Tính chất vật lý – Ứng dụng của Halogen
Tính chất vật lý – Ứng dụng của Halogen

-Năm 1886, nhà bác học Pháp Hăngri Moatxan
đã điều chế được flo ở trạng thái tự do.
-Tên flo do chữ Latinh fluere có nghĩa là chảy.
-Năm 1897, Moatxan và Điua đã điều chế được
flo ở trạng thái lỏng.
-Năm 1903, Moatxan và Điua đã điều chế được
flo ở thể rắn.

Nội dung chính
-Kí hiệu hóa học, khối lượng nguyên tử, STT, cấu
hình electron, CTPT.
-Trạng thái tự nhiên của Flo, tính chất vật lý.
-Tính chất hóa học của Flo.
-Một số hợp chất của Flo.
-Ứng dụng và điều chế Flo.

-Kí hiệu hóa học: F
-Khối lượng nguyên tử: 18.998
-Số thứ tự: 9
-Cấu hình e : 1s22s22p5
-Công thức phân tử : F2

1. Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên:
Flo Trong một số răng lục nhạt
là chất men lá cây
Flo có trong hợp chất tạo nênkhí màu của người, động vật

-Flo là chất khí màu lục nhạt
-Flo có trong hợp chất tạo nên men răng của người, động vật
-Có trong một số lá cây
-Trong các chất khoáng dạng muối florua : florit (CaF2) và criolit
(Na3AlF6 hay AlF3.3NaF)
-Flo chiếm 0.08% khối lượng vỏ Trái Đất, nhiều hơn Cu, Zn và một số
nguyên tố tương đối phổ biến khác.

2. Tính chất hóa học
-Flo có độ âm điện lớn nhất (3,98) => Flo
là phi kim mạnh nhất.
-Flo có thể oxi hóa được tất cả kim loại kể
cả vàng (Au) và Platin (Pt), tác dụng trực
tiếp với các phi kim trừ oxi và nitơ.

a) Flo tác dụng với kim loại
2 Al + 3F2
2AlF3
Cu + F2
CuF2

3. Một số hợp chất của flo
a/ Hidro florua:
Hirdo florua có nhiệt độ sôi là 19,5oC
Điều chế:
250oC
CaF2 + H2SO4 → 2 HF↑ + CaSO4
*Hidro florua tan không giới hạn trong nước tạo
thành axit flohidric

3. Một số hợp chất của flo
a/ Hidro florua:
Hirdo florua có nhiệt độ sôi là 19,5oC
Điều chế:
250oC
CaF2 + H2SO4 → 2 HF↑ + CaSO4
*Hidro florua tan không giới hạn trong nước tạo thành axit flohidric
b/ Axit flohidric:
HF là một axit yếu.
Tính chất đặc biệt là tác dụng với SiO2 (trong
thủy tinh)
SiO2 + 4HF → SiF4↑ + 2H2O
=>Axit flohidric được dùng để khắc chữ lên thủy tinh.

3. Một số hợp chất của flo
a/ Hidro florua:
b/ Axit flohidric:
Hirdo florua có nhiệt độ sôi là 19,5oC
Điều chế:
250oC
CaF2 + H2SO4 → 2 HF↑ + CaSO4
*Hidro florua tan không giới hạn trong nước
tạo thành axit flohidric
HF là một axit yếu.
Tính chất đặc biệt là tác dụng với SiO2
(trong thủy tinh)
SiO2 + 4HF → SiF4↑ + 2H2O
=>Axit flohidric được dùng để khắc chữ lên thủy
tinh.
c/ Muối florua
Các muối Florua đều tan.

3. Một số hợp chất của flo
a/ Hidro florua:
b/ Axit flohidric:
Hirdo florua có nhiệt độ sôi là 19,5oC
HF là một axit yếu.
Tính chất đặc biệt là tác dụng với SiO2
(trong thủy tinh)
Điều chế:
250oC
CaF2 + H2SO4 → 2 HF↑ + CaSO4
*Hidro florua tan không giới hạn trong nước
tạo thành axit flohidric
c/ Muối florua
Các muối Florua đều tan.
SiO2 + 4HF → SiF4↑ + 2H2O
=>Axit flohidric được dùng để khắc chữ lên thủy
tinh.
d/Hợp chất của flo với oxi:
2F2 + 2 NaOH → 2NaF + H2O + OF2
-OF2 được điều chế bằng cách cho flo qua dd NaOH loãng(2%) và
lạnh.
-OF2 là chất khí không màu, mùi đặc biệt, rất độc. Tác dụng hầu hết
các kim loại và phi kim tạo thành oxit và florua.

4.Ứng dụng:
Flo dùng trong công nghiệp hạt nhân(làm giàu Uranium),trong
việc điều chế hidrocacbon, tạo các chất dẻo bền.
Teflon ( – CF2 – CF2 – )n : chất chống dính.
Freon (CFCL3 và CF2Cl2) : dùng trong tủ
lạnh và máy lạnh, nhưng khi thải ra khí
quyển, Freon phá hủy tần ozon.
NaF loãng được dùng làm thuốc
chống sâu răng.

5. Điều chế
Để điều chế flo, dùng phương pháp điện phân.
Đpnc,KF, 70oC
2HF
H2 + F2
( KF đóng vai trò là chất dẫn điện)

Bạn đang xem bài viết: Flo. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.