Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bắc Giang mã đề 111 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 20 câu, chiếm 5 điểm, phần tự luận gồm 3 câu, chiếm 5 điểm, thời gian làm bài 90 phút, ưu điểm của hình thức thi kết hợp này là vừa kiểm tra được khả năng nhạy bén của học sinh, đưa được nhiều nội dung kiến thức Toán 11 vào bài thi, vừa kiểm tra được khả năng tư duy logic và trình bày bài giải của học sinh lớp 11, đề thi có đáp án phần trắc nghiệm và lời giải phần tự luận.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bắc Giang:
+ Trong không gian, mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng cắt nhau tại hai điểm phân biệt thì cả ba đường thẳng đó cùng nằm trên một mặt phẳng.
B. Nếu ba đường thẳng đồng quy thì chúng cùng nằm trên một mặt phẳng.
C. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng cho trước thì cả ba đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng.
D. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng cắt đường thẳng còn lại.
[ads]
+ Mệnh đề nào dưới đây sai ?
A. Hàm số y = tanx là hàm số lẻ. B. Hàm số y = cosx là hàm số chẵn.
C. Hàm số y = sinx là hàm số chẵn. D. Hàm số y = cotx là hàm số lẻ.
+ Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực nhật. Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ.

Bạn đang xem bài viết: Đề thi học kỳ 1 Toán 11 năm học 2018 – 2019 sở GD và ĐT Bắc Giang. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.