Toán học lớp 10 – Chân trời sáng tạo – Đề thi học kì 2 – Năm học 2022 – 2023 – Đề 1 – Tiết 1
Toán học lớp 10 – Chân trời sáng tạo – Đề thi học kì 2 – Năm học 2022 – 2023 – Đề 1 – Tiết 1

Cùng tham khảo Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán 10 năm 2019-2020 – Trường THPT Bắc Thăng Long dưới đây, giúp các em ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình và chuẩn bị kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn. | Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán 10 năm 2019-2020 – Trường THPT Bắc Thăng Long ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2019 -2020 TRƯỜNG THPT BẮC THĂNG LONG MÔN: TOÁN, LỚP 10 Bài tập 1. A. Tìm tập xác định của hàm số 1 x +5 1 1) y = 2 + −x ; 2) y = 2 + ; x − 4x − 5 x −4 1−x x4 1 3) y = ; 4) y = . 1−x − 1+ x x −1 + x2 − x 2 1 B. Tìm tập giá trị thực của tham số m để hàm số y = x − m + xác định m +2−x trên (−1; 0 . Bài tập 2. Xét tính chẵn lẻ của hàm số 1) y = x 3 − x ; 2) y = x 4 + x ; 3−x + 3 +x x −1 + x +1 3) y = ; 4) y = ; x −1 x4 2x − 1 ,x > 1 5) y = x 2 , −1 ≤ x ≤ 1 . −2x − 1 , x < −1 Bài tập 3. Cho hàm số y = x 2 − 2x − 3 có đồ thị (P ) 1) Khảo sát và vẽ đồ thị (P ) của hàm số; 2) Tìm tọa độ giao điểm của (P ) và đường thẳng d : y = −x − 2 ; 3) Tìm m để đường thẳng dm : y = −x + m cắt đồ thị (P ) tại hai điểm phân biệt A, B khác phía với Oy , khi đó A, B nằm về phía nào; 4) Tìm m để đường thẳng ∆m : y = −3x + m cắt đồ thị (P ) tại hai điểm phân biệt có hoành độ thỏa mãn x 12 + x 22 + (x 1 + 2)(x 2 + 2) = 5 ; ( ) 5) Tìm m để phương trình (x + 1) x − 3 = m có 3 nghiệm phân biệt. Bài tập 4. Cho hàm số y = −x 2 + 4x − 3 có đồ thị (P ) 1) Khảo sát và vẽ đồ thị (P ) của hàm số; 2) Tìm m để phương trình x 2 − 4x + m = 0 có duy nhất 1 nghiệm trên −1; 4) ; 3) Tìm m để đường thẳng ∆m : y = 2x + m cắt đồ thị (P ) tại hai điểm phân biệt có hoành độ thuộc 0; 5) . 4) Từ đồ thị (P ) suy ra đồ thị hàm số y = x 2 − 4x + 3 ; 1 | Page 5) Tìm m để phương trình x 2 − 4 x + m = 0 có 4 nghiệm phân biệt; x 2 − 4x − m 6) Tìm m để phương trình = 0 có nghiệm duy nhất. x + 4 + 3−x Bài tập 5. A. Tìm hàm số bậc nhất y = ax + b biết đồ thị là đường thẳng d 1) Đi qua điểm A (1; 3) và d cùng với hai .

Bạn đang xem bài viết: Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán 10 năm 2019-2020 – Trường THPT Bắc Thăng Long. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.