Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn GDCD ❣️ chính xác nhất

CHỮA ĐỀ TỐT NGHIỆP THPT QG MÔN TOÁN NĂM 2021 – ĐỢT 2 – Thầy Nguyễn Quốc Chí
CHỮA ĐỀ TỐT NGHIỆP THPT QG MÔN TOÁN NĂM 2021 – ĐỢT 2 – Thầy Nguyễn Quốc Chí

GDCD là một trong những môn học thuộc Khoa học xã hội đóng vai trò rất quan trọng trong chương trình giảng dạy. Môn học không chỉ cung cấp hệ thống kiến thức toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống chính trị, văn hóa, xã hội. Mà còn giúp cho mỗi học sinh có thể hình thành, rèn luyện và hoàn thiện đạo đức, nhân cách sống. Đây cũng là một trong những môn thi tốt nghiệp THPT mà các sĩ tử không thể bỏ qua. Cùng Luyện thi Đa Minh cập nhật đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD ngay sau đây.

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2021

Đề thi THPT quốc gia môn GDCD năm 2021:

Đề thi thpt quốc gia 2021 môn gdcd
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn gdcd
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn gdcd
Đề thi thpt quốc gia 2021 môn gdcd

>>> Đáp án đề thi môn GDCD tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 của Bộ GD&ĐT

Đáp án đề thi môn GDCD tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Từ khi đưa bộ môn này vào kỳ thi THPT Quốc gia, nhiều thí sinh đã bày tỏ sự lo lắng bởi đây là một môn học khá khó khăn. Đặc biệt học sinh cần chú ý nghe giảng, tìm hiểu thêm thi mới có thể hiểu hết được môn học GDCD.

Bởi đây là môn học mang đến rất nhiều kiến thức tổng hợp, tích hợp liên môn liên quan đến các thông tin quan trọng về thời sự, chính trị, xã hội trong và ngoài nước. Để hoàn thành tốt bài thi THPT Quốc gia môn GDCD, thí sinh cần phải nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa, chú ý nghe giảng, ghi chép và luyện đề.

đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD

Với đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2021, luyện thi Đa Minh sẽ cập nhật nhanh chóng và chi tiết nhất đến các sĩ tử ngay sau ngày thi (8/7). Trong bối cảnh dịch Covid-19 ngày càng khó khăn, Bộ GD&ĐT đã quyết định tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 chia thành 2 đợt

  • Đợt 1 dành cho những đối tượng không thuộc diện F0, F1, F2 theo phân loại của Bộ Y tế.
  • Đợt 2 dành cho những thí sinh chưa tham gia thi đợt 1, bao gồm các F0. F1, F2; thí sinh nằm trong vùng phong tỏa, cách ly xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng.

>>Xem thêm:

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020

Với bộ môn GDCD, các sĩ tử cần nắm vững lý thuyết, sau đó thực hành nhiều, luyện đề nhiều để có thể dễ dàng ăn điểm ở những câu dễ, hoàn thành những câu khó. Đặc biệt việc luyện đề thường xuyên sẽ giúp các thí sinh bám sát chương trình học, làm bài mang tính thực tế cao,…

Luyện thi Đa Minh xin chia sẻ đề thi chính thức đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2020 ngay sau đây.

Đề thi môn GDCD năm 2020

Đề thi THPT Quốc gia năm 2020 với mã đề: 323

đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD

Đáp án môn GDCD năm 2020

Sau khi hoàn thành xong bài thi với 50 phút, các thí sinh hãy kiểm tra đáp án full 24 mã đề tại đây:

Đáp án môn GDCD – mã đề 301
81C82A83C84A85D86A87B88C89D90B
91A92C93C94A95D96D97D98B99A100A
101A102C103D104C105A106D107A108C109D110D
111A112C113C114C115A116D117D118A119D120C
Đáp án môn GDCD – mã đề 302
81A82A83B84A85A86B87A88C89C90A
91B92C93A94D95A96A97B98D99D100C
101B102D103B104B105B106A107D108C109D110D
111B112D113C114B115D116C117A118B119D120B
Đáp án môn GDCD – mã đề 303
81A82C83A84A85B86B87D88A89D90B
91A92D93B94B95A96A97D98D99C100B
101D102C103D104D105C106A107D108D109B110C
111B112B113C114A115C116B117C118A119C120A
Đáp án môn GDCD – mã đề 304
81B82C83A84D85A86A87C88B89C90B
91D92B93B94D95C96C97D98B99A100C
101A102D103B104D105B106A107A108D109C110B
111A112B113C114A115C116B117B118C119A120C
Đáp án môn GDCD – mã đề 305
81C82C83A84A85B86C87C88B89D90B
91D92D93A94B95C96B97C98A99D100C
101D102C103D104D105D106A107B108A109A110B
111A112B113B114C115D116C117C118C119A120A

đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD

Đáp án môn GDCD – mã đề 306
81B82B83B84A85B86C87D88C89D90D
91D92C93A94A95A96D97B98B99C100C
101C102B103D102C105D106C107B108C109B110D
111D112B113B114D115B116C117C118D119B120D
Đáp án môn GDCD – mã đề 307
81C82C83D84B85C86D87C88B89D90B
91D92A93C94D95A96D97A98B99C100A
101B102B103B104B105D106D107C108B109B110A
111A112A113D114D115C116D117C118B119C120B
Đáp án môn GDCD – mã đề 308
81C82A83B84A85A86B87C88C89C90B
91D92B93A94D95A96B97D98A99A100D
101B102D103A104D105A106A107B108D109D110D
111B112D113A114D115D116D117B118A119B120B
Đáp án môn GDCD – mã đề 309
81D82C83D84A85D86A87B88B89A90C
91A92B93C94A95D96C97D98C99A100D
101C102D103C104A105D106A107D108C109A110A
111A112C113D114C115C116B117C118C119B120B
Đáp án môn GDCD – mã đề 310
81B82C83A84C85C86A87B88A89C90B
91C92A93A94D95C96D97C98B99C100D
101A102B103D104B105B106C107A108C109B110C
111D112B113A114D115D116B117C118B119D120D
Đáp án môn GDCD – mã đề 311
81A82B83B84A85C86C87A88D89C90B
91B92D93D94A95B96C97B98B99C100C
101D102A103D104A105B106B107A108A109D110D
111D112C113A114C115C116A117A118D119C120C
Đáp án môn GDCD – mã đề 312
81D82C83D84A85A86D87D88C89C90B
91B92C93A94B95D96A97A98C99A100B
101A102C103A104B105C106C107B108C109B110C
111B112B113C114B115A116C117B118A119B120B
Đáp án môn GDCD – mã đề 313
81A82C83A84B85D86A87C88B89C90A
91A92A93C94D95B96C97C98D99B100D
101A102D103C104D105D106B107B108C109C110B
111C112B113B114B115A116A117C118C119A120A
Đáp án môn GDCD – mã đề 314
81D82C83A84A85B86C87C88A89D90C
91C92B93B94B95D96D97A98A99D100B
101B102C103A104C105C106A107D108B109B110D
111A112A113D114A115D116C117D118C119A120C
Đáp án môn GDCD – mã đề 315
81D82D83A84B85D86D87A88C89B90A
91B92B93A94B95B96A97A98B99A100B
101C102C103B104C105C106B107A108B109C110C
111B112C113B114A115A116C117C118C119A120A
Đáp án môn GDCD – mã đề 316
81D82B83C84C85A86B87D88A89C90D
91B92A93A94B95B96A97D98C99A100D
101C102C103D104B105A106C107D108B109D110D
111C112D113A114C115B116A117D118A119D120D
Đáp án môn GDCD – mã đề 317
81B82C83D84C85B86D87C88B89D90B
91C92B93A94A95C96A97C98A99B100C
101D102B103C104B105B106D107B108A109A110C
111A112D113D114C115D116A117C118A119D120D
Đáp án môn GDCD – mã đề 318
81A82D83D84C85B86D87B88B89A90B
91A92A93C94A95D96C97D98C99B100C
101A102B103C104C105D106B107C108D109D110D
111B112C113B114D115D116C117C118C119B120B
Đáp án môn GDCD – mã đề 319
81A82D83A84A85D86C87A88A89C90D
91C92D93D94C95B96A97B98A99B100A
101A102A103D104B105D106A107B108A109D110D
111D112B113B114B115D116A117D118A119B120B
Đáp án môn GDCD – mã đề 320
81A82A83B84C85B86D87D88B89C90A
91C92D93D94D95B96A97C98C99B100A
101B102D103B104B105A106C107D108D109B110B
111C112B113A114A115A116C117C118D119C120A
Đáp án môn GDCD – mã đề 321
81C82C83A84C85B86B87D88A89D90B
91B92D93C94A95B96C97D98C99D100C
101C102A103B104A105C106D107A108B109B110C
111D112D113B114C115A116B117D118D119A120A
Đáp án môn GDCD – mã đề 322
81C82D83A84A85B86C87D88D89B90B
91D92A93B94A95A96D97D98C99C100D
101D102C103A104D105B106D107D108C109B110C
111C112B113C114B115A116C117A118A119B120A
Đáp án môn GDCD – mã đề 323
81C82A83D84A85D86A87B88C89B90B
91D92D93D94B95C96C97D98A99D100A
101B102A103C104A105B106C107D108A109C110D
111B112D113B114A115D116A117C118C119D120D
Đáp án môn GDCD – mã đề 324
81B82D83D84C85D86C87C88C89A90B
91A92A93C94B95B96A97A98D99D100B
101C102D103A104B105C106C107B108D109D110A
111B112A113B114D115A116B117D118A119D120B

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2019

Nhìn chung kiến thức môn GDCD trong chương trình học lớp 12 khá rộng và khó đối với nhiều học sinh. Đặc biệt khi nội dung chính chủ yếu tập trung vào kiến thức về luật, các bộ luật hiện hành,…Phần nội dung quan trọng nhưng cũng không kém phần khô khan nên việc tiếp thu cần có sự chăm chỉ, chú ý lắng nghe và làm bài tập thật nhiều.

Đề thi chính thức môn GDCD năm 2019

Các sĩ tử có thể tham khảo đề thi chính thức thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2019 với mã đề 301 tại đây:

đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD
đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD năm 2019

Dưới đây là đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD chính thức của Bộ GD&ĐT mà các thí sinh có thể tham khảo:

Đáp án môn GDCD – mã đề 301
81C82D83A84D85C86C87A88D89B90A
91C92A93A94D95B96D97C98D99C100B
101A102A103C104B105A106D107D108A109A110C
111C112A113D114D115A116C117D118C119C120A
Đáp án môn GDCD – mã đề 302
81D82B83B84D85D86C87A88A89C90D
91B92A93A94C95B96B97C98A99D100B
101D102A103D104C105C106B107D108D109B110A
111B112B113C114A115B116D117A118A119B120A
Đáp án môn GDCD – mã đề 303
81C82D83A84D85A86B87D88B89C90A
91B92D93A94D95B96C97A98A99B100C
101B102B103C104B105D106D107C108C109A110C
111C112A113A114D115B116A117D118A119D120B
Đáp án môn GDCD – mã đề 304
81B82D83C84B85C86C87A88B89D90B
91C92D93C94A95D96B97B98B99D100A
101C102D103A104D105A106B107A108C109A110A
111C112D113A114B115C116B117C118C119B120A
Đáp án môn GDCD – mã đề 305
81C82D83A84C85B86C87A88C89D90D
91D92A93B94C95A96B97A98D99C100B
101C102D103C104A105B106B107C108C109B110D
111A112D113A114C115C116B117A118D119D120A

đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD

Đáp án môn GDCD – mã đề 306
81D82B83D84A85C86D87C88C89B90D
91A92B93B94D95C96A97C98A99C100B
101D102B103D104C105B106C107B108C109B110C
111B112D113D114D115B116C117B118D119B120D
Đáp án môn GDCD – mã đề 307
81C82B83A84B85A86C87D88A89B90B
91C92A93A94A95B96C97C98A99D100B
101D102B103D104D105C106B107D108B109C110D
111B112B113C114D115D116D117B118C119D120C
Đáp án môn GDCD – mã đề 308
81D82B83A84A85D86D87C88C89D90B
91A92B93B94D95A96A97D98B99D100A
101A102B103A104D105B106D107A108B109C110A
111B112A113D114B115A116B117D118C119D120D
Đáp án môn GDCD – mã đề 309
81B82C83B84C85C86A87B88D89D90A
91D92C93C94D95B96B97C98A99D100A
101D102A103B104C105D106A107C108A109D110C
111A112A113D114C115A116D117C118A119C120C
Đáp án môn GDCD – mã đề 310
81D82C83C84C85A86C87B88D89B90C
91B92C93B94A95A96C97B98D99D100A
101D102C103D104D105A106D107B108B109B110A
111C112A113C114B115C116B117B118C119A120D
Đáp án môn GDCD – mã đề 311
81D82D83A84C85C86A87C88B89C90C
91B92C93A94B95A96A97D98C99B100D
101D102C103A104D105A106A107B108D109C110D
111A112B113C114B115D116D117C118A119B120B
Đáp án môn GDCD – mã đề 312
81B82C83D84A85A86A87C88A89B90B
91B92D93B94B95C96D97B98C99D100B
101B102A103A104C105A106D107A108C109A110C
111B112C113C114B115A116B117B118C119C120C
Đáp án môn GDCD – mã đề 313
81D82A83C84C85B86A87B88C89D90B
91A92C93D94B95D96A97C98D99A100B
101D102A103B104C105A106C107B108D109C110A
111B112A113A114C115C116C117A118C119B120B
Đáp án môn GDCD – mã đề 314
81B82A83B84C85D86C87A88B89D90A
91D92C93A94A95D96A97B98B99D100A
101A102D103C104B105C106D107C108B109D110A
111C112D113A114C115C116D117A118C119C120B
Đáp án môn GDCD – mã đề 315
81B82A83C84B85D86B87D88B89C90A
91B92A93B94D95C96C97A98C99D100B
101A102B103B104A105C106A107C108B109B110A
111A112C113C114B115A116C117A118A119B120B
Đáp án môn GDCD – mã đề 316
81D82A83A84C85D86C87B88A89B90C
91B92D93A94D95A96D97D98A99C100C
101D102C103D104C105B106D107B108D109A110C
111A112D113D114C115A116B117B118A119B120D
Đáp án môn GDCD – mã đề 317
81B82A83C84A85D86C87A88C89C90C
91D92C93B94A95D96B97A98B99C100D
101A102D103A104C105B106B107A108B109D110B
111C112A113C114B115D116D117D118C119B120D
Đáp án môn GDCD – mã đề 318
81C82A83D84B85D86D87D88C89B90C
91A92A93A94B95B96D97C98D99C100C
101C102B103B104D105B106D107A108A109B110D
111C112B113C114D115C116C117D118B119C120B
Đáp án môn GDCD – mã đề 319
81B82A83C84B85A86A87B88D89A90D
91A92B93A94D95A96A97B98D99D100D
101C102C103B104D105C106D107D108A109B110A
111D112D113A114B115A116D117A118B119B120A
Đáp án môn GDCD – mã đề 320
81B82B83B84D85D86A87B88C89D90D
91B92C93A94A95B96C97D98D99A100A
101B102A103C104B105C106A107B108C109B110B
111D112C113D114A115A116C117C118A119C120D
Đáp án môn GDCD – mã đề 321
81A82C83C84B85A86B87C88B89A90C
91D92C93D94C95D96D97C98D99B100D
101D102A103B104C105C106B107C108A109A110A
111B112D113B114C115A116D117A118D119D120B
Đáp án môn GDCD – mã đề 322
81C82B83C84D85C86C87A88D89D90A
91A92B93C94B95A96A97D98B99A100C
101D102D103B104D105D106C107D108D109C110A
111A112D113B114A115B116C117A118C119B120B
Đáp án môn GDCD – mã đề 323
81D82D83B84C85D86C87C88B89D90C
91D92D93A94B95A96B97B98D99B100A
101D102B103B104A105C106A107C108A109D110A
111C112A113A114D115C116D117C118A119D120D
Đáp án môn GDCD – mã đề 324
81D82C83C84D85D86C87D88B89A90A
91A92D93A94B95A96B97B98A99B100B
101B102C103D104C105A106D107D108D109B110D
111D112C113A114A115B116C117C118A119B120B

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của môn GDCD trong chương trình học, nhưng suy cho cùng đây cũng là một môn học khá khó cho học sinh. Luyện thi Đa Minh sẽ cố gắng cập nhật các thông tin về bài thi, đáp án đề thi THPT Quốc gia môn GDCD chính xác, nhanh chóng nhất. Một lần nữa chúc các sĩ tử có thể hoàn thành bài thi một cách bình tĩnh, tự tin, thoải mái nhé.

Bạn đang xem bài viết: Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn GDCD ❣️ chính xác nhất. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts