7 kỹ năng xử lý định mức xây dựng quan trọng khi lập dự toán| Thầy Mai Bá Nhẫn chia sẻ
7 kỹ năng xử lý định mức xây dựng quan trọng khi lập dự toán| Thầy Mai Bá Nhẫn chia sẻ

Đo bóc khối lượng – Lập dự toán – Đơn giá dự thầu công trình xây dựng

Nội dung tài liệu:

Chương 1. Giá của dự án xây dựng được hình thành như thế nào?

 1. Sơ đồ logic mô tả trình tự đầu tư xây dựng
 2. Sơ đồ Logic mô tả quá trình hình thành giá của dự án

Chương 2. Tổng mức đầu tư của dự án được xác định như thế nào?

 1. Nội dung thành phần chi phí của tổng mức đầu tư
 2. Các phương pháp xác định tổng mức đầu tư
  • Phương pháp 1: Xác định từ khối lượng tính theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu kỹ thuật
  • Phương pháp 2: Tính theo chỉ tiêu suất vốn đầu tư (được nhiều người áp dụng)
  • Phương pháp 3: Tính theo công trình tương tự
  • Phương pháp 4: kết hợp cả 3 phương pháp trên

Chương 3. Tổng dự toán được xác định như thế nào

 1. Nội dung thành phần chi phí trong tổng dự toán (thông tư 06/2016/TT- BXD)
  • Chi phí xây dựng (Gxd)
  • Chi phí thiết bị (Gtb)
  • Chi phí quản lý dự án (Gqlda)
  • Chi phí tư vấn (Gtv)
  • Chi pí khác (Gk)
  • Chi phí dự phòng (Gdp)
 2. Phương pháp xác định các khoản mục chi phí trong tổng dự toán
  • Chi phí xây dựng (Gxd)
  • Chi phí thiết bị (Gtb)
  • Chi phí quản lý dự án (Gqlda)
  • Chi phí tư vấn (Gtv)
  • Chi phí khác (Gk)
  • CK: Chi phí hạng mục chung

Chương 4. Tại sao nói hiểu rõ về định mức và đơn giá, chưa làm đã biết lời?

 1. Tìm hiểu về định mức xây dựng hiện nay
  • Khái niệm vè định mức xây dựng
  • Cách xây dựng định mức dự toán
  • Hệ thống định mức dự toán xây dựng mới nhất hiện nay
  • Kết cấu của các bộ định mức xây dựng, lắp đặt, khảo sát sửa chữa
  • Những lưu ý quan trọng khi sử dụng và điều chỉnh định mức dự toán
 2. Tìm hiểu về đơn giá xây dựng địa phương
  • Khái niệm về đơn giá xây dựng
  • Cách xây dựng đơn giá xây dựng
  • Hệ thống đơn giá xây dựng mới nhất của các tỉnh thành
  • Những lưu ý khi sử dụng đơn giá xây dựng của địa phương

Chương 5. Đo bốc khối lượng như thế nào được gọi là chuẩn? Thực hành trên 31 ví dụ cụ thể

 1. Trình tự các bước tiến hành bốc tách khối lượng
 2. Một số quy định cụ thể khi đo bốc khối lượng công trình theo QDD/2017/QĐ-BXD
 3. Danh mục công tác thường gặp khi bốc tách khối lượng công trình dân dụng
 4. Những ví dụ cụ thể về bốc tách khối lượng các công tác thường gặp

Chương 6. Thực hành lập dự toán và giá dự thầu trên phầm mềm dự toán và Excel

 1. Hệ thống văn bản pháp luật hiện hành liên quan
 2. Trình tự các bước lập hồ sơ dự toán bằng phần mềm dự toán và Excel
 3. Trình tự các bước lập hồ sơ giá dự thầu bằng phần mềm dự toán và Excel

Chương 7. Các sai sót thường gặp khi bốc tách khối lượng và làm dự toán

 1. Thiếu hoặc thừa đầu việc từ bản vẽ thiết kế
 2. Nhầm lẫn đơn vị tính dẫn đến khối lượng sai
 3. Nhầm lẫn dấu ngăn cách thập phân “dấu chấm” và ” dấu phẩy”
 4. Chọn mã hiệu không phù hợp so với yêu cầu của thiết kế và thực tế thi công
 5. Khối lượng công việc giữa các hạng mục và các tầng không cân đối
 6. Thống kê thép sai dẫn đến tỷ lệ thép trong bê tông quá lớn
 7. Quên thay đổi tên vật liệu hoàn thiện cho phù hợp với thiết kế
 8. Ráp giá vật liệu không phù hợp gây đột biến thành tiền
 9. Quên tính cước vận chuyển và ráp giá sau thuế
 10. Giá trị dự toán làm ra không phù hợp (quá cao) hoặc (quá thấp)
 11. Công trình cải tạo, sửa chữa nhưng lại áp mã hiệu của định mức phần xây dựng mới
 12. Ví dụ về tính dự toán nhanh của công trình nhà phố, biệt thự (phương pháp m2 sàn)
 13. Ví dụ về tính chi phí bốc xếp lên cao
 14. Tình dàn giao như thế nào là phù hợp

Đo bóc khối lượng – Lập dự toán – Đơn giá dự thầu công trình xây dựng

Bạn đang xem bài viết: Đơn giá dự thầu công trình xây dựng. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.