HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC TOÁN CẤP TRƯỜNG LỚP 7 VÒNG 7 NĂM HỌC 2022 2023
HƯỚNG DẪN GIẢI VIOLYMPIC TOÁN CẤP TRƯỜNG LỚP 7 VÒNG 7 NĂM HỌC 2022 2023

Hiện nay phần lớn cách luyện thi giải toán trên mạng là ôn luyện thi theo vòng trên máy tính. Việc ôn luyện làm trực tiếp trên máy tính sẽ giúp học sinh quen với tốc độ làm bài thi thật cũng như nắm rõ được các vòng thi. Tuy nhiên các ôn luyện này lại có một số bất lợi là các dạng toán không được phân bổ đề, không có đáp án để học sinh biết được đâu là đúng sai và sai thì làm thế nào cho đúng, đặc biệt là giải toán trên mạng lớp 1 vì các em còn nhỏ chưa thể bắt kịp hết với tốc độ thi trên máy để tìm ra lỗi sai của mình. Chính vì vậy đề thi giải toán trên mạng lớp 1 Violympic năm 2015 – 2016 vòng 5 đến vòng 10 mà TKBooks tổng hợp dưới đây sẽ rất giúp ích cho các thầy cô giáo hay các vị phụ huynh sử dụng để ôn tập cho các em, vừa có thể tổng hợp được dạng toán vừa chữa được từ từ sau khi giải xong.

I. Đề thi giải toán trên mạng lớp 1 Violympic năm 2015 – 2016 vòng 5 đến vòng 10

Dưới đây là đề thi giải toán trên mạng lớp 1 Violympic năm 2015 – 2016 vòng 5 đến vòng 10 có kèm thêm đáp án.

1. Đề thi giải toán trên mạng lớp 1 Violympic năm 2015 – 2016 vòng 5 đến vòng 10

Dưới đây là tổng hợp đề các vòng từ vòng 5 đến vòng 10 đề thi giải toán trên mạng lớp 1 Violympic năm 2015 – 2016, các em học sinh có thể làm từ từ từng vòng một, làm xong 1-2 vòng có thể so sánh đáp án và đi tìm lời giải cho những câu mà mình chưa trả lời đúng, chưa biết cách làm.

Vòng 5

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm nhé!

Câu 1: 3 + 1 + 0 = ………….
Câu 2: 4 – 2 + 3 = ………..
Câu 3: 3 – 2 + 3 = …………..
Câu 4: 3 – 1 + 3 = …………..
Câu 5: 3 – 1 + 2 = ………….
Hãy điền dấu >, <, = vào chỗ chấm cho thích hợp nhé!
Câu 6: 6 ……….. 4 + 1
Câu 7: 5 + 0 ………. 3 + 2
Câu 8: 8 …………. 7
Câu 9: 3 – 1 …………… 4 – 2
Câu 10: 3 + 1 ………….. 4 + 0

Bài 2: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

Vòng 6

Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm:

…. + 4 = 4

Câu 2.2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm:

…. + 1 = 1

Câu 2.3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm:

3 + ….. = 4 + 0

Câu 2.4: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm:

…. + 1 = 3 + 1

Câu 2.5: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm:

3 + ….. + 0 = 0 + 4 + 1

Bài 3: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Vòng 7

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Câu 1.1: Tính: 4 + 1 = …………

 1. 1 b. 2 c. 3 d. 5

Câu 1.2: Tính: 4 – 1 = ………..

 1. 1 b. 2 c. 3 d. 4

Câu 1.3: Tính: 4 – 3 = …………

 1. 1 b. 2 c. 3 d. 4

Câu 1.4: Tính: 3 + 2 = ………..

 1. 1 b. 2 c. 3 d. 5

Câu 1.5: Hãy chọn đáp án đúng: …………. = 4 – 1

 1. 1 b. 1 + 2 c. 4 d. 2

Câu 1.6: Hãy chọn đáp án đúng: 2 + ………. = 4

 1. 1 + 3 b. 2 c. 2 + 1 d. 4

Câu 1.7: Chọn đáp án đúng: ………… – 2 = 3 – 1
1 b. 2 c. 3 d. 4
Câu 1.8: Chọn đáp án đúng: 4 – 1 = 3 + …………
1 b. 2 c. 0 d. 4
Câu 1.9: Hãy chọn đáp án đúng: ……………. = 4 – 3 + 1
1 b. 2 + 1 c. 1 + 1 d. 4
Câu 1.10: Hãy chọn đáp án đúng: 3 + 1 – ………….. = 2
1 b. 2 c. 3 d. 2 + 1

Bài 2: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: …………. – 1 = 2

Câu 3.2: 2 – ………… = 1

Câu 3.3: 4 – …………… = 3

Câu 3.4: 3 + 1 = …………

Câu 3.5: ………… – 1 = 3

Câu 3.6: 1 + …………. = 3

Câu 3.7:……… + 0 = 5

Câu 3.8: 1 + ………. = 5

Câu 3.9: Hãy điền dấu >, <, = vào chỗ chấm cho thích hợp:

4 – 3 ………….. 0

Câu 3.10: 1 …………. 4 – 3

Vòng 8

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4 – 3 + 1 = ……………

Câu 2.2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4 – 1 – 1 = …………..

Câu 2.3: Chọn đáp án đúng: 5 – 2 = ………….

 1. 1 + 3 B. 1 + 1 C. 4 D. 0 + 3

Câu 2.4: Chọn đáp án đúng: …. = 4 – 1

 1. 2 + 2 B. 4 – 2 C. 5 – 3 D. 2 + 1

Câu 2.5: Chọn đáp án đúng: 4 – 1 – 1 = 3 + 1 – …….

 1. 2 B. 4 C. 1 D. 3

Bài 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 3.1: 1 – …. = 1

Câu 3.2: 5 – ….. = 3

Câu 3.3: 2 – 1 = ………

Câu 3.4: 2 – ….. = 2

Câu 3.5: 5 – 1 – 0 = ….. + 2

Câu 3.6: 4 – 1 – 1 = …… + 0

Câu 3.7: 3 – 2 = 4 – ….. – 0

Câu 3.8: 2 + ….. – 0 – 1 = 1 + 3 – 1

Câu 3.9: 1 + 2 + ….. = 4 – 1 + 1 – 0

Câu 3.10: 2 + 1 + ….. = 4 – 1- 0 + 1

Vòng 9

Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 2.1: Tính: 5 – 3 + 4 = ……….

Câu 2.2: Tính: 7 – 3 – 0 = …………

Câu 2.3: Tính: 6 – 3 – 1 = …………

Câu 2.4: Tính: 6 – 1 + 2 = …………

Câu 2.5: Chọn đáp án đúng: ….. = 5 + 3 – 2

8 B. 3 + 2 C. 8 – 6 D. 5 + 1

Câu 2.6: Chọn đáp án đúng: 7 – 5 + 1 = ……….

 1. 1 B. 3 + 1 C. 2 D. 1 + 2

Câu 2.7: Chọn đáp án đúng: 8 – 5 – 3 = ………

 1. 2 – 2 B. 1 + 3 C. 1 + 2 D. 3

Câu 2.8: Chọn đáp án đúng: 1 + 3 + 3 = …… + 4 + 2

 1. 3 B. 2 C. 0 D. 1

Câu 2.9: Điền số thích hợp vào chỗ (…)

5 + 2 – 3 = ….. – 2 – 1

Câu 2.10: Điền số thích hợp vào chỗ (…)

5 – …. + 1 = 4 – 4 + 2

Bài 3: Tìm cặp bằng nhau

Vòng 10

Bài 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ (…)

Câu 1.1: 9 – 9 = 8 – 8 – ……..

Câu 1.2: …….. – 2 + 7 = 9

Câu 1.3: 9 – 2 = 4 – ….. + 6

Câu 1.4:……. – 2 + 6 = 2 + 8

Câu 1.5: 9 – ……. – 5 = 8 – 5

Câu 1.6: …….. – 2 + 7 = 1 + 8

Câu 1.7: ……… – 2 = 9 – 7 + 5

Câu 1.8: 2 + 8 = 5 + ……….. + 0

Câu 1.9: 10 – 0 – 6 = ………. + 8 – 6

Câu 1.10: Hãy điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ (…)

9 – 4 …………… 9 – 3 – 1

Bài 2: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự tăng dần

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 3.1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9 – 6 + 2 = ………..

Câu 3.2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9 – 4 – 4 = ………..

Câu 3.3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 7 – 8 = …………

Câu 3.4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9 – 5 – 4 = ………..

Câu 3.5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 9 – 8 + ……… = 9 – 3 + 1

2. Đáp án đề thi giải toán trên mạng lớp 1 Violympic năm 2015 – 2016 vòng 5 đến vòng 10

Đáp án bộ đề thi giải toán trên mạng lớp 1 Violympic năm 2015 – 2016 như sau, lưu ý các em học sinh chỉ xem đáp án sau khi đã bấm giờ và làm hết các câu trong 1 vòng.

Vòng 5

Bài 1

Câu 1: 4

Câu 2: 5

Câu 3: 4

Câu 4: 5

Câu 5: 4

Câu 6: >

Câu 7: =

Câu 8: >

Câu 9: =

Câu 10: =

Bài 2: 0 < 3 – 2 < 4 – 2 < 1 + 3 < 3 + 2 < 6 < 7 < 8 < 9 < 10

Vòng 6

Bài 1: 1 + 0 + 3 = 0 + 2 + 2; 0 + 0 + 0 + 2 = 0 + 0 + 2 + 0; 0 + 0 + 0 = 0 + 0 + 0 + 0; 2 + 0 + 2 + 1 = 2 + 1 + 2 + 0; 0 + 2 + 0 + 1 = 0 + 1 + 2 + 0

Bài 2

Câu 2.1: 0

Câu 2.2: 0

Câu 2.3: 1

Câu 2.4: 3

Câu 2.5: 2

Bài 3: 0 + 1 < 0 + 1 + 1 < 2 + 1 + 0 < 1 + 0 + 3 < 1 + 3 + 1 < 6 hình tròn < 7 hình tròn < 8 hình tròn < 9 hình tròn < 10 hình tròn

Vòng 7

Bài 1

Câu 1.1: d

Câu 1.2: c

Câu 1.3: a

Câu 1.4: d

Câu 1.5: b

Câu 1.6: b

Câu 1.7: d

Câu 1.8: c

Câu 1.9: c

Câu 1.10: b

Bài 2: 0 < 2 + 2 – 3 < 3 – 2 + 1 < 2 + 3 – 1 – 1 < 4 – 2 + 3 – 1 < 4 – 2 + 1 < Số liền sau số 5 < 7 < Số liền trước số 9 < 9

Bài 3

Câu 3.1: 2

Câu 3.2: 1

Câu 3.3: 1

Câu 3.4: 4

Câu 3.5: 4

Câu 3.6: 2

Câu 3.7: 5

Câu 3.8: 4

Câu 3.9: >

Câu 3.10: =

Vòng 8

Bài 1: 5 – 4 < 4 – 3 + 1 < 4 + 1 – 2 – 0 < 2 + 3 – 1 < Số liền trước số 6 < Số liền sau số 5 < 7 < Số liền sau số 7 < 9 < Số liền sau số 9

Bài 2

Câu 2.1: 2

Câu 2.2: 2

Câu 2.3: D

Câu 2.4: D

Câu 2.5: A

Bài 3

Câu 3.1: 0

Câu 3.2: 2

Câu 3.3: 1

Câu 3.4: 0

Câu 3.5: 2

Câu 3.6: 2

Câu 3.7: 3

Câu 3.8: 2

Câu 3.9: 1

Câu 3.10: 1

Vòng 9

Bài 1: 6 – 2 – 4 < 4 + 3 – 6 < 7 – 1 + 2 – 6 < 4 + 4 – 2 – 3 < 6 – 5 + 4 – 1 < 8 – 6 + 2 + 1 < 8 – 5 + 4 – 1 < 8 – 2 + 1 + 0 < số lớn nhất có một chữ số < số bé nhất có hai chữ số

Bài 2

Câu 2.1: 6

5 – 3 + 4 = 2 + 4 = 6

Câu 2.2: 4

Câu 2.3: 6 – 3 – 1 = 3 – 1 = 2

Câu 2.4: 6 – 1 + 2 = 5 + 2 = 7

Câu 2.5: D

Câu 2.6: D

Câu 2.7: A

Câu 2.8: D

Câu 2.9: 7

Câu 2.10: 4

Bài 3: 6 – 2 = 4 – 0; 4 + 1 = 6 – 1; 5 – 2 = 7 – 4; Số nhỏ nhất có hai chữ số = 10; Số lớn nhất có một chữ số = 10

Vòng 10

Bài 1

Câu 1.1: 0

Câu 1.2: 4

Câu 1.3: 3

Câu 1.4: 6

Câu 1.5: 1

Câu 1.6: 4

Câu 1.7: 9

Câu 1.8: 5

Câu 1.9: 2

Câu 1.10: =

Bài 2: Số bé nhất có một chữ số < 9 – 2 – 4 – 2 < 7 + 2 – 2 – 4 < Sáu cộng ba rồi trừ năm < 9 – 3 + 2 – 3 < 9 – 5 + 4 – 2 < Sáu trừ 2 rồi cộng ba < Hai cộng ba rồi cộng ba < Số lớn nhất có một chữ số < Số bé nhất có hai chữ số

Bài 3

Câu 3.1: 5

Câu 3.2: 1

Câu 3.3: 1

Câu 3.4: 0

Câu 3.5: 6

II. Lưu ý để làm tốt đề thi đề thi giải toán trên mạng lớp 1 Violympic năm 2015 – 2016 vòng 5 đến vòng 10

TKBooks sẽ đưa ra một số lưu ý để làm tốt đề thi đề thi giải toán trên mạng lớp 1 Violympic năm 2015 – 2016 vòng 5 đến vòng 10.
– Đối với ôn luyện và làm đề trên máy thì việc làm đề trên giấy sẽ khác hơn một chút, việc nhìn giấy sẽ thoải mái và dễ chịu hơn nhìn máy tính nên khi chấm kết quả phải trừ đi một ít điểm thì mới sát thực tế được, vì thật ra khi đi thi thật còn có yếu tố tâm lý ảnh hưởng nữa.
– Sau khi làm đề giải toán trên mạng lớp 1 Violympic năm 2015 – 2016 vòng 5 đến vòng 10 cần với rút ra được các dạng toán xuất hiện trong đề để tổng hợp thành các chuyên đề riêng. Đương nhiên việc tổng hợp thành chuyên đề này đối với các em học sinh lớp 1 là rất khó nên các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh cần chọn lọc kỹ càng và hướng dẫn lại cho các em.
– Khi ôn tập ngoài việc ôn làm theo đề thì các em cần ôn theo cả dạng nữa, và học thêm cả các cánh tính nhanh đơn giản.
– Các em ôn tập với tốc độ vừa, phù hợp, không ôn quá sức vì các em lớp 1 còn rất nhỏ, cách học thích hợp nhất cho các em và vừa học vừa cân đối với việc chơi, không ép các em học quá nhiều.

Trên đây là đề thi giải toán trên mạng lớp 1 Violympic năm 2015 – 2016 vòng 5 đến vòng 10 cùng với một số lưu ý mà TKBooks mang đến, hy vọng những chia sẻ trên hữu ích cho tất cả các em. Chúc các em học sinh ôn tập và thi tốt!

Bạn đang xem bài viết: Đề thi giải toán trên mạng lớp 1 Violympic năm 2015. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.