Đề kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 4

MA TRẬN ĐỀ THI:

Đề kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 4

NĂM HỌC 2017-2018

(Thời gian 40 phút)

I/ Phần trắc nghiệm:

Khoanh tròn câu trả lời đúng

Bài 1: Đọc số sau: 24 534 142

A, Hai mươi bốn nghìn năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai

B, Hai triệu bốn nghìn năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai

C, Hai mươi bốn triệu năm trăm ba mươi bốn nghìn một trăm bốn mươi hai

D, Hai mươi bốn triệu năm trăm ba mươi bốn triệu một trăm bốn mươi hai

Bài 2. Giá trị chữ số 8 trong số 4 8967 là:

A, 8 B. 80 C. 800 D. 8000

Bài 3. Số lớn nhất trong các số: 684 257; 684 275; 684 750; 684 725

A, 684 257 B. 684 750 C. 684 275 D. 684 725

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

5 tấn 83 kg = …………………. kg là:

A, 583 B. 5830 C. 5083 D. 5038

Bài 5.

2 phút 10 giây = ………………. giây là:

A, 30 B. 70 C. 210 D. 130

Bài 6: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Với a = 15 thì biểu thức: 256 – 3 x a có giá trị là:

A, 211 B. 221 C. 231 D. 241

II/ Phần tự luận:

Câu 1: Đặt tính rồi tính

845763 + 96858 607549 – 536857

Câu 2: Gia đình bác Hà năm đầu thu hoạch được 60 tạ thóc. Năm thứ hai bác Hà thu hoạch bằng 1/2 năm đầu, năm thứ ba thu hoạch gấp đôi năm đầu. Hỏi trung bình mỗi năm bác hà thu hoạch bao nhiêu tạ.

* * *

* *

*

HƯỚNG DẪN CHẤM

Đề kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 4

NĂM HỌC 2017-2018

MÔN TOÁN (10 ĐIỂM)

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Học sinh điền đúng mỗi câu đạt 1 điểm

Câu 1: (1 điểm) ý C

Câu 2: (1 điểm) ý D

Câu 3: (1 điểm) ý B

Câu 4: (1 điểm) ý D

Câu 5: (1 điểm) ý D

Câu 6: (1 điểm) ý A

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 1: 1 điểm: Học sinh làm đúng mỗi phép tính đạt 0,5 điểm

Câu 2: 3 điểm

Số tạ thóc năm thứ hai bác Hà thu hoạch được (đạt 1 điểm)

60 : 2 = 30 (tạ)

Số tạ thóc năm thứ ba bác Hà thu hoạch được (đạt 1 điểm)

60 x 2 = 120 (tạ)

Số thóc trung bình mỗi năm bác hà thu hoạch được là (đạt 1 điểm)

(60 + 30 + 120) : 3 = 70 (tạ)

Đáp số: 70 (tạ)

Xem thêm:

Đề luyện kiểm tra cuối học kỳ II – Toán 4 – Tiểu học Bản Cầm năm 2014-2015

Bài kiểm tra định kì cuối HKII – Toán lớp 4 – Trường TH Sông Nhạn năm học 2014-2015

Bạn đang xem bài viết: Đề kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 4 năm học 2017-2018 theo Thông tư 22. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.