Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 chương 1 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm module 7 THCS
Bài tập trắc nghiệm module 7 THCS

Trọng tâm chương 1 Vật lý 7 có gì?

Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 chương 1 bao gồm đầy đủ 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Qua bài kiểm tra này, các em học sinh sẽ tự đánh giá được mức độ nhận thức các vấn đề quang học mở đầu vật lý lớp 7. Chương 1 bao gồm các phần quan trọng sau:

  • Nhận biết đâu là ánh sáng, nguồn sáng, vật sáng.
  • Sự truyền ánh sáng. Định luật truyền thẳng của ánh sáng
  • Định luật phản xạ ánh sáng
  • Nhận biết và giải quyết các bài tập liên quan đến ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng. Thực hành quan sát và vẽ ảnh của vật tạo bởi gương phẳng
  • Gương cầu lồi, gương cầu lõm

Tham khảo thêm Đề thi vật lý 7 học kì 2

Các dạng bài tập phần Quang học lớp 7

Chương trình lớp 7 mới dừng lại ở mức độ giới thiệu các khái niệm quang học. Qua đó các em có thể nắm bắt được một cách cơ bản những kiến thức cần thiết. Sau đó, các em sẽ được đào sâu hơn về quang học ở chương trình vật lý lớp 9. Phần Quang là 1 trong 4 phần quan trọng nhất của Vật lý. Vì vậy, các em cần nắm chắc các lý thuyết cơ bản nhất, sau đó mới có thể áp dụng làm bài tập

  • Dạng 1: Bài tập về sự truyền thẳng của ánh sáng
  • Dạng 2: Xác định cách bố trí gương phẳng
  • Dạng 3: Vẽ đường đi của tia sáng qua gương phẳng, ảnh của vật qua gương phẳng
  • Dạng 4: Xác định số ảnh, vị trí ảnh của một vật qua gương phẳng
  • Dạng 5: Xác định thị trường của gương

Chúc các em ôn tập và đạt kết quả tốt với đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 chương 1!

Sưu tầm: Lê Anh

Bạn đang xem bài viết: Đề kiểm tra 1 tiết vật lý 7 chương 1 có đáp án. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts