Tất Cả Các Môn Lớp 8 – Dành Cho 2K10 Học Bộ Sách Mới”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CI0CEJHeChgZIhMIl6eTs6rt_wIVq_RMAh1maQk6″,”loggingUrls”:[{“baseUrl”:”https://www.youtube.com/pagead/paralleladinteraction?ai=C4PUfFgSgZIvGMbW5s8IPwMGvgA8Aiob-29QRABABIABgwQWCARNwYXJ0bmVyLXlvdXR1YmUtc3JwqAMEqgQXT9DBqGszQr2orFINZ9vGMkORxhlpqmeQBwSoB-edsQKoB-idsQKoB4QIqAfOp7EC0ggPCIBBEAEYXjICggI6AoBAsAsBugs-CAMQBRgMIAsoBTAFQAFIAFhqYABoAHABiAEAkAEBmAEBogELCgCYAgKoAgHYAgKoAQHAAQHQAQHgAQGAAgGgFwE\u0026sigh=oWMa3NQsAf8\u0026cid=CAASFeRom2Bl1u7Ig9gqpWVPNR31NweTaA\u0026ad_mt=[AD_MT]\u0026acvw=[VIEWABILITY]\u0026gv=[GOOGLE_VIEWABILITY]\u0026nb=%5BNB%5D\u0026label=video_click_to_advertiser_site
Tất Cả Các Môn Lớp 8 – Dành Cho 2K10 Học Bộ Sách Mới”,”navigationEndpoint”:{“clickTrackingParams”:”CI0CEJHeChgZIhMIl6eTs6rt_wIVq_RMAh1maQk6″,”loggingUrls”:[{“baseUrl”:”https://www.youtube.com/pagead/paralleladinteraction?ai=C4PUfFgSgZIvGMbW5s8IPwMGvgA8Aiob-29QRABABIABgwQWCARNwYXJ0bmVyLXlvdXR1YmUtc3JwqAMEqgQXT9DBqGszQr2orFINZ9vGMkORxhlpqmeQBwSoB-edsQKoB-idsQKoB4QIqAfOp7EC0ggPCIBBEAEYXjICggI6AoBAsAsBugs-CAMQBRgMIAsoBTAFQAFIAFhqYABoAHABiAEAkAEBmAEBogELCgCYAgKoAgHYAgKoAQHAAQHQAQHgAQGAAgGgFwE\u0026sigh=oWMa3NQsAf8\u0026cid=CAASFeRom2Bl1u7Ig9gqpWVPNR31NweTaA\u0026ad_mt=[AD_MT]\u0026acvw=[VIEWABILITY]\u0026gv=[GOOGLE_VIEWABILITY]\u0026nb=%5BNB%5D\u0026label=video_click_to_advertiser_site

Đề cương ôn tập giữa kì 2 Toán 8 có đáp án

Đề cương ôn tập giữa kì 2 Toán 8 có đáp án.

Đề cương ôn tập giữa kì 2 Toán 8 có đáp án; Đề cương ôn tập gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận. Các câu hỏi đều có hướng dẫn và đáp án chi tiết. Dưới đây là phần mô tả một số câu hỏi có trong đề cương ôn tập.

TRÍCH DẪN ĐỀ CƯƠNG TOÁN 8 GIỮA HỌC KÌ 2

Bài 8. Lúc 7 giờ sáng một ô tô xuất phát từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 60 km/h. Cũng cùng thời gian ấy một xe máy xuất phát từ tỉnh B về tỉnh A với vận tốc 50 km/h. Biết hai tỉnh A và B cách nhau 220 km. Hỏi sau bao lâu 2 xe gặp nhau và gặp nhau lúc mấy giờ?

Bài 9. Một người lái ô tô dự định với vận tốc 48 km/h. Nhưng sau khi đi 1h với vận tốc ấy , ô tô bị tàu hỏa chặn dừng 10 phút . Do đó để đến B đúng thời gian quy định người đó đã tăng tốc thêm 6km/h. Tính quãng đường AB?

Bài 10. Một canô chạy xuôi dòng từ A đến B xong chạy ngược dòng từ B về A. Thời gian đi xuôi ít hơn thời gian đi ngược là 40 phút . Biết vận tốc dòng nước là 3 km/h; vận tốc của canô là 27 km/h. Tính khoảng cách AB ?

Nếu các bạn thấy trang Ươm mầm hữu ích, các bạn hãy ấn “Thích” và “Chia sẻ” lên trang Facebook của bạn để cho nhiều người cùng sử dụng (sau khi ấn “Thích” và “Chia sẻ”; các bạn sẽ được thi thử miễn phí không bị giới hạn bởi số đề thi). Ươm mầm tri thức sẽ cập nhật càng nhiều đề thi, đáp án và nhiều tính năng khác nữa.

Bạn đang xem bài viết: Đề cương ôn tập giữa kì 2 Toán 8 có đáp án. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.