Ebook huong dan giai rubik

Giải Rubik 3x3x3 chỉ dùng 1 công thức | Rubik Ocean
Giải Rubik 3x3x3 chỉ dùng 1 công thức | Rubik Ocean

1.
Hướng dẫn giải rubik theo cách đơn giản
1.Giới thiệu:
Đây là bài hướng dẫn cực kỳ đơn giản, dựa theo hướng dẫn của Leyan Lo, mình đảm bảo khi học
theo hướng dẫn này thì chỉ cần biết đọc là có thể giải được khối rubik 3×3. Trong trường hợp đọc
xong vẫn không làm được thì mình khuyên nên tìm những trò khác dễ dễ mà chơi kiểu như nhảy
dây, bắn bi hay trốn tìm gì đấy.
Trước khi bắt đầu học, ta cần quy ước một số thứ cho dễ làm việc:
– Viên giữa: là viên chỉ có 1 màu, nằm chính giữa các mặt.
– Viên cạnh: là viên có 2 màu.
– Viên góc: là viên có 3 màu.
Trong hướng dẫn này, những phần không quan trọng của khối rubik, tức là những viên không cần
quan tâm đến sẽ được tô màu xám, còn những phần quan trọng sẽ được đánh dấu X.
– Các ký hiệu:
Mỗi mặt của khối rubik sẽ được ký hiệu bởi 1 chữ cái tương ứng:
Phải: R Trái: L Trên: U Dưới: D Trước: F Sau: B
R L U D F B : xoay các mặt tương ứng 90 độ theo chiều kim đồng hồ.
R’ L’ U’ D’ F’ B’: xoay các mặt tương ứng 90 độ ngược chiều kim đồng hồ.
Page 1 of 8Hướng dẫn giải rubik theo cách đơn giản
5/9/2014mhtml:mk:@MSITStore:E:Hoc tapRubikEbook Huong dan giai rubik.chm::/Rubik/03….

2.
R2 L2 U2 D2 F2 B2: xoay các mặt tương ứng 180 độ.
– Lưu ý: khi gặp công thức B tức là xoay mặt B 90 độ theo chiều kim đồng hồ thì ta phải để mặt B
hướng về phía mình rồi mới xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Các mặt khác cũng tương tự.
-Phương pháp giải: đây là phương pháp làm từng tầng, khi giải các tầng sau phải đảm bảo không làm
xáo trộn các tầng trước. Tầng 1 là dễ làm nhất, có thể giải bằng trực giác, tự nghĩ ra cách giải. Tầng 3
dĩ nhiên là khó nhất, phải học nhiều công thức và chỉ một sai lầm ở tầng này cũng khiến ta phải làm
lại khá nhiều.
2. Tầng 1:
Xem video hướng dẫn của vuaquyen92 ở đây: http://www.rbvn.co.cc/forum/showthread.php?
tid=3393
Ta quy ước tầng 1 là tầng có mặt trắng, tầng 3 là tầng có mặt vàng. Lúc đầu, ta sẽ để mặt trắng là mặt
U. Để giải tầng 1 ta cần làm 2 bước: giải các viên cạnh để tạo thành hình chữ thập và sau đó giải các
viên góc. Chú ý rằng các viên góc và cạnh cần phải được đưa về đúng vị trí của nó.
Tạo hình chữ thập:
Bước này cực kỳ đơn giản, các bạn hoàn toàn có thể tự làm được, mình gợi ý cách làm sau: đầu tiên,
ta cần tìm các viên cạnh có màu trắng, viên này có thể nằm ở tầng 1, tầng 2 hoặc tầng 3.
Nếu viên cạnh nằm ở tầng 2:
Page 2 of 8Hướng dẫn giải rubik theo cách đơn giản
5/9/2014mhtml:mk:@MSITStore:E:Hoc tapRubikEbook Huong dan giai rubik.chm::/Rubik/03….

3.
B1: Sau khi chọn được 1 viên cạnh, ta phải xác định nó thuộc về vị trí nào trên khối rubik. Để làm
được việc này, ta xem màu kề với màu trắng là màu gì. Ở trường hợp 1 màu đó là màu đỏ, do vậy
viên cạnh phải nằm ở chỗ chữ X bên phải, ngay phía trên viên giữa màu đỏ. Ở trường hợp 2, màu đó
là màu xanh lá cây, do đó viên cạnh phải nằm ở chỗ chữ X phía trước. Ta gọi vị trí mà viên cạnh cần
đưa tới là goal.
B2: Sau khi xác định được goal, việc tiếp theo là tìm cách đưa mặt màu trắng của viên cạnh lên mặt
U. Trong trường hợp 1, ta xoay F’, viên cạnh sẽ được đưa tới vị trí chữ X phía trước. Trường hợp 2,
ta xoay R, viên cạnh sẽ được đưa tới vị trí chữ X bên phải. Ta gọi vị trí mà viên cạnh sẽ tới sau khi
làm bước 2 là target.
B3: Có 1 vấn đề xảy ra là nếu làm luôn bước 2 thì mặt trắng của viên cạnh đúng là được đưa đến mặt
U nhưng viên cạnh lại không nằm ở goal. Không sao, chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ bị thằng
da đỏ nó bắn bỏ, trước khi làm bước 2 ta đưa goal tới vị trí target bằng cách xoay U hoặc U’ hoặc
U2. Sau đó làm bước 2 rồi lại đưa goal trở về chốn cũ bằng cách làm ngược lại cái U, U’, U2 ở trên.
Ví dụ ở trường hợp 1, cách làm sẽ là (U F’ U’). Trường hợp 2 cách làm sẽ là (U’ R U).
Nếu viên cạnh nằm ở tầng 1 hoặc tầng 3:
Ta xoay F hoặc F’ để đưa viên cạnh về tầng 2 rồi dùng phương pháp trên để giải.
Giải viên góc:
Từ bước này trở đi, ta sẽ lật ngược khối rubik lại, tức là mặt trắng thành mặt D còn mặt vàng thành
mặt U. Việc này sẽ giúp chúng ta dễ dàng xác định vị trí các viên cần tìm.
Page 3 of 8Hướng dẫn giải rubik theo cách đơn giản
5/9/2014mhtml:mk:@MSITStore:E:Hoc tapRubikEbook Huong dan giai rubik.chm::/Rubik/03….

4.
Đầu tiên, ta cũng phải tìm các viên góc có màu trắng, viên này có thể nằm ở tầng 1 hoặc tầng 3.
Nếu viên góc nằm ở tầng 3:
B1: Xác định vị trí mà viên góc cần được đưa tới bằng cách xem xét 2 màu còn lại của viên góc. Ta
gọi vị trí đó là goal.
B2: Đưa viên góc tới vị trí ngay phía trên goal.
B3: Tùy vào từng trường hợp, ta dùng 1 trong các công thức sau để giải.
1. Dùng công thức (R U’ R’ U2) để đưa mặt trắng sang phía bên cạnh.
2. Dùng 1 trong 2 công thức trên để giải.
Nếu viên góc nằm ở tầng 1:
Page 4 of 8Hướng dẫn giải rubik theo cách đơn giản
5/9/2014mhtml:mk:@MSITStore:E:Hoc tapRubikEbook Huong dan giai rubik.chm::/Rubik/03….

5.
B1: Dùng công thức (R U R’ U’) để đưa viên góc về tầng 3.
B2: Dùng phương pháp trên để giải.
3. Tầng 2:
Xem video hướng dẫn của vuaquyen92 ở đây: http://www.rbvn.co.cc/forum/showthread.php?
tid=3393
Ở tầng này, công việc rất nhẹ nhàng, ta chỉ cần giải 4 viên cạnh. Đầu tiên ta xác định các viên cạnh
của tầng 2, đó là các viên cạnh còn lại mà không có màu vàng. Các viên này có thể nằm ở tầng 2
hoặc tầng 3.
Nếu viên cạnh nằm ở tầng 3:
B1: Xác định vị trí viên cạnh cần đưa tới bằng cách xem xét 2 màu của viên cạnh. Ta gọi vị trí đó là
goal.
B2: Xoay U, U’ hoặc U2 để đưa viên cạnh đến vị trí gần goal sao cho trục giữa của mặt F trùng màu
(xem hình minh họa phía dưới).
B3: Tùy vào từng trường hợp, dùng 1 trong 2 công thức sau để giải:
Nếu viên cạnh nằm ở tầng 2:
Page 5 of 8Hướng dẫn giải rubik theo cách đơn giản
5/9/2014mhtml:mk:@MSITStore:E:Hoc tapRubikEbook Huong dan giai rubik.chm::/Rubik/03….

6.
B1: Dùng công thức (R U’ R’) (U’ F’ U F) để đưa viên cạnh về tầng 3.
B2: Dùng phương pháp phía trên để giải.
4. Tầng 3:
Xem video hướng dẫn của vuaquyen92 ở đây: http://www.rbvn.co.cc/forum/showthread.php?
tid=3393
Để giải tầng 3, ta làm 4 bước như sau:
Định hướng cạnh:
Mục đích của bước này là tạo ra hình chữ thập màu vàng ở mặt U. Có 3 trường hợp cần giải quyết,
tuy nhiên ta chỉ cần học 1 công thức duy nhất. Khi làm công thức dưới đây, tầng 3 sẽ biến đổi theo
thứ tự như sau:
Công thức: (F R U) (R’ U’ F’)
Định hướng góc:
Mục đích của bước này là đưa toàn bộ mặt U về đúng màu (màu vàng). Có tất cả 7 trường hợp cần
giải quyết. Khi làm công thức dưới đây, tầng 3 sẽ biến đổi như hình minh họa. Chú ý hình minh họa
bên dưới thể hiện góc nhìn từ trên xuống, khi làm công thức ta vẫn phải giữ khối rubik sao cho mặt
vàng nằm ở trên cùng.
Page 6 of 8Hướng dẫn giải rubik theo cách đơn giản
5/9/2014mhtml:mk:@MSITStore:E:Hoc tapRubikEbook Huong dan giai rubik.chm::/Rubik/03….

7.
Công thức: (R U) (R’ U) (R U2) R’
Click vào các trường hợp sau để biết cách xoay (máy phải cài java):
TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 TH6 TH7
Hoán vị góc:
Mục đích của bước này là đưa các viên góc về đúng vị trí của nó. Công thức dưới đây sẽ hoán đổi vị
trí của 2 viên góc như hình minh họa. Để đưa cả 4 viên góc về đúng vị trí, ta có thể phải làm công
thức này 2 lần.
Công thức: (R U R’ F’) (R U R’ U’) (R’ F) (R2 U’) (R’ U’)
Hoán vị cạnh:
Đây là bước cuối cùng, 2 công thức dưới đây sẽ hoán đổi vị trí của 3 viên cạnh như hình minh họa.
Để đưa 4 viên cạnh về đúng vị trí, ta có thể phải làm các công thức đó 2 lần. Lưu ý ta có thể chỉ cần
nhớ 1 trong 2 công thức là có thể hoàn thành bước này, tuy nhiên khi đó thời gian làm sẽ lâu hơn.
Yeah! Chào mừng bạn đến với câu lạc bộ những người biết giải
rubik’s club
____________________________________________________________________________
Page 7 of 8Hướng dẫn giải rubik theo cách đơn giản
5/9/2014mhtml:mk:@MSITStore:E:Hoc tapRubikEbook Huong dan giai rubik.chm::/Rubik/03….

Bạn đang xem bài viết: Ebook huong dan giai rubik. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Similar Posts