Địa Lí Lớp 7 Bài 18 | Vấn Đề Khai Thác Sử Dụng Và Bảo Vệ Rừng A-Ma-Dôn Trang 160 Chân Trời Sáng Tạo
Địa Lí Lớp 7 Bài 18 | Vấn Đề Khai Thác Sử Dụng Và Bảo Vệ Rừng A-Ma-Dôn Trang 160 Chân Trời Sáng Tạo

Tham khảo tài liệu ‘địa lý 7 – môi trường nhiệt đới gió mùa’, tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bài 7 MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA. 1. MỤC TIÊU a. Kiến thức – Học sinh nắm sơ bộ nguyên nhân hình thành gió mùa ở đới nóng và đặc điểm của gió mùa mùa hạ gió mùa mùa đông. – Nắm được 2 đặc điểm cơ bản của môi trường nhiệt đới gió mùa nhiệt độ lượng mưa thay đoi gió mùa thời tiết diễn biến thất thường – Hiểu được môi trường nhiệt đới gió mùa là môi trường đặc sắc ở đới nóng. b. Kỹ năng Rèn kỹ năng đọc bản đồ biểu đồ nhiệt độ lượng mưa ảnh địa lý và nhận biết khí hậu nhiệt đới gió mùa qua biểu đồ. c. Thái độ Liên hệ thực tế với khí hậu VN. 2. CHUẨN BỊ a. Giáo viên Giáo án Tập bản đồ lược đồ môi trường địa lý Sgk b. Học sinh Sgk Tập bản đồ chuấn bị câu hỏi trong sách giáo khoa 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC – Trực quan – Hoạt động nhóm 4. TIẾN TRÌNH . Ổn định lớp KTSS 1 . KTBC 4 . Trình bày đặc điểm khí hậu môi trườngnhiệt đới – Khí hậu nhiệt đới nóng lượng mưa tập trung vào 1 mùa. – Càng gần 2 chí tuyến thời kỳ khô hạn càng kéo dài và biên độ dao động nhiệt trong năm lớn. Chọn ý đúng Diện tích xavan và HM ngày càng mở rộng do Do con người tàn phá là nương rẫy lấy củi lượng mưa. @. đúng. b. sai. 4. 3. Bài mới 33 . HOẠT ĐỘNG CỦA THÁY VÀ TRÒ. NỘI DUNG. Giới thiệu bài mới. Hoạt động 1 1. Khí hậu Trực quan . Hoạt động nhóm. – Giáo viên cho học sinh lên bảng xác định lại môi trường nhiệt đới gió mùa trên lược đồ các môi trường địa lý. Phạm vi của môi trường nhiệt đới gió mùa như thế nào TL – Nam A và Đông Nam A – Đây là lọai khí hậu đặc sắc của đới nóng là khu vực điển hình của môi trường nhiệt đới gió – Giáo viên hướng dẫn cách đọc lược đồ mùa gió mùa hạ gió mùa mùa đông ở NÁ và ĐNÁ và hình biểu đồ biểu đồ nhiệt độ lượng mưa Hà Nội và Mumbai – Giáo viên cho học sinh họat động nhóm đaị diện nhóm trình bày bổ sung. Giáo viên chuấn kiến thức và ghi bảng. Nhóm 1 Nhận xét hướng gió thổi vào mùa hạ và mùa đông ở H và H TL Giáo viên – H hướng từ biển vào đất liền. mùa hạ . – H hướng từ đất liền ra biển. mùa đông Vào mùa hạ gió này thực chất là tín

Bạn đang xem bài viết: Địa lý 7 – MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.