mảng, bạn phải sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để kết thúc công thức nếu không sẽ ra kết quả lỗi.

Ví dụ về công thức mảng để tạo hằng số

Bạn tạo hằng số mảng bằng cách nhập danh sách các mục, sau đó đặt danh sách này trong dấu ngoặc kép nhọn. Ví dụ bạn cần nhập danh sách Táo, Chanh, Cam. Bạn chọn ô tính A3:C3. Trên thanh công thức, bạn nhập ={“Táo”,”Chanh”,”Cam”}. Rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shif + Enter.

Và đây là kết quả:

Một số ví dụ khác sử dụng công thức mảng

Ngoài ví dụ về hàm SUM như trên, bạn có thể sử dụng công thức mảng với các hàm khác như Left, Right, Mid, Max, Min, If…

Hàm LEFT, RIGHT, MID và công thức mảng

Bạn xét ví dụ dưới cho mảng dữ liệu:

Hàm MAX sử dụng mảng dữ liệu

Để tìm giá trị lớn nhất của A-B ở ví dụ dưới đây:

Bạn phải thực hiện hai phép tính, đầu tiên bạn tính hiệu của điểm A và B, sau đó tìm giá trị lớn nhất.

Thay vì phải thực hiện hai bước làm trên, bạn sử dụng công thức mảng =MAX(B4:B12-C4:C12) và nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shiff + Enter.

Trên đây Thủ Thuật Phần Mềm đã hướng dẫn bạn cách sử dụng công thức mảng trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Bạn đang xem bài viết: Công thức mảng trong Excel – Hướng dẫn và ví dụ. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts