Đề thi học kỳ 1 Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Yên Lạc – Vĩnh Phúc gồm 08 câu trắc nghiệm và 04 câu tự luận, thời gian học sinh làm bài thi là 60 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi học kỳ 1 Toán 8 năm 2020 – 2021 phòng GD&ĐT Yên Lạc – Vĩnh Phúc:
+ Cho hình thoi ABCD, gọi O là giao điểm của hai đường chéo. Vẽ đường thẳng qua B và song song với AC, vẽ đường thẳng qua C và song song với BD, hai đường thẳng đó cắt nhau ở K.
a) Chứng minh tứ giác OBKC là hình chữ nhật.
b) Chứng minh AB = OK.
c) Tìm điều kiện của hình thoi ABCD để tứ giác OBKC là hình vuông.
+ Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là sai?
A.Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành.
B. Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
C. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.
D. Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và vuông góc với nhau là hình thoi.
+ Cho tứ giác ABCD là hình thang có hai đáy AB//CD. Biết MN là đường trung bình của hình thang và AB = 24 cm; MN = 32 cm. Khi đó độ dài cạnh đáy CD là?

Bạn đang xem bài viết: Đề thi học kỳ 1 Toán 8 năm 2020. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.